Det Giftige Kors, Crux venenifera - NFS

Det Giftige Kors, Crux venenifera

 

 

Farmasidagene 2020 er avlyst grunnet Covid-19. Styret i NFS har besluttet å utsette tildelingen av Det Giftige Kors i år, og heller ære to farmasøyter med Det Giftige Kors under Farmasidagene 2021. 

 

Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Det giftige kors ble innstiftet av Farmasøytenes Idrettsforening i 1924 og ble overdratt til Norsk Farmaceutisk Selskap i 1939.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

 

 

 

HER FINNER DU STATUTTENE

Klikk her for å se hvem som er blitt tildelt ordenen i tidligere år

scrolltop