NFS Stiftelsesmøte i Bergen
 

NFS Stiftelsesmøte i Bergen

 
Invitasjon til NFS stiftelsesmøte i Bergen


Dato: 22 januar, kl 18-20
Sted: Auditoriet Egget i Studentsenteret, Parkveien 1Senter for farmasi og Norsk farmasøytisk Selskap har felles interesser for å fremme norsk farmasi, og dette ønsker vi nå å formalisere ved å opprette en egen avdeling av NFS i Bergen. På denne måten kan vi gå sammen om å sette opp møter og skape en sosial og faglig arena for debatt.

«Senter for farmasi skal danne møteplasser og bidra til tverrfakultært samarbeid om utdanning, forskerutdanning, forskning og utvikling, samt bidra til å formidle forskningsresultater både via utdanningen og gjennom profilering av fagområdet farmasi».

«Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) har til formål å påvirke utviklingen innen norsk farmasi, samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer.»Agenda

• Presentasjon av Senter for farmasi og forskningen i de farmasøytiske fagområdene

• Presentasjon av Norsk Farmasøytisk Selskap

• Diskusjon om mulige framtidige NFS arrangementer i Bergen. Herunder interesse/behov for aktiviteter, evt. hva og hvordan dette skal organiseres.


Det vil bli enkel bevertning og god drikke, så for å beregne hvor mye vi skal bestille trenger vi en påmelding innen fredag 18. januar til post@nfs.no. Vi håper på godt oppmøte til denne historiske kvelden!


Hjertelig velkommen!


Svein Haavik                                                                     Hege Helm
Leder for Senter for farmasi                                              Daglig leder i NFS