Foredragsholdere og deltagere i kongressen - NFS

Foredragsholdere og deltagere i kongressen

 

 

Anne Markestad er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1980. Anne har hatt ulike arbeidsoppgaver inne sykehusfarmasi, grossistdrift og veterinærmedisin. Hun har vært ansatt i på Aker sykehusapotek, senere Sykehusapotekene HF siden 2000 og har arbeidet med sykehusleveranser, logistikk og legemiddelberedskap for spesialisthelsetjenesten. Anne har arbeidet med legemiddelmangel og legemiddelberedskap siden 2011 og vært tilknyttet Nasjonal senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten siden opprettelsen i 2015. Hun er mye brukt som foredragsholder innen feltet legemiddelmangel og legemiddelberedskap og har bidratt til ulike utredninger rundt disse spørsmålene nasjonalt.  Hun har hatt mange tillitsverv i norsk farmasi og vært leder av NFF fra 2006 – 2009, sittet i styret i Norske sykehusfarmasøyters forening i 2 perioder og i styret for NFS.

 

 

Bente Hayes, utdannet cand. pharm fra Universitetet i Oslo i 1993. Hun har jobbet som innkjøpsdirektør i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler i 4 år. Før det var hun 12 år i Sykehusapotekene HF, i ulike stillinger som sykehusapoteker på Sykehusapoteket Aker og de siste årene som driftsdirektør for alle sykehusapotekene i Helse Sør-Øst. Hun har tidligere blant annet jobbet som apoteker og kvalitetssikringssjef. Sykehusinnkjøp har vært og er fortsatt sterkt involvert i forsyning av smittevernutstyr og legemidler ifm Covid-19.

 

 

Elen Høeg er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 2000. Elen har bred erfaring fra innovativ farmasøytisk industri i ulike roller og organisasjoner, og har arbeidet med rammeverk knyttet til forskning og utvikling, produksjon og tilgang av legemidler. Hun er spesielt opptatt av grensesnittet mellom fag og politikk, og jobber i dag som Senior Policy Manager i Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

 

 

Erik Wold er invitert til å være programleder for den digitale kongressen 2020. Han er godt kjent for de fleste fra Norges mest sette TV-debattprogram, Debatten på NRK1. Han har vært ansatt i NRK siden 1990 hvor han har vært journalist, vaktsjef og programleder for Dagsrevyen, samt programleder for en rekke profilerte programmer som Dagsnytt Atten, Morgennytt, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt og RedaksjonEN. Erik har ledet mange store direktesendinger i forbindelse med valg og nasjonale og internasjonale begivenheter. Gjennom utallige intervjuer, samtaler og debatter med høyprofilerte politikere og næringslivsledere har han opparbeidet en unik kunnskap og innsikt i kommunikasjon. I 2014 startet han som rådgiver i egen virksomhet etter nesten 25 år i NRK. Erik er også assosiert partner i First House.

 

 

Hanne Andresen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1995. Hun jobbet først en periode som vikar i ulike apotek før hun begynte i Norsk Medisinaldepot. Der var hun i 17 år i ulike stillinger innen kvalitet, fag, anbud og logistikk. I 2014 startet Hanne eget apotek, Maura apotek i Nannestad kommune. Det ble 6 veldig spennende og lærerike år som apoteker før hun i mai i år startet i stillingen som fagdirektør i Apotekforeningen.

 

 

Hege Willoch er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Tromsø i 1999. Hun har jobbet som fag- og kvalitetsdirektør i NMD siden 2017, hvor hun blant annet er ansvarlig for kriseberedskapen for grossist og apotek for NMD. Hege er meget opptatt av utviklingen av helsetjenester i apotek og at apotekene skal være et naturlig sted å komme for å få gode råd og hjelp.

 

 

Julie Wendelbo er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Oslo i 2010. Hun startet arbeidslivet i avdeling for farmasøytiske tjenester ved Bærum sykehusapotek, først med tilsyn/revisjon, rådgivning og undervisning, deretter ble det Pasientsikkerhetskampanjen og legemiddelsamstemming. I 2014 gikk veien videre til Utviklingssenter for hjemmetjenester i Oslo kommune og diverse prosjektarbeider som omhandlet legemiddelgjennomganger, kompetanseheving, rådgivning, samhandling og forbedringsarbeid for ulike bydeler i Oslo kommune. Siden januar 2020 ha Julie jobbet i Avdeling for kvalitet og utvikling (AKU) i Sykehjemsetaten. I en så stor organisasjon er det svært mange oppgaver å ta fatt på for en farmasøyt, men det så vidt tid til å bli litt kjent med legemiddelhåndteringsprosedyrene før Covid-19 var et faktum, og det har siden da blitt mange oppgaver innenfor smittevern.

 

 

Karianne Johansen er utdannet cand.pharm med en dr. grad i farmasi og en Master of Management grad fra BI. Har erfaring fra forskning, utvikling, regulatorisk godkjenning og markedstilgang til legemidler og vaksiner. Har tidligere arbeidet i Legemiddelindustrien (LMI), EFPIA, Kunnskapssenteret og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og CEPI (Coallition for Epidemic Preperadness Innovation). Hun har siden 2016 arbeidet på Folkehelseinstituttet for Områdeledelsen til Smittevern, miljø og helse og er nå Avdelingsdirektør for Smittevernregistre. Avdelingen forvalter og utvikler smittevernregistre med drifts- og dataansvar for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste assosierte infeksjoner (NOIS) og Register for virusresistens (RAVN). Avdelingen er også dataansvarlig for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM.

 

 

Kathrin Bjerknes har doktorgrad i farmasi fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som forsker og leder innen farmasøytisk FoU, hovedsakelig ved Nycomed Imaging/GE Healthcare.  Hun har siden 2010 vært sykehusapoteker på Ahus og leder for sykehusapotekene Ahus som også inkluderer sykehusapoteket Ahus, Kongsvinger. Sykehusapoteket Ahus har om lag 120 ansatte og fire fagavdelinger som leverer tjenester og produkter til Ahus.

 

 

Kirsten Hjelle har en master i farmasi fra Universitetet i Oslo og master of management fra Handelshøyskolen BI. Kirsten har de siste 5,5 årene vært ansatt i Helsedirektoratet og har ansvar for legemiddelberedskap i direktoratet. Tidligere arbeidserfaring er fra farmasøytisk industri og sykehusapotek.

 

 

Leif Rune Skymoen er daglig leder i det norske legemiddelselskapet Curida. Han har tidligere vært daglig leder i Eli Lilly Norge og Nansen Neuroscience Network. Leif Rune er styremedlem i Legemiddelindustrien, NHO Innlandet og Ås produksjonslab. Han er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 2000 og har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI i 2013.

 

 

Reidun Lisbet Skeide Kjome er utdannet master fra Danmarks Farmaceutiske Højskole i København i 2002. Siden 2004 har hun vært ansatt ved Universitetet i Bergen, og jobber nå der som leder for Senter for farmasi og som førsteamanuensis i samfunnsfarmasi, og har arbeidsplass i Alrek helseklynge. Hun er opptatt av hvordan vi skal utdanne fremtidens farmasøyter.

 

 

Roya Popal er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Oslo i 2017. Roya har siden april 2019 vært ansatt i Statens legemiddelverk hvor hun jobbet med legemiddelmangel. Siden februar 2020 har hun jobbet med beredskapsarbeid og krisehåndtering ifm COVID-19-situasjonen.

 

 

Rønnaug Larsen er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1992, og har siden 2017 vært leder av Norges Farmaceutiske Forening. Hun har tidligere blant annet jobbet som apotekfarmasøyt, apoteker, opplæringssjef i Apokjeden, universitetslektor og kvalitetssjef-apotek i NMD, samt at hun var daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap 2009-2013.

 

scrolltop