Programkomiteene - NFS

Planleggingen av årets Farmasidager, 5.-6. november,  var godt i gang. Et spennende program med temaene digital helse og regulatorisk farmasi var under utarbeidelse av to programkomiteer. Så kom Covid-19, og styret i Norsk Farmasøytisk Selskap tok den den riktige avgjørelsen, nemlig å avlyse årets Farmasidager. Programmet kommer til å tas opp igjen til neste år, og vi håper å kunne kunne gjennomføre kongressen som vanlig 11.-12. november 2021!

 

Den videre planleggingen av programmet til årets digitale kongress ble i hovedsak gjennomført av lederne av programkomiteene, Hanne Stenberg-Nilsen og Therese Bohne, i samarbeid med daglig leder i NFS Hege Helm. Styret i NFS godkjente programmet på styremøtet i august 2020.

 

 

Hanne Stenberg-Nilsen er utdannet cand.pharm. fra Universitetet i Oslo (1989) og Spesialist i sykehusfarmasi (2001). Hun har jobbet på RELIS Sør-Øst siden oppstarten, og er nå spesialrådgiver med særlig ansvar for bivirkningsarbeidet og vurdering av spontanrapporterte bivirkninger.

 

 

Therese Bohne er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Oslo i 2011, og jobber nå som Patient Relations Partner i Roche Norge. Hun har bred erfaring fra legemiddelindustrien og har tidligere jobbet innen regulatorisk og legemiddelovervåking, medisinsk informasjon, samt kommersielt. Therese sitter også i etikkrådet for Farmasøyter i Norge.

 

 

Programkomiteene for de opprinnelige Farmasidagene 2020 var satt sammen som følger, se nedenfor. Ideen er å sette opp det opprinnelige programmet på nytt i 2021, og en nærmere presentasjon av hver enkelt vil dermed komme til neste år.

 

Digital helse:

Therese Bohne, Patient Relation Partner i Roche, leder av komiteen
Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen
Viyan Tarin, apoteker for Apotek 1 Flateby, representant fra styret i NFS
Katrine Bøvre, avdelingsleder for Farmasøytiske tjenester, Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
Kristine Lundereng, fagekspert legemidler, Helseplattformen
Rønnaug Larsen, leder av Norges Farmaceutiske Forening
Per Olav Kormeset, direktør av Teriak AS
Era Gruda, masterstudent ved Universitetet i Oslo
Anne-Kristin Bjerga Bjaaen, direktør for kvalitet og utvikling hos Sykehjemsetaten, Oslo kommune
Solveig Rostøl Bakken, representant for Brukerutvalget ved OUS

 

Regulatorisk farmasi:

Hanne Stenberg-Nilsen, spesialist i sykehusfarmasi, Relis Sør-Øst, leder av komiteen
Pernille Harg, seniorrådgiver ved Statens legemiddelverk
Inge Johansen, seniorrådgiver ved Legemiddelindustriforeningen
Siri Wang, fagdirekør ved Statens legemiddelverk
Kathrin Bjerknes, sykehusapoteker ved Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
Camilla Brox, masterstudent ved Universitetet i Oslo
Hedvig Nordeng, professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo, representant fra styret i NFS
Hilde-Gunn Meland, apoteker ved Vitusapotek Strømmen storsenter
Ragnhild Løberg, pensjonist, tidligere innehaver av nøkkelroller i Algeta og Bayer

scrolltop