Regulering og risiko - betydning for pasienten? - NFS

Regulering og risiko – betydning for pasienten?

 

Torsdag 11. november, kl 14-18

 

Kl 14-14.30
Velkommen
Unni Hjelmaas, styreleder i NFS, og Hege Helm, daglig leder i NFS

Morgendagens helsetjeneste – hvordan ser den ut og hva skal til for å lykkes?
Silvija Seres, investor, teknolog og leder av LØRN

 

Kl 14.30-15.40

Legemidlenes livsløp – fra idé – via pirk – til pasient

«Det tar normalt 10 år…»
– Legemiddelutvikling slik det vanligvis er
Ida Robertsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

«Men hva skjedde med Covid-vaksinene?» 
Vaksineutvikling – i pandemitid
Svein-Rune Andersen, Statens legemiddelverk

 

Kl 15.40-15.50
Pause

 

Kl 15.50- 16.05
Utdeling av Det Giftig Kors
Hedvig Nordeng på vegne av styret i NFS

 

Kl 16.05- 16.30
Hvordan skal vi styrke pasientstemmen i en digitalt støttet helsetjeneste?
Gro Berntsen, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet,  og Nasjonalt senter for e-helse forskning

 

Kl 16.30-17.30

Legemidlenes livsløp – fra idé – via pirk – til pasient (forts.)

 

Hvorfor har vi de legemidlene vi har?
Siri Wang, Statens legemiddelverk

Paneldebatt:
Hvordan få de legemidlene vi trenger?

 

 

Kl 17.30-17.35
Sponsorhjørne

Kl 17.35-17.50
Kåring av beste Pecha Kucha og beste poster

Kl 17.50-18.00
Avslutning og oppsummering

 

 

 

Fredag 12. november, kl 9-13

Kl 9-9.15
Velkommen
Unni Hjelmaas, styreleder i NFS, og Hege Helm, daglig leder i NFS

Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, er 90 år!

 

Kl 9.15-11.00

God legemiddelovervåking i praksis

 

Hvorfor trenger vi legemiddelovervåking? Hva er det og hvordan fungerer det i praksis?
Ingebjørg Buajordet, Statens legemiddelverk

Risikominimeringstiltak – hvorfor og hvilke finnes?
Ulrike Jüse, Statens legemiddelverk

Paneldebatt:
Risikominimeringstiltak i praksis – hvordan fungerer det på apoteket? 7 ganger «ja» (reseptfritt Viagra)

Pause

Bivirkninger av koronavaksiner – hva fant man i Norge og hva skjedde videre?
Pernille Harg, Statens legemiddelverket

Sofaprat:
Koronavaksiner – godkjenning, bruk og frivillighet

 

 

Kl 11-11.10
Pause 

Kl 10.10-10.15
Sponsorhjørne

 

 

Kl 10.15-12.15

Apotekfarmasien i pandemien

 

Koronavaksinering i apotek
Hanne Andresen, Apotekforeningen

Sofaprat:
Omstillingsevne og fleksibilitet

Nye utfordringer/muligheter for distribusjon av vaksiner og legemidler:
Sykehusapotekene: logistikk og transport
Nettapotekenes storhetstid

 

 

Kl 12.15-13.00
«Alle vil ha endring, men ingen vil endre seg»  – Endringsledelse
Erica Grunnevoll, prest, ledertrener, fasilitator mm

Farmasøytens rolle som legemiddelekspert i pasientens e-helsetjeneste – hva skal til for å lykkes? Oppsummering
Anne Gerd Granås, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for e-helseforskning

Takk for i år!
Unni Hjelmaas, styreleder NFS, og Hege Helm, daglig leder NFS

scrolltop