Programkomiteene - NFS

Programkomiteene

 

NFS er stolt av å kunne presentere de som har deltatt i programkomiteene i år – de har gjort en formidabel jobb og satt sammen et veldig spennende program for Farmasidagene 2019!

Nederst på siden presenteres de enkelte personene alfabetisk på fornavn (oppdateres kontinuerlig til komplett liste)!

 

Samhandling i helsevesenet – farmasøyters bidrag til pasientens beste

Samhandling – en forutsetning for å skape det beste resultatet for pasienten.
Farmasøytisk kunnskap er en essensiell komponent i legemiddelomsorgen. Men for å oppnå de ønskede resultatene hos brukerne av legemidler, er det minst like viktig at vi er flinke til å samhandle både med brukerne og med våre kolleger i helsevesenet. I løpet av de to dagene vil vi ta for oss en rekke sider ved samhandling med fokus på legemiddelomsorgen og hva du som farmasøyt kan gjøre på dette området for å sikre det ønskede resultatet hos legemiddelbrukerne i årene fremover. Vi vil belyse dette gjennom en rekke eksempler på god samhandling i dagens legemiddelomsorg og drøfte problemområder der samhandling helt klart vil kunne bedre legemiddelomsorgen ytterligere.

 

Programkomiteen består av:

Ragnar Gåseby, leder av komiteen, Konsulent og eier av G2M Consult RG

Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, Direktør for Kvalitet og Utvikling hos Sykehjemsetaten i Oslo Kommune
Cathrine Lilleheil Christensen, Farmasistudent ved Universitetet i Oslo
Hege Willoch, Styremedlem i Norsk Farmasøytisk Selskap og Fag-og kvalitetssjef i NMD
Hilde Ariansen, Seniorrådgiver i Apotekforeningen
Hilde Medbø, Nasjonal prosjektleder i Novartis
Irja Alainezhad Kjærvik, Farmasøytiske tjenester, Sykehusapotekene Oslo
Liv Mathisen, Førsteamanuensis ved Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo
Rønnaug Larsen, Leder av Farmaceutene, Norges Farmaceutiske Forening
Thomas Bäckström, Leder av Sykehusapotekene Østfold
Tor Atle Rosness, Redaktør og daglig leder i Legemiddelhåndboken
Åse Kielland, Fag- og opplæringssjef i Apotek 1

 

 

Immunforsvaret – kroppens eget «legemiddel»?
Lær hvordan vårt immunsystem kan utnyttes i kampen mot sykdom

I de fire sesjonene vil du lære om kroppens selvforsvar, hvordan dette påvirkes av sykdom og hvordan det kan brukes i behandling. Du vil få høre om erfaring fra klinikere, sykehusfarmasøyter, forskningsprosjekter, legemiddelindustri og ikke minst fra pasienten selv. Hvilke typer immunterapi finnes i dag – og hvilke er under utvikling? Hvem bør få immunterapi? Hvorfor virker det på noen, og ikke på andre? Hva slags bivirkninger gir immunterapi? Alt dette får du høre om, og til slutt skal vi snakke om hvor immunterapien beveger seg fremover. Som behandlingsprinsipp har den fått fotfeste i kreftbehandlingen, men det er ingen tvil om at den også beveger seg over på andre terapiområder. Derfor vil disse sesjonene være nyttige for alle farmasøyter.

 

Programkomiteen består av:

Unni Hjelmaas, Leder av komiteen, Enhetsleder i Legemiddelverket

Else Marit Inderberg, Gruppeleder Immunmonitorering ved Seksjon for celleterapi, OUS-Radiumhospitalet (biolog)
Frank-Oliver Danielsen, Farmasistudent ved Universitetet i Oslo
Henning Hauklien, Nylig avgått som Leder av avdeling for onkologi hos Pfizer (kjemiker)
Ida Robertsen, Førsteamanuensis ved Farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo
Jutta Heix, «Head of International Affairs» ved Oslo Cancer Cluster (molekylarbiolog)
Maja Sommerfelt Grønvold, Seniorrådgiver i Legemiddelverket
Maria Helen Larsen, Farmasøyt ved OUS-Rikshospitalet
Ornela Ademi, Rådgiver i European Medicines Agency i Amsterdam innenfor områdene Regulatory og Overvåking (Pharmacovigilance)

 

Anne-Kristin Bjerga Bjåen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo og har videreutdanning i kvalitetsledelse. Siden februar 2018 har hun jobbet som direktør for kvalitet og utvikling i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Anne-Kristin har tidligere jobbet som avdelingsleder ved sykehusapoteket ved Rikshospitalet, kvalitetsdirektør både i Boots og Sykehusapotekene HF, kvalitetsleder og forsker i norsk farmasøytisk industri og som legemiddelinspektør.

 

Cathrine Lilleheil Christiansen er farmasistudent på fjerdeåret ved Universitetet i Oslo. For tiden er Cathrine i praksis ved Sykehusapoteket Rikshospitalet. Hun er aktiv i foreninger, og sitter i år som Formann i Studentforeningen Veneficus og styremedlem i Fagutvalget ved UiO. Tidligere har hun også deltatt i NoPSA og sittet som observatør i NFS.

 

Else Marit Inderberg er leder for en forskningsgruppe ved Seksjon for Celleterapi, Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet hvor fokus er immunmonitorering i kliniske studier og utvikling av celleterapi i kreftbehandling. Hun har utdannelse fra England og Frankrike og doktorgrad i tumor immunologi fra Universitet i Oslo. Hun har bred erfaring med immunologi fra kliniske studier innen kreftvaksiner, immunmodulerende antistoff og celleterapi i tillegg til deltakelse i internasjonale harmoniseringspanel for immunmonitorering. Hun er medoppfinner på flere patenter og har publisert flere vitenskapelige artikler innen forskningsområdet.

 

Frank-Oliver Danielsen (f. 1995) er førsteårsstudent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Frank-Oliver er National Officer i NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Student Association), studentrepresentant i styret til Norsk farmasøytisk selskap og i Etikkrådet for farmasøyter i Norge.

 

Hege Willoch, cand.pharm fra Tromsø 99. Hun jobber nå som Fag- og kvalitetsdirektør i NMD. Hege er meget opptatt av utviklingen av helsetjenester i apotek og at apotekene skal være et naturlig sted å komme for å få gode råd og hjelp.

 

Henning Hauklien er utdannet innen analytisk kjemi og markedsføring. Han har jobbet for NMD og ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, men har for det meste jobbet med ledelse innen farmasøytisk industri, både i Norge og i utlandet. Hans siste stilling var som direktør for kreftområdet i Pfizer, inntil han ble førtidspensjonert 1. juni 2019.

 

Hilde Ariansen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1994, og jobber nå som seniorrådgiver på fagavdelingen i Apotekforeningen. Hun har tidligere blant annet jobbet med farmasøytisk tilsyn i sykehus, som klinisk forskningskoordinator i legemiddelindustrien, apoteker, kommunikasjonssjef i Apotek 1 og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

 

Hilde Medbøe er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo, og jobber nå som nasjonal prosjektleder i Novartis, med hovedfokus på terapiområdet hjertesvikt. Hilde kom fra Orkla i 2018, der hun jobbet 9 år med digital markedsføring – hun ledet blant annet kundelojalitetsprogrammet «Plusstid» i flere år. Tidligere har Hilde jobbet i NMD, både som bestyrer og apoteker, og i fag- og kvalitetsavdelingen.

 

Ida Robertsen er førsteamanuensis i farmakologi ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun har en doktorgrad i farmakokinetikk fra UiO, og fokuset for forskningen hennes er individualisert legemiddelbehandling.  Hun jobber med å karakterisere ulike faktorer som er av betydning for variasjon i legemiddelrespons og studerer ulike strategier for individualisert og optimalisert legemiddelbehandling i forskjellige pasientgrupper. Hun samarbeider tett med ulike kliniske miljøer på Oslo universitetssykehus samt Sykehuset i Vestfold.

 

Irja Alainezhad Kjærvik er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Tromsø i 2015, og har siden jobbet som klinisk farmasøyt. Nå jobber hun i Sykehusapotekene Oslo hvor hun har en stilling i IMM-senteret og er klinisk farmasøyt ved Thoraxkirurgisk avdeling på OUS Ullevål.

 

Jutta Heix, Head of International Affairs, is a life science professional with more than 20 years of industry experience. She holds a PhD from the University of Heidelberg / German Cancer Research Center and worked in different Business Development positions in international pharma and biotech companies prior to joining Oslo Cancer Cluster. Jutta is responsible for the cluster’s international collaboration, initiatives and events and provides innovation and business development support to Oslo Cancer Cluster and Incubator members. As a Co-Founder of the Norwegian Program, she is a member of the SPARK Norway Management Team and Program Advisor for the NLSDays.

 

Liv Mathiesen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1992, og dr.scient fra Universitetet i Oslo i 1996. Siden 2017 har hun jobbet som 1. amanuensis i klinisk farmasi, ved Farmasøytisk institutt, UiO. Hun har tidligere vært ansatt som forsknings- og utviklingssjef i Sykehusapotekene HF, og seniorrådgiver og seksjonssjef ved Statens legemiddelverk.

 

Maja Sommerfelt Grønvold er seniorrådgiver ved Statens legemiddelverk, og er en av Norges representanter i komiteen for avanserte terapier (CAT) ved det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA). Hun er utdannet i Storbritannia med doktorgrad i virologi fra Institute of Cancer Research ved University of London (1988). Hun gjennomførte deretter fire års forskningsarbeid (post-doc) ved University of Alabama at Birmingham (UAB) i USA. Hun kom til Universitetet i Bergen i 1992 og ble professor i virologi i 1997.  Fra 2002-2018 arbeidet hun innenfor biotech som leder for forskning og utvikling av immunbaserte terapier for ulike infeksjonssykdommer.

 

 

Maria Helen Larsen er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2008. Har tidligere jobbet ved Sjukehuspoteket i Bergen og Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet med bl.a tilberedning av legemidler til medikamentell kreftbehandling. Jobber nå som klinisk farmasøyt på OUS Rikshospitalet ved Avdeling for Blodsykdommer, og har frem til i sommer også jobbet ved Avdeling for Barnekreft og Blodsykdommer med fokus på stamcelletransplantasjon. Hun sitter i farmasøytkomiteen til European Society for Blood and Marrow Transplantation.

 

Ornela Ademi er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet som forsker ved Statens Legemiddelverk i både Regulatorisk og Medisinsk avdeling og har hatt bistilling ved Vitusapotek Aker Brygge og Apotek 1 Nydalen. I tillegg har hun jobbet som Regulatory Affairs Manager hos Roche Norge med hovedansvar på onkologi portfolien. Nå jobber hun ved European Medicines Agency i Amsterdam innenfor områdene Regulatory og Overvåking (Pharmacovigilance).

 

Ragnar Gåseby er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1983, og har lang og bred erfaring fra legemiddelindustrien. Ragnar arbeider nå som selvstendig næringsdrivende bedriftsrådgiver med helserelatert industri som målgruppe. Han har jobbet over 20 år i MSD både nasjonalt og ikke minst globalt med ledende stillinger innen digital kommunikasjon og markedsføring. Etter MSD var han General Manager i Aptus Health International, basert i Paris, et firma som utvikler og selger digitale informasjonstjenester til life science industrien rettet mot helsepersonell i EU landene.

 

Rønnaug Larsen er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1992, og har siden 2017 vært leder av Norges Farmaceutiske Forening. Hun har tidligere blant annet jobbet som apotekfarmasøyt, apoteker, opplæringssjef i Apokjeden, universitetslektor og kvalitetssjef for apotek i NMD, samt at hun var daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap 2009-2013.

 

Thomas Bäckstrøm er utdannet Master of Pharmacy fra Liverpool John Moores University i 2002. Siden 2013 har han jobbet som Leder for Sykehusapotekene Østfold (Kalnes og Moss). Han har tidligere jobbet som apoteker, regionssjef og leder for storkunde i Alliance/Boots apotek.

 

Tor Atle Rosness, har over 15 år med erfaring fra klinikk og forskning innen geriatri, psykiatri, sykehjemsmedisin, nevrologi, legevaktsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Tor har en doktorgrad om yngre personer med demens fra 2010 og har vært postdoktor ved Institutt for helse og samfunn ved UiO frem til 2015. Videre har han jobbet som førsteamanuensis ved Atlantis medisinske høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole, og er i dag gjesteforsker ved Farmasøytisk Institutt og daglig leder for Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

 

Unni Hjelmaas er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1987. Hun har bred erfaring fra legemiddelindustrien. Unni har jobbet 22 år i Roche, blant annet på hovedkontoret i Sveits og som administrerende direktør i Norge. Hun har også jobbet 6 år for Biotech-selskaper, 4 av disse som CEO for Lytix Biopharma. Hun har sittet 14 år i styret i Legemiddelindustrien, og var styreleder 4 av disse årene. Videre har hun sittet i styret for Oslo Cancer Cluster og Legemiddelansvarsforsikringsordningen. Siden januar 2018 har hun vært leder for enhet Riktig bruk på Legemiddelverket.

 

Åse Kielland er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Tromsø i 2003. Åse har vært i Apotek 1 siden 2006 og har jobbet mye inn mot kommunehelsetjeneste med revisjon/tilsyn, kurs i legemiddelhåndtering, legemiddelgjennomganger og avtaler på legemiddelleveranser og tjenester. Nå jobber hun som fag- og opplæringssjef i Apotek 1, og har blant annet ansvar for utvikling av faglige tjenester og opplæring av medarbeidere i apotek.

 

 

scrolltop