Nettverk "Unge farmasøyter"
 

Nettverk "Unge farmasøyter"

 
For å delta i dette nettverket må du være farmasøyt og medlem i NFS. Du kan delta de første 10 årene etter endt utdannelse, eller hvis du føler at du passer inn under definisjonen "Ung farmasøyt". Du er velkommen uansett arbeidsplass.


Synes du dette høres interessant ut og ønsker å melde deg på? Ta kontakt med Hege på post@nfs.no!


Temaer som har blitt behandlet til nå:

-  "Fint å være farmasøyt", Håvard Selby Ebbestad, adm.dir. Fürst Medisinsk Laboratorium
-  Pecha Kucha foredrag
-  Borka Consulting - Hvordan de opererer. Karriere og markedsføring av deg selv.
-  "Farmasøyten overkvalifisert for salg - fleip eller fakta?", Unni Hjelmaas, CEO Lytix BioPharma
-  Speed-dating
-  Networking
-  Farmasøyten i media
-  Ledelse
-  Paneldebatt om norskkunnskaper hos farmasøyter i apotek
-  Impro-teater; Ut av komfortsonen!
-  "Placebodefekten - Hvorfor alternativ behandling virker som den virker" Gunnar Tjomlid    
   (blogger)
-  Tema: Ulike personlighetstyper
-  Workshop i akademisk skriving ved Tulpesh Patel, HiOAArbeidsgruppens funksjon:
o Planlegge og invitere til nettverkstreff både via mail (i samarbeid med Hege)
   og på Facebook-gruppen
o Lede nettverkstreffet
o (Sette dato og arbeidsgruppe for neste treff)Våren 2013 startet Norges Farmaceutiske Forening og Norsk Farmasøytisk Selskap opp med en serie workshop´er med "Unge Farmasøyter". Prosjektet ble støttet av Apotekforeningen. 10 unge farmasøyter, utdannet fra ulike utdanningsinstitusjoner i inn- og utland og med erfaringer fra ulike posisjoner i primærapotek, private som kjedestyrte, ble håndplukket av Anne Gerd Granås (HiOA), Guri Wilhelmsen (NFF), Hilde Ariansen (Apotek 1 og NFS) og Hege Helm (daglig leder i NFS).

Bakgrunnen for opprettelsen av prosjektgruppen var å engasjere unge farmasøyter og la dem komme til ordet med sine meninger om apotekbransjen i Norge, og dens fremtid.

De første resultatene av disse samlingene ble representert av Linn Løkken Jacobsen på Satellittsymposiet under Farmasidagene 2013, og det er også skrevet en artikkel om dette arbeidet (NFT 2/14). De unge farmasøytene ønsker seg blant annet

- et apotekvesen som er integrert og anerkjent i primærhelsetjenesten, og som har et utvidet tjenestetilbud relatert til legemiddelbehandling og folkehelse

- en fremtidsrettet farmasiutdanning og et etablert etterutdanningssystem som gjør dem i stand til å møte de nye utfordinger som kommer

- et profesjonsfellesskap som står sterkere enn noen gang, ved engasjement rundt nøytrale møteplasser.

I etterkant er det vokst frem et sterkt ønske fra de unge farmasøytene om å ha en møteplass hvor ting kan tas opp og diskuteres - uavhengig av arbeidsplass og bransje. Norsk Farmasøytisk Selskap har tatt dette til etterretning og opprettet en nettverksgruppe for "Unge farmasøyter". Dette er veldig spennende og absolutt "i tiden" – Den internasjonale farmasiorganisasjonen FIP har noe lignende med sin gruppe "young pharmacists".


Første nettverksmøte fant sted 28. februar i Apotekforeningens lokaler på Majorstuen i Oslo, se referatet til venstre.