NFS Ledernettverk
 

NFS Ledernettverk

 

Høsten 2015 ble det etablert et ledernettverk i regi av NFS

Nettverket er hovedsakelig myntet på farmasøyter med lederansvar, men er også åpen for andre med interesse for ledelse.

Formål:
 - Bidra til å utvikle gode ledere innen farmasien
 - Etablere et forum for refleksjon og personlig utvikling
 - Tilby en jevnlig møteplass for farmasøyter som er opptatt av godt lederskap og ledelsesspørsmål, og som har interesse for å fremme norsk farmasi
 - Sammen med NFS øvrige nettverk og møteplasser, bidra til erfaringsutveksling, debatt og kunnskapsdeling.

Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler.Ønsker du å vite mer om nettverket kan du ta kontakt med daglig leder Hege Helm, post@nfs.no.Neste treff:

Tid: 18. oktober, mest sannsynlig kl 18
Sted: Stortinget ved Sveinung Stensland

Håvard Selby Ebbestad er ansvarlig for kvelden. Sveinung Stensland inviterer NFS Ledernettverk til Stortinget, og temaet for kvelden blir "Hvordan lede som politiker?". I etterkant blir det mat og drikke i Stortingets restaurant.Avholdte møter til nå:

Nettverkstreff 19. september 2017
Tema for kvelden var "Arbeidsmiljø og medarbeiderskap – fra et ledelsesperspektiv"
Arrangementskomité: Kathrin Bjerknes og Tone Veiteberg

HR direktør Malou Ørbeck-Nilssen fra Sykehusapotekene HF og organisasjonspsykolog Claus Jebsen fra IML var invitert for å gi innspill til hvordan sørge for et godt arbeidsmiljø ved medvirkning og ansvarliggjøring av alle på arbeidsplassen.

Se invitasjonen her
(her kan du også lese om foredragsholderne)

Det var god stemning i kantina til Apotekforeningen, og da foredragsholderne ba tilhørerne (20 leder) om å diskutere forskjellige utsagn seg imellom var det vanskelig å få ordet igjen :-).

    
Nettverkstreff 14. februar 2017
Tema for kvelden var "Ledelse og kommunikasjon" (inkludert strategisk kommunikasjon)
Arrangementskomité: Line Storesund Rondan og Lene Bergsvand
Se invitasjonen HER

​Både oppmøtet (30 ledere) og stemningen tydet på at det var et tema som traff og at det var en meget vellykket kveld! Håvard Selby Ebbestad, adm.dir. i Fürst Medisinsk Laboratorium, fortalte om sine smertefulle erfaringer som leder, i kjent stil 😅. Det ble mye latter!

Deretter var det Henriette Grønn sin tur til å snakke om ledelse og kommunikasjon - hun er et fyrverkeri av en dame og engasjerte alle tilstedeværende!

Om Henriette Grønn:
Henriettes visjon er å fremme god ledelse og spille andre gode. Strategisk kommunikasjon, forretningsforståelse og EQ over IQ står sentralt. Henriettes pågangsmot har ført henne fra Disney til Riksrevisjonen, fra nattklubbeier til underdirektør i departementer. Henriette har vært Manager Government Affairs i Microsoft, partner i First House og leder av samfunnskontaktsavdelingen i Geelmuyden Kiese. Høsten 2015 startet hun et nytt selskap, Business is Personal AS, og en fagblogg skjevtblikk.com. Henriette har en MBA og er utdannet jurist.Nettverkstreff 14. september 2016
Tema for kvelden var "Endringsledelse".
Arrangementskomité: Sayeh Ahrabi og Malin Davidsson


Se inviatsjonen HER

Etter spising og mingling på terrassen begynte Rune Semundseth kvelden med en time med fokus på medarbeidere og hvordan man inspirerer til motiverte medarbeidere. Han snakket spesifikt om utfordringer ved endringer, hva som er lurt å tenke på som leder samt gav oss noen praktiske verktøy.

Leif Rune Skymoen hadde også fokus på endringsledelse. Han tok utgangspunkt i Kotters 8 punkter og eksemplifiserte med erfaringer fra endringer som har vært i Curida de siste årene og håndtering av disse.

Begge forelesere var meget engasjerende og spennende å høre på!Nettverkstreff onsdag 17.februar 2016
Temaet denne kvelden var «Alvorlige uønskede hendelser og medias interesse -
Hvordan takler vi det?»Det var veldig spennende å høre Camilla Bjørnstad, sykehusapoteker ved Sykehusapoteket i Tromsø, fortelle hvordan de taklet den alvorlige feilen som ble gjort ved istandgjøring av cytostatika både med tanke på media og intern informasjon, og at de har kommet styrket ut av hendelsen. Senior Kommunikasjonsrådgiver Nina Cecilie Olkvam ved OUS ga mange eksempler på kriser hun har arbeidet med i sin karriere, og ga råd og tips.

Kvelden ble avsluttet med live tv- FBI og saken med salg av smertestillende til unge jenter, samt diskusjon.

Stor takk til Hege Willoch og Jalil Djahromi som utgjorde programkomiteen denne kvelden! Likeså en stor takk til Malin Davidsson og Sayeh Ahrabi som tar på seg oppgaven å arrangere neste møte i ledernettverket over sommeren.


Se invitasjon med agenda HER
4.november 2015

Tema: Hvordan få gjennomslag i kommunikasjon

Innledere: Stortingsrepresentant Sveinung Stensland og Administrerende direktør Eva Dugstad, Institutt for energiteknikk.16.september 2015

Tema: Lederutfordringer i legemiddelindustri, legemiddelforvaltning og apotek

Innledere: Torill Leirstrand, apoteker Apotek 1 Legevakten, seksjonssjef Karen Marie Ulshagen, Legemiddelverket og Åge Nærdal, tidligere administrerende direktør i GSK