GDP II - for viderekommende - NFS

GDP II – for viderekommende

 
13. mars
14. mars
Thon Hotel Opera, Oslo

GDP-regler  – Videregående for FFA og sentralt plasserte medarbeidere

Dette er oppfølgingskurset til GDP I – basis og tar for seg enkelte GDP temaer mer inngående. Kurset er beregnet for FFAer, kvalitetsledere, logistikksjefer og personer som jobber daglig med GDP-relaterte oppgaver. Viderekommendekurset er for personer som skal evaluere kunder, leverandører, transportører, planlegge og gjennomføre ledelsens gjennomgang og monitorere kvalitetssystemets effektivitet mm. Kurset tar utgangspunkt i oppgaver og workshops og er basert på erfaringer innhentet fra hverdagen. Kurset legger opp til stor deltageraktivitet i forhold til å bidra med erfaringsutveksling.

 

Kurset arrangeres av Norsk Farmasøytisk Selskap i samarbeid med Pharmakon fra Hillerød i Danmark og Statens Legemiddelverk.

Les mer om GDP-kursene vi tilbyr her, og ta kontakt på post@nfs.no hvis du har spørsmål.

Se påmeldingsskjemaet og praktisk informasjon nederst på siden.

 

 

Målgruppebeskrivelse:

FFA (kvalitetsansvarlig) og andre sentrale medarbeidere med GDP-ansvar hos engrosforhandlere og andre virksomheter, som mottar, oppbevarer og leverer legemidler, som har bruk for en oppdatering om GDP-krav i EU/EØS. Det er en forutsetning, at deltakerne har et grunnleggende kjennskap til gjeldende GDP-regler.

 

Kurset mål:

at deltakerne blir i stand til å håndtere daglige utfordringer i forbindelse med implementering, etterlevelse og vedlikehold av GDP reglene.

 

Temaer som behandles under kurset:

Der er stor fokus på etterlevelse av GDP-reglene. Som følge av dette har mange sentrale medarbeidere med GDP-oppgaver behov for at kunne dokumentere sin GDP kompetanse. På kurset gjennomgår og tolker vi utvalgte temaer i gjeldende GDP lovgivning. Kurset tar utgangspunkt i oppgaver og workshops med emner som for eksempel:

  • Anvendelse av risikovurdering
  • Kvalifisering av leverandører
  • Formidling av legemidler
  • Kartlegging av transportruter
  • Kontrakter med transportører
  • Audit av transportører
  • Temperaturmapping av lager og kjøretøy
  • Krav til ledelsen

 

 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: Kr 13 900

Antall kursplasser: 35

Kurssted: Thon Hotel Opera, Oslo

Kursinnhold: Programmet er ikke klart ennå, men se programmet fra 2022 til informasjon

Kursholdere: Line Saxegaard og Eva Tollefsen fra Statens Legemiddelverk, Audny Stenbråten fra Farmatjenester og Kiki Andersen fra Pharmakon

FeVu-poeng: Det er søkt om FeVu-poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Frist for påmelding: 8. februar 2023. Påmeldingen er bindende. Benytt skjemaet nedenfor.

 

 

Kommentarer fra tidligere kursdeltagere:

Det var et bra kurs, og jeg synes det er godt at «lærerne» kombinerer rene forelesninger med utfordringer i grupper basert på reelle saker som de i Legemiddelverket har avdekket ved tilsyn. Gode foredragsholdere som har peiling og drar det ned til vår hverdag, OG presiserer alvoret i det vi driver med, uten å gjøre det altfor svært å komme over.
Ronald Jan Nilssen, Komplett Apotek

Noen enkle stikkord om hvor for jeg har deltatt på og hatt utbytte av disse kursene:
– Praktisk orientert i aktuelt og utfordrende felt.
– Dyktige og engasjerte lærere.
– Legemiddelinspektører bidrar med nyttig oppklarende informasjon, tips mv. utifra sin praktiske erfaring. Nyttig å møte og utveksle erfaringer med kolleger som arbeider med lignende problemstillinger.
Svein Haavik, Chemco AS

Et nyttig kurs med mange aktuelle temaer! Anbefales!
Gilyana Skjervold, Isotoplaboratoriene IFE

 

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop