Kurs i CAPA og Root cause
 

Kurs i CAPA og Root cause

 
NFS tilbød i samarbeid med Pharmakon, Danmark, et to dagers kurs i CAPA og Root cause
(se beskrivelse nedenfor).
Den 18.-19. mars 2015 ble kurset  "Finn den riktige root cause" og "CAPA" avholdt for 42 deltagere. I forbindelse med kurset ble det foretatt en evaluering. Alle deltagerne på kurset hadde mulighet til å delta i evalueringen. 40 kursdeltagere valgte at delta, hvilket gir en svarprosent på 95.

Evalueringsrapportene vitner om to gode kursdager, med et innhold som deltagerne var tilfredse med.

Kurset fikk i snitt karakteren 4,3 på en skala hvor 5 var det beste.

Det er ikke planlagt et nytt kurs ennå, men ta gjerne kontakt med Hege Helm, post@nfs.no, hvis behovet er der.
Tid
Kurs 18.-19. mars 2015

Se påmeldingsskjemaene nedenfor. For at kurset skal finne sted, trenger vi minimum 20 deltagere. NFS forbeholder seg retten til å avlyse kurset hvis det ikke skulle bli nok deltagere.

Program er vedlagt separat. Kursholderne er danske, men snakker et tydelig språk. Kursmaterialet vil være på dansk.

Sted
Thon Hotel Slottsparken
http://www.thonhotels.no/hotellkart/?back=75

Kursavgift
Kr 11 500

Antall kursplasser
30 stk

Kursinnhold
Se vedlagte program
Kursholdere er Camilla Lundbye Castle (se CV) og Malene Grøn (se CV) fra Pharmakon.

Overnatting
Kursavgiften inkluderer ikke overnatting. Overnatting bestilles direkte med hotellet: Tel. +47 2325 6653, Bodil Støylen. Ved å oppgi referansenummer 17311473 ved bestilling koster standard enkeltrom kr 1235 pr natt inklusive frokost.

Påmelding
Send vedlagte skjema ferdig utfylt/evt. tilsvarende informasjon i mail til post@nfs.no
innen 1. februar 2015. Påmeldingen er bindende.


Invitasjon og påmeldingsskjema, se HER
Kurset kvalifiserer til 12 FEVU poeng (Farmasøytisk Etter- og VidereUtdanning)!CAPA - behandling av avvik og korrektive tiltak


Corrective and preventive action (CAPA, also called corrective action / preventive action, or simply corrective action)

I det farmasøytiske kvalitetssystemet, må du ha fokus på kontinuerlige forbedringer i hele produktets livssyklus. CAPA-systemet er et uvurderlig verktøy for dette og sørger for etablering, gjennomføring og evaluering av CAPA, som for eksempel på avvik, klager og inspeksjoner.

Mågruppe
Ansatte fra utvikling, produksjon og kvalitetsavdelinger som jobber med identifisering, gjennomføring og evaluering av CAPA, ved for eksempel avvik, reklamasjoner og undersøkelser.

Mål
Deltakerne skal ha kunnskap om og forståelse av verdien av CAPA, så de kan da bidra til etablering, gjennomføring og evaluering av korrigerende og forebyggende tiltak som en naturlig del av en kontinuerlig forbedringsprosess.

Kursinnhold
Det er viktig å få på plass effektive oppfølginger når produktkritiske avvik, reklamasjoner og irettesettelser skal håndteres og elimineres. I dette kurset fokuserer vi på fastleggelse, gjennomføring og evaluering av korrigerende og forebyggende tiltak.

• Oversikt over kravene til det farmasøytiske kvalitetssystemet
• Verktøy for å identifisere forebyggende tiltak
• Sette opp handlingsplaner og styring av implementeringsfaser
• Evaluering av CAPA, slik at det vurderes om handlingene har vært effektivFinn den riktige „root cause“
- Årsaksanalyse

Det er viktig ikke å behandle symptomene, men i stedet gå i dybden og finne selve „root cause“,for for eksempel avgivelsen, reklamasjonen eller kravet fra en inspeksjon. Du får forståelse for innholdet i en „root cause“-analyse, og du får testet flere verktøy for „root cause“-analyse og dokumentasjon av dette.

Målgruppe
Ansatte som arbeider med for eksempel, avvik, reklamasjoner, avslag, tilbakekallelse eller krav fra inspeksjoner og skal finne „root cause“ til hendelsen.

Mål

Kurset vil trene deltakerne i å utføre trinnene i en „root cause“-analyse, slik at prosessen blir effektiv, og den riktige „root cause“ oppdages.

Kursinnhold
Kurset fokuserer på trinnene i en strukturert og effektiv „root cause“-analyse, og det blir presentert ulike verktøy til „root cause“-analyse og dokumentasjon av dette.

Følgende temaer behandles på kurset:
-Oversikt over avvik, reklamasjon, utkast, tilbakekalling og krav til innsamling av fakta
-Identifisering av mulige årsaker til problemet og verktøy som kan brukes til dette
-Undersøkelse av mulige årsaker, samt bekrefte eller utelukke disse
-Omfang og måter til å dokumentere „root cause“-analyser på