NFS Årsmøte og generalforsamling 2021 - NFS

NFS Årsmøte og generalforsamling 2021

 
20. april
Digitalt møte

Innkalling

 

Tid: tirsdag 20. april 2021, kl 19.00
Møtet avholdes digitalt via Zoom. Lenke til møtet sendes ut til alle påmeldte et par dager i forkant.

Påmelding: se nederst på siden

 

 

Faglig innlegg:

The changing world of pharmacy –  the role of pharmacist in Gp practice in United Kingdom
v/ Reshma Malde, Superintendent Pharmacist for the prestigious central London pharmacy, John, Bell and Croyden

Jeanette Schultz Johansen, UiT – Norges arktiske universitet, Institutt for farmasi, ble tildelt stipend fra NFS Stipendfond i 2020, og oppdaterer oss på prosjektet sitt;
“Utvidet tverrfaglig samarbeid rundt eldres legemiddelbruk – Kan vi forhindre akutte sykehusbesøk?”

Randi Hamre Svendsen, Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet, ble tildelt stipend fra NFS Stipendfond i 2020, og oppdaterer oss på prosjektet sitt;
“Bedre administrasjon av legemidler til barn”

 

 

Generalforsamling 2021:

(klikk på den enkelte sak for å se sakspapirene)

1.  Konstituering

2.  Styrets beretning 2020

3.  Budsjettforslag 2021 og regnskap 2020:

4.   Fastsetting av kontingent for 2022

5.  Valgkomiteens innstilling til nytt styre

6.    Styrets innstilling til valgkomité 

7.    Styrets innstilling til Kritisk revisjonsutvalg

8.    Valg: elektronisk stemmeseddel sendes ut til alle medlemmer innen 6. april.

 

Resultatet av valget offentliggjøres den 20. april, og Solveig Vist, Apokus, kommer til å signere protokollen.

 

Velkommen!
Hilsen styret i Norsk Farmasøytisk Selskap

 

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop