Immunforsvaret - kroppens eget «legemiddel»? Lær hvordan vårt immunsystem kan utnyttes i kampen mot sykdom - NFS

Immunforsvaret – kroppens eget «legemiddel»? Lær hvordan vårt immunsystem kan utnyttes i kampen mot sykdom

 

I de fire sesjonene vil du lære om kroppens selvforsvar, hvordan dette påvirkes av sykdom og hvordan det kan brukes i behandling. Du vil få høre om erfaring fra klinikere, sykehusfarmasøyter, forskningsprosjekter, legemiddelindustri og ikke minst fra pasienten selv. Hvilke typer immunterapi finnes i dag – og hvilke er under utvikling? Hvem bør få immunterapi? Hvorfor virker det på noen, og ikke på andre? Hva slags bivirkninger gir immunterapi? Alt dette får du høre om, og til slutt skal vi snakke om hvor immunterapien beveger seg fremover. Som behandlingsprinsipp har den fått fotfeste i kreftbehandlingen, men det er ingen tvil om at den også beveger seg over på andre terapiområder. Derfor vil disse sesjonene være nyttige for alle farmasøyter.

 

TORSDAG 7. november

 

Kl 9.00-9.30

Meet-salen, Fellesprogram:

 

Velkommen og åpning av Farmasidagene 2019
v/ Hege Helm, Daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap, og Håvard Selby Ebbestad, Styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap og Administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium

Musikalsk innslag

 

Kl 9.30-10.30

Meet-salen: Innledning av Farmasidagene

Møteleder: Ragnar Gåseby, Konsulent og eier av G2M Consult RG


Samhandling i et pasientperspektiv 
 (les teaser)
v/ Marco Elsafadi, forfatter og erfaren foredragsholder som også har erfaring fra kontakt med helsevesenet

Samhandlingsreformen, hvorfor det?  (les teaser)
v/ Bjarne Håkon Hanssen, kommunikasjonsrådgiver, tidligere politiker og helse- og omsorgsminister (Ap)


Kl 10.30-11.15 PAUSE

 

kl 11.15-12.30

Meet-salen: Hvordan virker kroppens eget selvforsvar? – forstå hva som egentlig skjer

Møteleder: Maja Sommerfelt Grønvold, Seniorrådgiver i Legemiddelverket


Immunforsvaret. Kan man styrke det? Bør man styrke det?   
(les teaser)
v/ Anne Spurkeland, Professor ved Institutt for Basalmedisin, Universitetet i Oslo

Vaksiner – myter og fakta   (les teaser)
v/ Tone Fredsvik Gregers, Førstelektor ved Skolelaboratoriet for biologi, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

 

Kl 12.30-14.00 PAUSE m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.00 – 14.00)

 

Kl 14.00-15.45

Meet-salen: Immunterapiens gjennombrudd – et paradigmeskift!
– lær hvordan dette revolusjonerer kreftbehandlingen

Møteleder: Else Marit Inderberg, Gruppeleder Immunmonitorering ved Seksjon for celleterapi, OUS-Radiumhospitalet

 

Historien om immunterapi i kreft
v/ Simer Száva Bains, LIS i onkologi og post.doktor ved AHus  (les teaser)

Presisjonsbehandling, hva er det egentlig, og hvorfor virker immunterapi på noen og ikke på andre?   (les teaser)
v/ Odd Terje Brustugun, Overlege dr.med. ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus

Fra dødsdom til nytt håp   (les teaser)
v/ Anna K. Winge-Main, Overlege med fagansvar for malignt melanom ved Avdeling for kreftbehandling, OUS-Radiumhospitalet

Utfordringer med immunterapi for sykehusapoteket?   (les teaser)
v/ Maria Helen Larsen, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapotekene Oslo

Pasientperspektivet   (les teaser)
v/ Kari Anne Fevang, Melanomforeningen

Presentasjon av 2 norske kreftvaksine selskaper:

  • Vaccibody v/ Caspar Foghsgaard, Head of BD   (les teaser)
  • Ultimovacs v/ Øyvind Kongstun Arnesen, CEO  (les teaser)

 

Kl 15.45-16.05 PAUSE

 

KL 16.05-16.50

Meet-salen: «Tuning up T-cells» – lær hvordan man genmanipulerer T-celler

Møteleder: Maria Helen Larsen, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapotekene Oslo

 

CAR-T-behandling i klinisk praksis
v/ Jochen Büchner, Overlege ved Barneavdelingen for kreft og blod sykdommer, OUS-Rikshopsitalet

Praktisk håndtering av «produktet»   (les teaser)
Møteleder i samtale med Ane Funderud, Regulatory Affairs Manager i Novartis, og Dag Josefsen, Seksjonsleder ved Seksjon for celleterapi, Avdeling for Kreftbehandling ved OUS-Radiumhospitalet

Regulatoriske utfordringer
v/ Rune Kjeken, Seniorrådgiver i Legemiddelverket   (les teaser)

 

Kl 17.00-17.30

Meet-salen, Fellesprogram:

Posterslam   (les her om hva du kan forvente deg)
v/ Karin Svensberg, Universitetslektor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, Arton Baftiu, Medical Advisor Neuroscience hos Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA) og Rebwar Saleh, Klinisk Farmasøyt ved Sykehusapotekene i Oslo

 

 

FREDAG 8. november

 

Kl 9.00-10.45

Meet-salen, Fellesprogram:

 

PECHA KUCHA – 400 sekunders-foredrag
Møteledere: Anne Gerd Granås, Professor i Samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo

Utdeling av stipend fra NFS stipendfond
v/ Øyvind Holte, Norsk Farmasøytisk Selskap og Seniorrådgiver i Legemiddelverket

Overrekkelse av Det Giftige Kors
v/ Håvard Selby Ebbestad, Norsk Farmasøytisk Selskap og Administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium

 

Kl 10.45-11.15 PAUSE

 

Kl 11.15-12.45

Meet-salen: Ubegrensede muligheter? – et blikk inn i fremtiden, bli med på reisen!

Møteleder: Kristin Vinje, Dekan ved Høyskolen Kristiania

 

Hvor beveger immunterapien seg fremover
v/ Bjørn Oddvar Strøm, Seniorrådgiver i Legemiddelverket   (les teaser)

Pecha Kucha fra 2 Start up‘s:

  • Ny influensavaksine plattform   (les teaser)
    v/ Gunnveig Grødeland, Forsker ved K.G. Jebsensenter og SPARK-program ved Universitetet i Oslo
  • BiOMe   (les teaser)
    v/ Morten L. Isaksen, CEO

 

Paneldiskusjon:
Hvilke utfordringer og muligheter byr immunterapi på for pasientene, helse- vesenet og næringsaktører?
Diskusjonsleder
: Kristin Vinje, se ovenfor

I panelet:
Gunnar Kvalheim, Professor og tidligere leder av Seksjon for celleterapi, OUS – Radiumhospitalet for celleterapi
Monica Larsen, Seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)
Guttorm Haraldsen, Professor ved Avdeling for patologi, Universitetet i Oslo og OUS, og styreleder i NORIN
Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant (H) og andre nestleder Helse- og Omsorgskomiteen
Bjørn Oddvar Strøm, Seniorrådgiver i Legemiddelverket
Frank Jørgensen, Sykehusfarmasøyt ved Sjukehusapoteket i Bergen, Sjukehusapoteka Vest HF
Catherine Capdeville, Innovasjon Norge (den norske Helse -og bioteknologinæring)

 

Kl 12.45-14.00 PAUSE m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.30 – 14.00)

 

Kl 14.00-16.00

Meet-salen, Fellesprogram:


Immunterapi og samhandling: Utvikling og bruk av cellebaserte terapier – erfaring fra tverrfaglig samarbeid ved OUS   
(les teaser)
v/ Gunnar Kvalheim, Professor og tidligere leder av Seksjon for celleterapi, OUS

Samtale mellom lederne av programkomiteene med Gunnar Kvalheim om samhandling og immunterapi
v/ Unni Hjelmaas, Enhetsleder i Legemiddelverket, og Ragnar Gåseby, Konsulent og eier av G2M Consult RG

Utdeling av prisen for beste poster og beste Pecha Kucha
v/ Anne Gerd Granås, Professor i Samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo, og Arton Baftiu, Norsk Farmasøytisk Selskap og Medical Advisor Neuroscience hos Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA)

 

Avslutningsforedrag:
Digitale disruptive plattformer – kan de løse utfordringer med eldrebølgen?   
(les teaser)
v/ Fredrik Gulowsen, seriegründer, gründer av den digitale plattformen «Nyby»

 

Avslutning av Farmasidagene 2019
v/ Hege Helm, Daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap

Musikalsk avslutning

scrolltop