GDP for transportører - NFS

GDP for transportører

 
24. november
Digitalt kurs

GDP-krav til transport av legemidler

Målgruppen for kurset:

Medarbeidere som jobber med transport av legemidler, dvs. ansatte hos transportfirmaer, eller medarbeidere hos grossister som selv transporterer legemidler.

 

Kursets mål:

Deltagerne skal få en forståelse for at transport av legemidler skal utføres i overensstemmelse med GDP-reglene, slik at legemidlenes kvalitet og integritet bevares.

 

Kursbeskrivelse:

Ifølge GDP-reglene skal kvaliteten og integriteten av legemidler opprettholdes i hele distribusjonskjeden – dette gjelder også under transport, som derfor er regulert av GDP-reglene. Kurset tar utgangspunkt i EU sine GDP-veiledningskrav til transport og gir deg et overblikk over de tiltak du som transportør av legemidler skal overholde.

Du får dermed et innblikk i, og forståelse for, de krav som stilles til deg som transportør av legemidler.

 

Når du skal transportere legemidler fra A til B, er det viktig, at du er oppmerksom på en lang rekke forhold:

  • GDP-krav til transport
  • Risikovurderinger
  • Kvalifisering av kjøretøy
  • Dokumentasjon

 

 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: Kr 10 500 (det fysiske kurset hadde kostet kr 11 500)

Kursinnhold: Se program her (med forbehold om endringer)

Kursholdere: Mariann Østergaard Bomholt og Tina Brouer fra Pharmakon

FEVU-poeng: Det er søkt om FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Frist for påmelding: 24. oktober 2021. Påmeldingen er bindende. Benytt skjemaet nedenfor

 

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop