Arrangementskomiteen - NFS

Arrangementskomiteen

 

Komiteen består av:

 

Anne Gerd Granås, Professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Arton Baftiu, Medisinsk rådgiver for Janssen
Bich Thuy Ha Truong, Stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Elin Ngo, Stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Hege Helm, Leder av komiteen, daglig leder i NFS
Jasmin Dinarevic, Apoteker i Apotek1 Begby, med i redaktørteamet til «Farmasi» på Facebook
Karin Svensberg, Førstelektor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Katrin Andersen, Prosjektmanager ved Norwegian Promotion Group, NPG*
Ragnar Gåseby, G2M Consult RG, leder av programkomiteen «samhandling»
Rebwar Saleh, Sykehusapotekene Oslo
Unni Hjelmaas, Leder ved Statens legemiddelverk
Vendil Åse, Kommunikasjonsrådgiver i Apotekforeningen

 

Ansvarsområder:

Ledere av programkomiteene: Unni Hjelmaas og Ragnar Gåseby
Profilering: Ragnar Gåseby, Vendil Åse og Jasmin Dinarevic
Posteravdelingen: Arton Baftiu, Rebwar Saleh og Karin Svensberg
Pecha Kucha: Anne Gerd Granås, Elin Ngo og Bich Thuy Ha Truong
Workshops: Hege Helm
Utstillingen: Katrin Andersen

 

 

Anne Gerd Granås (f.1970) er professor i samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo. Hun har doktorgrad i klinisk farmasi fra Universitet i London (2000). Hun har i en årrekke forsket på legemiddelgjennomganger og legemiddelbruk hos eldre, samt farmasøytens bidrag i reseptekspedisjon og farmasøytiske tjenester. Hun er redaktør av læreboken «Samfunnsfarmasi – legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse» og har skrevet en rekke kronikker.

 

Arton Baftiu er utdannet master i farmasi fra UiO, og har en doktorgrad fra OsloMet. I perioden som stipendiat har Arton jobbet med bruk av antiepileptika i Norge med spesiell fokus på bruk ved andre indikasjoner enn epilepsi, samt farmakokinetiske utfordringer med denne legemiddelgruppen. Nå jobber han som medisinsk rådgiver innen neuroscience hos Janssen-Cilag AS.

 

Bich Truong er utdannet master i farmasi fra Universitet i Oslo 2015 og er nå stipendiat ved samme universitet. Doktorgradsprosjektet hennes, SafeStart, fokuserer på farmasøytens rolle i rådgivningen av gravide om legemiddelbruk og svangerskapsrelaterte plager.

 

Elin Ngo ble utdannet master i farmasi i 2018, og er nå stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. I hennes doktorgradsarbeid jobber hun med utvikling av hjelpeverktøy for optimalisering av behandling av svangerskapskvalme. Elin har også erfaring apotek siden 2013.

 

Hege Helm er cand.pharm fra Universitetet i Oslo 1989, og har en doktorgrad i galenisk farmasi fra Universitetet i Oslo/Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Hege har siden 2013 vært daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap.

 

Jasmin Dinarevic er utdannet cand.pharm fra Syddansk Universitet i Odense. Under studiene begynte han å jobbe hos Apotek 1 og fortsatte her etter ferdig utdannelse. Jasmin jobber nå som apoteker ved Apotek 1 Begby i Fredrikstad. Han jobber også med revisjoner/tilsyn i kommunehelsetjensten i hele Østfold. Jasmin er aktiv innen Apotek 1 i utvikling av nye tjenester, deriblant det nye systemet som skal erstatte Farmapro.

 

Karin Svensberg er master i farmasi fra Uppsala Universitet 2011 og Ph.D. fra Universitetet i Oslo 2017. Avhandlingen fokuserer på farmasøytens profesjonelle rolle og kommunikasjonsutdanning av nordiske farmasistudenter. Hun har jobbet i primær og sykehusapotek i Sverige og Norge. Karin har vært ansatt som førstelektor ved Farmasøytisk Institutt etter ferdig doktorgrad. Fra september 2018 er hun ansatt ved farmasiutdanningen ved OsloMet.

 

Katrin Andersen jobber som prosjektsjef i Norwegian Promotion Group AS (NPG). NPG er markedsledende innen messekommunikasjon, design og bygging av messestands og leverer tjenester innen arrangementshåndtering, møter og events. Vi har en lidenskap for opplevelsene som skaper lønnsomme møter mellom mennesker. NPG og Katrin har i snart 20 år hatt ansvaret for alle forhold rundt utstillingen på Farmasidagene – fra planlegging til gjennomføring.

 

Ragnar Gåseby er utdannet cand. pharm fra UiO i 1983 og har lang og bred erfaring fra legemiddelindustrien. Han har jobbet over 20 år i MSD både nasjonalt og ikke minst globalt med ledende stillinger innen digital kommunikasjon og markedsføring. Etter MSD var han General Manager i Aptus Health International, basert i Paris, et firma som utvikler og selger digitale informasjonstjenester til life science industrien rettet mot helsepersonell i EU landene. Fra 2018 har han trappet ned sin yrkesaktive karriere innen farmasien.

 

Rebwar Saleh er utdannet master i farmasi fra universitetet i Tromsø 2013. Han har siden da jobbet innen apotek, undervisning, kvalitetssikring og farmasøytisk rådgivning. Nå jobber han ved sykehusapotekene i Oslo, klinisk med barn ved Ullevål sykehus. Rebwar har også siden studenttiden vært engasjert og delaktig i organisasjonsarbeid og har sittet i styrer for NoPSA og EPSA. Nå er han styremedlem i NFS.

 

Unni Hjelmaas er cand.pharm fra UiO 1987. Hun har bred erfaring fra legemiddelindustrien. Hun har jobbet 22 år i Roche i Norge og på hovedkontoret i Sveits, hvorav de 9 siste årene som administrerende direktør for Roche Norge AS. Unni har også jobbet 6 år for Biotech-selskaper, 4 av disse som CEO for Lytix Biopharma. Hun har sittet 14 år i styret i Legemiddelindustrien, og var styreleder 4 av disse årene.  Videre har hun sittet i styret for Oslo Cancer Cluster og Legemiddelansvarsforsikringsordningen. Siden januar 2018 har hun vært leder for enhet Riktig bruk på Legemiddelverket.

 

 

scrolltop