Program - NFS

Program

 

Vi har gleden av å presentere deg et fantastisk program for Farmasidagene 2019! Klikk gjerne på «Programkomiteene» på venstre side for å se hvem som står bak dette flotte programmet!

 

Klikk her for pdf av invitasjonen med program

 

Til venstre ser du programmet delt opp etter sesjonene, og i denne rekkefølgen:

 

 

Samhandling i helsevesenet – farmasøyters bidrag til pasientens beste

Samhandling – en forutsetning for å skape det beste resultatet for pasienten.
Farmasøytisk kunnskap er en essensiell komponent i legemiddelomsorgen. Men for å oppnå de ønskede resultatene hos brukerne av legemidler, er det minst like viktig at vi er flinke til å samhandle både med brukerne og med våre kolleger i helsevesenet. I løpet av de to dagene vil vi ta for oss en rekke sider ved samhandling med fokus på legemiddelomsorgen og hva du som farmasøyt kan gjøre på dette området for å sikre det ønskede resultatet hos legemiddelbrukerne i årene fremover. Vi vil belyse dette gjennom en rekke eksempler på god samhandling i dagens legemiddelomsorg og drøfte problemområder der samhandling helt klart vil kunne bedre legemiddelomsorgen ytterligere.

 

Immunforsvaret – kroppens eget «legemiddel»? Lær hvordan vårt immunsystem kan utnyttes i kampen mot sykdom

I de fire sesjonene vil du lære om kroppens selvforsvar, hvordan dette påvirkes av sykdom og hvordan det kan brukes i behandling. Du vil få høre om erfaring fra klinikere, sykehusfarmasøyter, forskningsprosjekter, legemiddelindustri og ikke minst fra pasienten selv. Hvilke typer immunterapi finnes i dag – og hvilke er under utvikling? Hvem bør få immunterapi? Hvorfor virker det på noen, og ikke på andre? Hva slags bivirkninger gir immunterapi? Alt dette får du høre om, og til slutt skal vi snakke om hvor immunterapien beveger seg fremover. Som behandlingsprinsipp har den fått fotfeste i kreftbehandlingen, men det er ingen tvil om at den også beveger seg over på andre terapiområder. Derfor vil disse sesjonene være nyttige for alle farmasøyter.

 

Gunnar Kvalheim, tidligere leder av Seksjon for celleterapi, OUS-Radiumhospitalet, oppfordrer farmasøyter til å oppdatere seg innen immunterapi – det er behov for farmasøyter i tverrfaglige team!

Gunnar Kvalheim, tidl. Radiumhospitalet, oppfordrer farmasøyter til å oppdatere seg innen immunterapi – det er behov for farmasøyter i tverrfaglige team!

Publisert av Norsk Farmasøytisk Selskap Torsdag 14. mars 2019

 

scrolltop