Det Giftige Kors, Crux venenifera - NFS

Det Giftige Kors, Crux venenifera

 

 

Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Det giftige kors ble innstiftet av Farmasøytenes Idrettsforening i 1924 og ble overdratt til Norsk Farmaceutisk Selskap i 1939.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

 

Frist for å nominere kandidater til årets tildeling er 1. oktober.

 

HER FINNER DU STATUTTENE

Klikk her for å se hvem som er blitt tildelt ordenen i tidligere år

scrolltop