Digital helse - følger farmasøytene med? - NFS

Digital helse – følger farmasøytene med?

 

Torsdag 11. november, kl 14-18

 

Kl 14-14.30
Velkommen
Unni Hjelmaas, styreleder i NFS, og Hege Helm, daglig leder i NFS

Morgendagens helsetjeneste – hvordan ser den ut og hva skal til for å lykkes?
Silvija Seres, investor, teknolog og leder av LØRN

 

Kl 14.30-15.40

Digital samhandling – bedre pasientbehandling?


Pasientens legemiddelliste

Rune Røren, Direktoratet for e-helse

Helseplattformen
Janne K. Sund, Helseplattformen

KOBLE: Kunnskapsbasert oppslagsverk for barns legemidler
Helene Grytli, Norsk legemiddelhåndbok, prosjektleder for KOBLE

Paneldebatt

 

Kl 15.40-15.50
Pause

 

Kl 15.50- 16.05
Utdeling av Det Giftig Kors
Hedvig Nordeng på vegne av styret i NFS

 

Kl 16.05- 16.30
Hvordan skal vi styrke pasientstemmen i en digitalt støttet helsetjeneste?
Gro Berntsen, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet,  og Nasjonalt senter for e-helse forskning

 

Kl 16.30-17.30

Ny teknologi gir nye arbeidsprosesser og nye pasientforløp

 

Digitalt løft i apotek
Eik v/ Ingar Dahl
Prosesseier for pilot i Apotek 1 v/ May Kirsten Nyhus

Helsenorge.no: Hva bør farmasøyter vite?
Nina Linn Ulstein, Helsenorge.no

Virtuell pasientomsorg

Paneldebatt:
Blir pasientens behov ivaretatt virtuelt?

 

 

Kl 17.30-17.35
Sponsorhjørne

Kl 17.35-17.50
Kåring av beste Pecha Kucha og beste poster

Kl 17.50-18.00
Avslutning og oppsummering

 

 

 

Fredag 12. november, kl 9-13

 

Kl 9-9.15
Velkommen
Unni Hjelmaas, styreleder i NFS, og Hege Helm, daglig leder i NFS

Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, er 90 år!

 

Kl 9.15-11.00

Fremtidsfarmasøyten: fra generalist til spydspiss?

 

Fremtidens digitale farmasøyt – hvordan kommer den nye hverdagen til å se ut?
Urd Andestad, leder av NFF

Hva er viktig for meg?
Solveig Rostøl Bakken, pasient og pårørende

Hva er viktig for meg?
Johan Mikkelborg Moss, nyutdannet farmasøyt

Hvordan endrer vi kurs for å tilrettelegge for fremtidsfarmasøyten?
Representanter fra farmasiutdanningene ved UiT, UiO, UiB

Hvordan ruster vi våre ansatte for framtiden?
Ellen Karine Ous, Apotek 1, Nina Glende, Boots apotek, Hege Willoch, Vitusapotek, Malin Davidsson, Sykehusapotekene, Karita Bekkemellem, LMI

Pause

Samarbeid i en digital hverdag: hva er viktig for oss?
Nils Kristian Klev, leder Allmennlegeforeningen

Hvilke muligheter kan digitale løsninger skape? Praktisk eksempel fra helseplattformen
Kristine Lundereng, Fagekspert Helseplattformen

Paneldebatt: Er vi klare for å møte framtiden?

 

 

Kl 11-11.10
Pause 

Kl 10.10-10.15
Sponsorhjørne

 

 

Kl 10.15-12.15

Generell, tilpasset & personlig informasjon – hva vil bli den nye normalen?

 

Hvordan legger kunstig intelligens til rette for å løse framtidens helseutfordringer?
Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Persontilpasset medisin & RWE: klinisk implementering og hvordan fremtidens legemiddelbehandling ser ut
Ine Skottheim Rusten, Statens legemiddelverk

Helsedata og ​farmakoepidemiologiske studier – gir de oss bedre folkehelse?
Hedvig Nordeng, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Hvordan møte den nye teknologien med de kravene som stilles i GDPR
Bjørn Erik Thon, Datatilsynet

 

 

Kl 12.15-13.00
«Alle vil ha endring, men ingen vil endre seg»  – Endringsledelse
Erica Grunnevoll, prest, ledertrener, fasilitator mm

Farmasøytens rolle som legemiddelekspert i pasientens e-helsetjeneste – hva skal til for å lykkes? Oppsummering
Anne Gerd Granås, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning

Takk for i år!
Unni Hjelmaas, styreleder NFS, og Hege Helm, daglig leder NFS

scrolltop