Det Giftige Kors, nominasjon - NFS

Det Giftige Kors, nominasjon

 

 

Under pandemi-året 2020 ble det i NFS sitt styre besluttet å utsette tildelingen av Det Giftige Kors 2020 med et år,  og heller ære 2 farmasøyter med Det Giftige Kors under Farmasidagene 2021. Det Giftige Kors blir et eget programpunkt under årets digitale kongress.

 

 

Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Det giftige kors ble innstiftet av Farmasøytenes Idrettsforening i 1924 og ble overdratt til Norsk Farmaceutisk Selskap i 1939.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

  • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
  • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
  • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
  • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

 

 

NOMINASJON

Nytt i år er at vi har fått laget et eget skjema som skal gjøre det enklere å nominere:

Klikk her for å nominere til ordenen Det Giftige Kors

 

​HER FINNER DU STATUTTENE

Klikk her for å se hvem som er blitt tildelt ordenen i tidligere år

scrolltop