Workshops - NFS

Workshops

 

Det er bindende påmelding til workshop´ene, da hver kun tar 25 deltagere, og det er prinsippet «første mann til mølla» som gjelder. Påmelding gjøres via påmeldingsskjemaet for Farmasidagene, med andre ord; du må være påmeldt til kongressen for å kunne delta på workshops, og det koster ikke noe ekstra for å delta her. Skulle det være plasser igjen er det mulig å melde seg på helt frem til kongressen og også under selve kongressen.

 

 

Torsdag 7. november

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab:
Avmedisinering –hvorfor og hvordan?
v/ Morten Finckenhagen, Legemiddelverket, og Solveig Vist, Apokus

 

Kl 14.00 – 15.00
Apokus treningslab:
Farmasøyten som problemløser i selvvalget
v/ Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo, Lege fra Antibiotikasenteret for primærmedisin (TBA), og Susanne Ankarstrand, Apokus

 

Kl 14.00 – 15.30
IMM-senteret, Sykehusapotekene HF:
Hvilke medisiner bruker du – egentlig? Legemiddelsamstemming
v/ Hanne Steen og en kollega (TBA), IMM-senteret

 

 

Fredag 8. november

Kl 11.15 – 12.15
Apokus treningslab:
Avmedisinering – hvorfor og hvordan?
v/ Morten Finckenhagen, Legemidddelverket, og Solveig Vist, Apokus

 

Kl 11.15 – 12.45
IMM-senteret, Sykehusapotekene HF:
Hvilke medisiner bruker du – egentlig? Legemiddelsamstemming
v/ Hanne Steen og en kollega, TBA, IMM-senteret

 

Kl 14.00 – 15.00
Apokus treningslab:
Farmasøyten som problemløser i selvvalget
v/ Hedvig Nordeng, Universitetet i Oslo, Lege fra Antibiotikasenteret for primærmedisin (TBA), og Susanne Ankarstrand, Apokus

 

14.00 – 15.00
RELIS Sør-Øst:
Hva er en god kilde? Hvordan tolke kilder? Hvordan finne gode svar?
v/ Gro Cecilie Havnen og Anne Katrine Eek, Relis Sør-Øst

 

scrolltop