Informasjon til mentorer
 

Informasjon til mentorer

 
Mentoren skal være en samtale- og sparringspartner som støtter og veileder den uerfarne farmasøyten (adept) i den innledende fasen av sin yrkeskarriere.

Norsk Farmasøytisk Selskap søker derfor erfarne farmasøyter som har eller har hatt ledende stillinger innen norsk farmasi, og som kan tenke seg å bruke sin erfaring til å veilede, utvikle og inspirere unge farmasøyter.


Fra et Midtevalueringstreff

Du får som mentor en unik mulighet til å knytte kontakter med dagens unge farmasøyter. Deltagelse vil også gi innblikk i hva unge farmasøyter ønsker i forbindelse med fremtidig karriere, og hvilke tanker de har om sin fremtidige karriere.

Som deltaker i programmet får du:
• Bidra til å utvikle og inspirere nye talenter til dyktige ledere og gründere.
• Skape vekst og nyvinning for farmasøytisk profesjon
• Vise lederskap ved å gi noe tilbake
• Mulighet til å bygge nettverk
• Nye impulser og inspirasjon i eget arbeid

Er dette noe for deg? Kunne du tenke deg å være mentor?

Send inn  Mentorskjema med CV

Fortrinnsvis til: post@nfs.no

Eventuelt pr post til :
Norsk Farmasøytisk Selskap
Postboks 5070 Majorstuen
0301 OSLO

Hvem som blir plukket ut til å være mentor vil være avhengig av hvilke adepter som søker.

For eventuell mer informasjon om mentorprogrammet kontakt daglig leder i NFS på post@nfs.no.
 
 
Auditoriet Egget i Studentsenteret, Parkveien 1
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera