Presentasjon av utstillere - NFS

Presentasjon av utstillere

 

 

Advanz pharma is a pecialty pharmaceutical company with a strategic focus on complex medicines in Europe that is committed to improving the lives of patients by enhancing the critical medicines they depend on. Partnerships are a fundamental part of this, and is vital to creating new, lasting relationships, where we can continue to invest significantly in products to help broaden patient access and health outcomes.

www.advanzpharma.com

 

 

AET AS leverer kvalitetsprodukter og tjenester til kunder som stiller høye krav til innemiljø.

En komplett leverandør av utstyr og rekvisita til renrom og desinfisering
Vi kan ultra renhet !

www.aet.no

Food &  Pharma at AFRY, tilbyr både timesbasert rådgivning og nøkkelferdige prosjekter for legemiddelindustrien og laboratorier. Vår kompetanse dekker et bredt område innenfor prosessanlegg, kvalitetssikring, validering og verifisering i henhold til GMP, GAMP, FDA og ISO. Skal dere oppskalere, utvide, endre eller har kvalitets- og regulatoriske problemstillinger? Kom innom vår stand for en uforpliktende prat om muligheter og samarbeid.

www.afry.com

 

Antibiotikasenteret er et nasjonalt kompetansesenter med formål å fremme rasjonell og begrenset bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og på den måten redusere utviklingen av antibiotikaresistens i Norge. Blant farmasøyter er senteret mest kjent for Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Antibiotikasenteret revidere og implementere disse retningslinjene i samarbeid med Helsedirektoratet.

www.antibiotika.no

www.med.uio.no/helsam/forskning

 

 

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. Foreningen ble stiftet i 1881. Foreningen arbeider hovedsakelig med apotekfaglig utvikling, apotekenes rammevilkår, næringspolitikk, teknologi og e-helse og kommunikasjon om bransjen. Apotekforeningen ivaretar også en rekke praktiske funksjoner for apotek. Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen.

www.apotek.no

 

 

 

Fresenius Kabi er et globalt selskap som har spesialisert seg på legemidler og teknologi for infusjon, transfusjon og klinisk ernæring. Våre produkter og tjenester brukes i behandlingen av kronisk syke og kritisk syke pasienter. Fresenius Kabi Norge AS tilhører det tyske konsernet Fresenius Kabi AG. I Norge har vi over 600 medarbeidere. Vårt salgs- og markedsføringsselskap er lokalisert i Oslo og produksjonsenheten ligger i Halden.

www.fresenius-kabi.com

www.fresubin.com

 

 

FREJA Transport & Logistics AS tilbyr tilpasset transport, logistikk og lagerløsninger, i Europa og over hele verden med skreddersydd, personlig service og garantert kvalitet. FREJA Transport & Logistics er et privateid selskap som ble grunnlagt i 1985. Med avdelinger i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Polen og Kina er vi et av de ledende transport- og logistikkselskaper i Norden. Vi har spesialisert oss innen sikker fortolling, transport, lagring og distribusjon AV ALLE VIKTIGE LEGEMIDDELTYPER på det norske markedet. FREJAs Pharma-lager utenfor Oslo betjener i dag mer enn 30 norske og internasjonale legemiddelkunder med et bredt spekter av tjenester. Vi har prosjektert og bygget et moderne anlegg for å ta best mulig vare på kundenes produkter. Lageret rommer legemidler, medisinsk teknisk utstyr, handelsvarer, kosttilskudd og beslektede produkter samt råvarer og emballasje til farmasøytisk virksomhet.

FREJA Transport og logistikk tjenester med kvalitet

Logistikk for Pharma og helsesektoren – FREJA

 

 

Link Medical er en full-service Contract Research Organisation (CRO). Vi tilbyr tjenester innen utvikling av legemidler og medisinsk utstyr i hele Nord-Europa med lokale kontorer i de Nordiske land, UK og Tyskland. Vår brede kompetanse på medisinske produkter (legemidler og medisinsk utstyr) strekker seg fra tidlig utviklingsfase til kommersiell fase, og vi tilbyr rådgivning og støtte i alle deler av utviklingsforløpet.  Som en strategisk partner, vil vi tilrettelegge for en smidig og optimal produktutvikling for å få gode kliniske resultater og et produkt som er dokumentert i henhold til gjeldende regelverk.

www.linkmedical.eu

 

 

Mediq. Som kunde av Mediq vil du dra nytte av at vi har over 100 års fartstid som leverandør av medisinsk utstyr og forbruksmateriell. Vi leverer til offentlige og private sykehus, legekontor og klinikker, retail-bransjen, Forsvaret, Politiet og til det internasjonale nødhjelpsmarkedet. Hos oss finner du produkter og merkevarer av høy kvalitet, kombinert med et sterkt fokus på kunnskap og utvikling.

mediqnorge.no

 

 

medac er et privateid farmasøytisk selskap grunnlagt i 1970 i Hamburg, Tyskland. medac spesialiserer seg i utvikling, produksjon og markedsføring av medisiner, primært innen autoimmune sykdommer, onkologi, urologi og hematologi. medac Nordics er ansvarlig for all virksomhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island. Det nordiske teamet består av 28 ansatte og hovedkontoret ligger i Malmø, samt lokale kontorer i Norge, Finland og Danmark.

www.medac.no

 

 

Merck er verdens eldste kjemiske og farmasøytiske virksomhet, og er i dag et ledende selskap innen vitenskap og teknologi. Vi slutter aldri å skape, forbedre og forlenge menneskers liv.

Det er viktig for oss å ta del i å forme fremtiden. Vi gjør dette ved å engasjere oss i følgende strategiske områder: helse, miljø, kultur og utdannelse. Våre produkter og teknologier spiller en viktig rolle i arbeidet med å løse globale utfordringer.

www.merck.no

 

 

Mericon AS er en uavhengig Contract Research Organisation (CRO). Våre spesialområder er de nasjonale og europeiske regelverkene for humane og veterinære legemidler, i tillegg til medisinsk utstyr, naturlegemidler og kosmetikk. Mericon har lang erfaring innenfor farmasøytisk industri og tilhørende virksomheter, noe som har gitt oss svært god kompetanse innenfor fagområdene Regulatory Affairs, GDP/FFA, GMP, Pharmacogvigilance og lover og regelverk som omhandler legemiddelreklame og samhandling med helsepersonell. Vår styrke ligger i vårt tverrfaglige team med bakgrunn fra farmasi og annen naturvitenskapelig studieretning.

www.mericon.no

 

 

 

Mölnlycke er en verdensledende leverandør av medisinske produkter og løsninger. Våre løsninger brukes av kunder i nærmere 100 land. Selv om vi er et globalt selskap så ligger hovedkontoret vårt fremdeles i Gøteborg – og like utenfor ligger Mölnlycke, stedet der selskapet ble grunnlagt i 1849 og opphavet til Mölnlycke-navnet. Vårt salgskontor i Norge er lokalisert i Oslo. Vi har flere kjente merkevarer innen medisinske forbruksvarer, derav våre Biogel hansker, som gir en pålitelig beskyttelse av hendene.

www.molnlycke.no/ biogel

 

 

Nomvec – Norwegian Medicines Verification Company – har som oppgave å utvikle, drifte og vedlikeholde verifikasjonssystemet for legemidler. Dette systemet er et europeisk system som kom på plass i februar 2019 i forbindelse med ikrafttredelse av Forfalskningsdirektivet. Systemets formål er å sikre at alle pakninger med legemidler solgt på norske apotek og brukt i norske sykehus er ekte, legitime varer ved å hindre at forfalskede eller stjålne legemiddelpakninger finner vei inn i forsyningskjeden. Nomvec samarbeider tett med norske apotekaktører, legemiddelgrossister, Apotekforeningen og Difa, og bistår norske sluttbrukere i bruk av systemet. Nomvec er et non profit-selskap, som eies i sin helhet av Legemiddelindustriforeningen (LMI).

www.nomvec.no

 

 

Pfizer er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskap. Vår visjon er å bidra til medisinske gjennombrudd som gjør mennesker liv bedre. Det skal vi gjøre på en måte som er til det beste for pasientene samtidig som vi tar vare på miljøet og opptrer ansvarlig på alle områder. I Norge har Pfizer 85 ansatte med sterk kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og andre fagområder.

www.pfizer.no

 

 

 

Norsk medisinsk syklotronsenter AS (NMS) er et  legemiddelfirma som utvikler og produserer radiotracere for diagnostisering av kreft. Selskapets ble opprettet i 2003 og eies av  Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Universitet i Oslo. Produksjonen foregår i egne lokaler ved Rikshospitalet hvor vi har en syklotron som produserer radioisotoper og laboratorier hvor vi tilvirker og kontrollerer produktene før de frigis og benyttes til PET-scanning for kreft diagnostisering. Gjennom nesten 20 år med vekst og utvikling innenfor GMP-tilvirkning, kvalitetskontroll og forskning, har NMS beveget seg fra å være en ren råvareleverandør til å produsere radiotracere for klinisk bruk. Vi er et moderne og innovativt selskap med ca. 45 ansatte og stort fokus på forskning og utvikling. I 2021 åpnet vi med stolthet vår nye forskningslab ved Institutt for medisinske basalfag, hvor forskere fra industri og akademia skal samarbeide om å utvikle bedre, raskere og mer kostnadseffektive metoder for diagnostisering og behandling av kreft, kardiologi nevrologi m.m. Innen 2025 implementering vi nok en syklotron som investering til fremtiden!

www.syklotronsenteret.no

 

Nutricia arbeider med fremstilling av forskningsbaserte næringsmidler til spesielle medisinske formål, utviklet for å dekke behovene til pasienter der en normal kost ikke er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre. Sammen med leger, kliniske ernæringsfysiologer, apotekpersonell og andre typer helsepersonell arbeider vi for å utgjøre en virkelig forskjell i det enkelte menneskets liv gjennom å tilby riktig og viktig ernæring før, under og etter et sykdomsforløp.

www.nutricia.no

 

 

Perrigo Norge tilbyr sterke og apotekeksklusive varemerker som Cosmica, ACO og Cliniderm. Vår filosofi er nøye utvalgt, nøye bortvalgt. Vi mener at den viktigste ingrediensen i et produkt er kunnskap, og med over 80 års erfaring kan vi garantere kunden nøye formulerte produkter med fokus på effekt og sikkerhet for huden – men også for miljøet.

www.cosmica.no

 

 

Pharma Nord er en av Europas største produsenter av kosttilskudd og urteprodukter. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører forskningsbaserte kosttilskudd, urteprodukter og farmasøytiske produkter basert på optimal bio-tilgjengelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

www.pharmanord.no

 

 

Serviceproduksjon AS er et datterselskap av Apotekforeningen. Serviceproduksjon forvalter Apotekforeningens produktansvar for NAF- preparatene. Selskapet er også et kompetanse- og rådgivningssenter for tilvirkning i apotek. Serviceproduksjonsordningen skal gjennom småskalaproduksjon av legemidler dekke gapet mellom det legemiddelindustrien produserer og det som produseres etter den enkelte resept.

Klikk her for å få se oversikt over alle NAF- preparatene

www.serviceproduksjon.no

 

 

Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at de har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, og være fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Vi skal også legge til rette for forskning og innovasjon på disse områdene.

www.legemiddelverket.no

 

 

Sykehusapotekene er spesialisthelse­tjenestens apotek, og leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene og deres pasienter. Sykehusapotekene driver også utstrakt tilvirkning av legemidler. Alle sykehusapotekene har også et eget apotek­utsalg for pasienter, pårørende og ansatte på sykehuset. De fire sykehusapotekforetakene eies av de respektive regionale helseforetakene. De 31 sykehusapotekene finner du fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

www.sykehusapotekene.no

 


TERIAK AS er et konsulentselskap spesialisert på legemiddelsektoren.
Noen eksempler på oppdrag:

 • Etablering og oppbygging av nasjonalt legemiddelberedskapslager
 • Endring av grossistforskriften
 • Kvalitetssikring av Covid-19 vaksinedistribusjon
 • Oppbygging av kvalitetssystem for legemiddelgrossist og produsent
 • Evaluering av helsetjenester
 • Markedskartlegginger
 • Forretningsutvikling
 • IT-implementering
 • Forhandling av grossistkontrakter
 • Utarbeidelse av tilbud for aktører som byr på store offentlig anbud
 • FFA oppdrag for legemiddelgrossist
 • Ekstern audit av underleverandører

www.teriak.no

 

 

Vingmed er totalleverandør av logistikk-løsninger som støtter lukket legemiddelsløyfe. Dette er løsninger som blant annet bidrar til en langt bedre pasientsikkerhet, bedre anvendelse av ressurser og lavere medisinkostnader. Løsningene kommuniserer sømløst mellom de ulike IKT-systemene og derav ivaretar en viktig forutsetning for å oppnå lukket legemiddelsløyfe.

www.vingmed.as.no

scrolltop