Postere - NFS

Postere

 

Posterne stilles ut i Meet-salen, bakerste del, og her er rekkefølgen på årets postere:

(Klikk på forfatterne for å lese abstract. Hvis det ikke er noen lenke så betyr det at abstract ikke kan publiseres.)

 

 1. Er det variasjon i tjenestefarmasøyters bedømmelse av inhalasjonsteknikk?
  Vedrana Rosic*, Janne Smedberg, Ingunn Björnsdóttir*
 2. Systematisk oversikt over forskrivningsfeil: antall, alvorlighet og økonomisk byrde
  Aleksandar Komnenic, Eirin Guldsten Robinson, Ingunn Björnsdóttir*
 3. Bruk av «ukjent kunde» i apotekforskning på primærapotek i verden, 2006-2016
  Ingunn Björnsdóttir*, Anne Gerd Granås*, Amanda Bradley, Pauline Norris
 4. Collaboration between community pharmacists and general practitioners
  Rakvaag, Hilde*, Søreide, Gunn E., Kjome, Reidun L.S.
 5. Informasjon om riktig bruk av legemidler – synspunkter fra fremmedspråklige apotekkunder
  Nguyen, T. * og Sletvold, H.*
 6. Supplemental Instructions (SI) for å øke gjennomføringsgrad i farmasistudiet
  Sletvold, H*, Sagmo, LAB, Suzen, E, Helde, R og Reppe, L*.
 7. Kunnskap om reseptfrie analgetika blant apotekkunder
  Vera S. Knutsen, Oda Oland, Karoline Eriksen, Lone Holst, Beate H. Garcia, Marit Waaseth*
 8. En stegvis farmasøytledet legemiddelgjennomgang-tjeneste i tverrfaglig team i sykehjem
  Kjell H. Halvorsen*, Torunn Stadeløkken og Beate Hennie Garcia
 9. Innføring av rutinemessig farmakogenetisk testing av pasienter ved Alderspsykiatrisk enhet, NLSH
  Kristiansen M*, Melvik V, Svartsund JO, Nystad LE, Trondsen R
 10. Hva påvirker håndtering av behovsmedisiner i omsorgsboliger for eldre? En kvalitativ fokusgruppestudie med helsepersonell
  Marianne Kollerøs Nilsen*, Hege Sletvold, Rose Marie Olsen
 11. Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions
  Anette Vik Jøsendal*, Trine Strand Bergmo, Anne Gerd Granås
 12. Potensielt uhensiktsmessig legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre – En sammenlignende studie blant brukere av hjemmesykepleie i en bydel i Oslo
  Amanpreet Singh Bhambra, Emilie Prytz Hammarqvist, Sara Seland Lajord*, Eirin Nilsen, Therese Omdal, Andreas Sortland Rolfsnes, Ane Gedde-Dahl
 13. Calculation errors made in Norwegian hospitals
  Alma Mulac*, Maria Helle Spence, Ellen Hagesæther, Anne Gerd Granås
 14. Use of psychotropics and analgesics before and after initiating treatment with acetylcholinesterase inhibitors
  Anne Sverdrup Efjestad, Hege Ihle-Hansen, Vidar Hjellvik, Knut Engedal, Hege Salvesen Blix
 15. Adherence to phosphate binder treatment in chronic dialysis patients: – What do patients report? To what degree does education and counselling enhance adherence?
  Bodil Jahren Hjemås , Katrine Bøvre, Liv Mathiesen, Jonas Christoffer Lindstrøm, Kathrin Bjerknes
 16. Optimizing antibiotic prescribing in hospitals – Do dedicated antibiotic pharmacists make a difference?
  G. Høyem , J. K. Sund, K. Lundereng*, E. H. Bergene, H. S. Blix
 17. Legemiddelsamstemming i akuttmottak – vurdering av prosess for en mer effektiv tjeneste
  Markus Dreetz Holt, Arna Teigen, Monica Hermann, Reidun Kjome
 18. Legemiddelmangel på sykehus – hva gjør et sykehusapotek?
  Asma Shouket, Nina Q. Kieu, Martin Vu, Ida Maugesten* og Kathrin Bjerknes
 19. Manglenes pris – hva koster legemiddelmangel?
  Sana Liaquat*, Roya Popal*, Cathrine Klerck* og Steinar Madsen
 20. Preparing functional intravitreal syringes containing bevacizumab, ranibizumab and aflibercept
  Jørgen Brustugun*, Yvonne Andersson, Ban Dang, Dag Fossum, Espen Gleditsch, Heidrun E. Lode, Torleif T. Gjølberg, Stian Foss, Magne S. Sivertsen, Øystein K. Jørstad, Jan Terje Andersen and Morten C. Moe
 21. Tilberedning av legemidler ved intensiv- og nyfødtavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus
  Beate Hole Fosse, Torunn Margrete Middelthon-Bruer
 22. Kunnskapsbehov og opplæring av kliniske farmasøyter
  Elin Høien Bergene*, Jannicke Slettli Wathne, André Engesland, Elin Trapnes
 23. «At the same time, I was unsure how to explain to the patient the drug mechanism and the interaction mechanism we learned at university» – Learning outcomes from patient encounters in the pharmacy practice for students in Oslo Metropolitan University, Norway
  Tonje Krogstad and Hilde Frøyland*
 24. Bioaktive stoffer i Ficus platyphylla, en afrikansk medisinplante
  Stanislava Stevanovic, Karl Egil Malterud*, Rokia Sanogo og Helle Wangensteen
scrolltop