GDP I - basis - NFS

GDP I – basis

 
13. mars
14. mars
Thon Hotel Opera, Oslo

GDP-regler – implementering og fortolkninger

Overholdelse av GDP-reglene (Good Distribution Practice) krever et effektivt kvalitetssystem til sikring av legemidlenes kvalitet under oppbevaring og distribusjon.

 

Det første kurset ble avholdt i september 2014, og har blitt tilbudt hvert år siden den gang. Til nå har alle kursene vært fulltegnet! Det er over 400 personer som har gjennomført kurset hos oss. Samarbeidet mellom Statens Legemiddelverk, Farmatjenester og Pharmakon i Danmark, er en suksess!

Norsk Farmasøytisk Selskap er ansvarlig for kurset.

Les mer om GDP-kursene vi tilbyr her, og ta kontakt på post@nfs.no hvis du har spørsmål.

Se påmeldingsskjemaet og praktisk informasjon nederst på siden.

 

 

Kursets mål:

Deltakerne skal bli i stand til å implementere og etterleve EU-GDP reglene i forbindelse med mottakelse, oppbevaring, levering og transport av legemidler.

 

Temaer som behandles under kurset:

 • Lovgrunnlaget og GDP-reglenes filosofi
 • Grossisttillatelse (§14)
 • Kvalitetssystemet og kvalitetshåndbok
 • Kvalitetsansvarlig Person (RP)/Farmasøytisk Faglig Ansvarlig (FFA)
 • FFA’ens udfordringer og dilemmaer
 • Reklamasjoner og tilbakekallinger
 • Lager, distribusjon og mottakerkontrol etter kontrakt (3. part)
 • Lokaler og utstyr
 • Risikostyring
 • Transport
 • Selvinspeksjon
 • Kvalifisering av kunder og leverandører
 • Forfalskning av legemidler – hvordan forhindre at disse kommer inn i den legale distribusjonskjeden?

 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: Kr 14 900

Antall kursplasser: 30

Kurssted: Thon Hotel Opera, Oslo

Kursinnhold: Se foreløpig program her (programmet oppdateres når det nærmer seg kurs)

Kursholdere: Line Saxegaard og Mona Kinn fra Statens Legemiddelverk, Audny Stenbråten fra Farmatjenester og Kiki Andersen fra Pharmakon

FeVu-poeng: Det er søkt om FeVu-poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Frist for påmelding: 31. januar 2024. Påmeldingen er bindende. Benytt skjemaet nedenfor.

 

 

Kommentarer fra evalueringen:

 • Et veldig nyttig kurs.
 • Sammensetningen av foredragsholdere fra myndighetene og profesjonelle kursholdere var særdeles vellykket.
 • Et veldig spesielt kurs i og med at de som kommer for å foreta inspeksjon hos oss, var de som foreleste!
 • Jeg fikk svar på alt jeg lurte på.
 • Usikkerheten rundt GDP er borte.

 

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop