Samhandling i helsevesenet - farmasøyters bidrag til pasientens beste - NFS

Samhandling i helsevesenet – farmasøyters bidrag til pasientens beste

 

TORSDAG 7. november

 

Kl 9.oo-9.30

Meet-salen, Fellesprogram:

 

Velkommen og åpning av Farmasidagene 2019
v/ Hege Helm, Daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap, og Håvard Selby Ebbestad, Styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap og Administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium

Musikalsk innslag

 

Kl 9.30-10.30

Meet-salen: Innledning av Farmasidagene

Møteleder: Ragnar Gåseby, Konsulent og eier av G2M Consult RG

 

Samhandling i et pasientperspektiv   (les teaser)
v/ Marco Elsafadi, forfatter og erfaren foredragsholder som også har erfaring fra kontakt med helsevesenet

Samhandlingsreformen, hvorfor det?   (les teaser)
v/ Bjarne Håkon Hanssen, kommunikasjonsrådgiver, tidligere politiker og helse- og omsorgsminister (Ap)

 

Kl 10.30-11.15 PAUSE

 

kl 11.15-12.30

Møterom M4: Hva er god samhandling, hva kjennetegner de som lykkes?

Møteleder: Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, Direktør for Kvalitet og Utvikling hos Sykehjemsetaten i Oslo Kommune

 

«Gode sømløse pasientforløp!» – sett fra pasientens/pårørende sitt ståsted  (les teaser)
v/ Solveig Rostøl Bakken, Representant fra brukerrådet i OUS

Pasientsentrert helsetjenesteteam – hvorfor er farmasøytens bidrag viktig?   (les teaser)
v/ Lilli Minh Nguyen, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapotek Nord, Tromsø

The family pharmacist, a new service in Belgian community pharmacies   (les teaser)
v/ Manon Buyl, Assocation Pharmaceutiqe Belge

 

Kl 12.30-14.00 PAUSE m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.00 – 14.00)

 

Kl 14.00-15.45

Møterom M4: Hva er god samhandling…. forts.

Møteleder: Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, forst., se ovenfor

 

Kommunefarmasøytens rolle i kommunehelsetjenesten   (les teaser)
v/ Elin Baldersheim Nilsen, Kommunefarmasøyt i Kristiansand kommune

Forløpsfarmasøyt – Sikker legemiddelhåndtering for hoftebruddspasienten   (les teaser)
v/ Ben Tore Henriksen, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Tønsberg

Farmasøyten i akuttmottaket
v/ Kristine Lundereng, Klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Levanger   (les teaser)

Samarbeid mellom apotek og kommunehelsetjenesten   (les teaser)
v/ Åse Kielland, Fag- og opplæringssjef i Apotek 1

Samhandling, er det så vanskelig da?  (les teaser)
v/ Tor Rosness, Redaktør og daglig leder i Legemiddelhåndboken


Kl 15.45-16.05 PAUSE

 

KL 16.05-16.50

Møterom M4: Samhandling i utdanningen

Møteleder: Henrik Schultz, Instituttleder ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Sampraks

  • Tran Nguyen, nyutdannet farmasøyt   (les teaser)
  • Birgitte Grøstad Kalleberg, medisinstudent (videoforedrag)   (les teaser)
  • Runa Gomo, masterstudent i avansert geriatrisk sykepleie   (les teaser)

RETHOS
v/ Anne Berit Walter, Studieleder på bachelorutdanningen for farmasi ved OsloMet – Storbyuniversitetet   (les teaser)

 

Kl 17.00-17.30

Meet-salen, Fellesprogram:

 

Posterslam   (les her om hva du kan forvente deg)
v/ Karin Svensberg, Universitetslektor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, Arton Baftiu, Medical Advisor Neuroscience hos Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA) og Rebwar Saleh, Klinisk Farmasøyt ved Sykehusapotekene i Oslo

 

 

FREDAG 8. november


Kl 9.00-10.45

Meet-salen, Fellesprogram:

 

PECHA KUCHA – 400 sekunders-foredrag
Møteleder: Anne Gerd Granås, Professor i Samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo

 

Utdeling av stipend fra NFS stipendfond
v/ Øyvind Holte, Norsk Farmasøytisk Selskap og Seniorrådgiver i Legemiddelverket

Overrekkelse av Det Giftige Kors
v/ Håvard Selby Ebbestad, Norsk Farmasøytisk Selskap og Administrerende direktør i Fürst Medisinsk Laboratorium

 

Kl 10.45-11.15 PAUSE

 

Kl 11.15-12.45

Møterom M4: Elektronisk Samhandling for riktig legemiddelbruk

Møteleder: Hege Willoch, Norsk Farmasøytisk Selskap og Fag-og kvalitetssjef i NMD

 

Nasjonale eHelseløsninger – når kan vi ta ny og bedre teknologi i bruk
v/ Mari Dale Slørstad, Prosjektleder for Pasientens legemiddelliste, Direktoratet for e-helse  (les teaser)

eSamhandling i Oslo kommune   (les teaser)
v/ Helge Jagmann, Etatsdirektør i Sykehjemsetaten i Oslo Kommune

Paneldiskusjon:
Når legemiddelet mangler – hvordan løser vi det til pasientens beste?
Diskusjonsleder: Rønnaug Larsen, Leder av Farmaceutene, Norges Farmaceutiske Forenning

I panelet:
Kirsten Hjelle, Seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Anne Markestad, Rådgiver ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret)
Erling Ulltveit, Seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)
Kurt Haga, Salgs- og Driftsdirektør i Vitusapotek/NMD
Eddy Kjær, Generalsekretær i Stoffskifteforbundet
Ketil Arne Espnes, Spesialist i allmennmedisin

 

Kl 12.45-14.00 PAUSE m/ Lunsj, Utstilling, Postermingling (kl 13.30 – 14.00)

 

Kl 14.00-16.00

Meet-salen, Fellesprogram:


Immunterapi og samhandling: Utvikling og bruk av cellebaserte terapier – erfaring fra tverrfaglig samarbeid ved OUS 
(les teaser)
v/ Gunnar Kvalheim, Professor og tidligere leder av Seksjon for celleterapi, OUS

Samtale mellom lederne av programkomiteene med Gunnar Kvalheim om samhandling og immunterapi
v/ Unni Hjelmaas, Enhetsleder i Legemiddelverket, og Ragnar Gåseby, Konsulent og eier av G2M Consult RG

Utdeling av prisen for beste poster og beste Pecha Kucha
v/Anne Gerd Granås, Professor i Samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo, og Arton Baftiu, Norsk Farmasøytisk Selskap og Medical Advisor Neuroscience hos Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA)

 

Avslutningsforedrag:
Digitale disruptive plattformer – kan de løse utfordringer med eldrebølgen?   
(les teaser)
v/ Fredrik Gulowsen, seriegründer, gründer av den digitale plattformen «Nyby»

 

Avslutning av Farmasidagene 2019
v/ Hege Helm, Daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap

Musikalsk avslutning

 

 

scrolltop