Workshops - NFS

Workshops

 

Det er bindende påmelding til workshop´ene, da hver kun tar 25 deltagere, og det er prinsippet «første mann til mølla» som gjelder. Påmelding gjøres via påmeldingsskjemaet for Farmasidagene, med andre ord; du må være påmeldt til kongressen for å kunne delta på workshops, og det koster ikke noe ekstra for å delta her. Skulle det være plasser igjen er det mulig å melde seg på helt frem til kongressen og også under selve kongressen.

 

 

Torsdag 7. november

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab:
Avmedisinering –hvorfor og hvordan?
v/ Morten Finckenhagen, Legemiddelverket, og Solveig Vist, Apokus

 

Kl 14.00 – 15.00
Apokus treningslab:
Farmasøyten som problemløser i selvvalget
v/ Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo, Lege fra Antibiotikasenteret for primærmedisin (TBA), og Susanne Ankarstrand, Apokus

 

Kl 14.00 – 15.30
IMM-senteret, Sykehusapotekene HF:
Hvilke medisiner bruker du – egentlig? Legemiddelsamstemming
v/ Marianne Lea, Irja Kjærvik, Lloyd Mbugua Kangu, Inger Johanne Ø. Kjelsen, IMM-senteret, og Liv Mathisen, Universitetet i Oslo

Legemiddellisten til pasienter innlagt på sykehus inneholder feil i 8 av 10 lister. Hvorfor er det sånn? Hvordan kan vi sikre at legemiddellisten er komplett og korrekt? Farmasøyter i sykehus utfører legemiddelsamstemming etter IMM-metoden for å sikre at man har fullstendig oversikt over pasientens faktiske medisinbruk. I denne workshopen får du en generell intro til legemiddelsamstemming og du får prøve deg selv på en case. Hanna, 67 år, er innlagt på sykehuset med brystsmerter og hjertebank. Hvilke medisiner bruker hun – egentlig?

 

Fredag 8. november

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab:
Avmedisinering – hvorfor og hvordan?
v/ Morten Finckenhagen, Legemidddelverket, og Solveig Vist, Apokus

 

Kl 11.15 – 12.45
IMM-senteret, Sykehusapotekene HF:
Hvilke medisiner bruker du – egentlig? Legemiddelsamstemming

v/ Marianne Lea, Irja Kjærvik, Lloyd Mbugua Kangu, Inger Johanne Ø. Kjelsen, IMM-senteret, og Liv Mathisen, Universitetet i Oslo

 

 

Kl 14.00 – 15.00
Apokus treningslab:
Farmasøyten som problemløser i selvvalget
v/ Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo, Lege fra Antibiotikasenteret for primærmedisin (TBA), og Susanne Ankarstrand, Apokus

 

14.00 – 15.00
RELIS Sør-Øst:
Hva er en god kilde? Hvordan tolke kilder? Hvordan finne gode svar?
v/ Gro Cecilie Havnen og Anne Katrine Eek, Relis Sør-Øst

 

scrolltop