NFS Nyårsmøte - NFS

NFS Nyårsmøte

 
11. januar
Digitalt fagmøte via Zoom

Temaet for kvelden er miljø og bærekraft

– et meget viktig tema det må snakkes mye om! Men hva gjøres innenfor vår egen bransje? Det vil vi gjerne høre om!

 

 

Tid: Tirsdag 11. januar 2022, kl. 19.00

 

GE Healthcare Lindesnes:
GE Healthcare er gjennom sin sentrale rolle som en av verdens største produsenter av kontrastmidler svært bevisst på̊ å minimere den påvirkningen de har på̊ det ytre miljøet. For GE Healthcare betyr dette i praksis å redusere energiforbruket, redusere vannforbruket, redusere klimagassutslipp, håndtere helse og miljøskadelige stoffer på̊ en riktig måte, øke gjenbruken av ressurser og å skape mindre avfall. Programdirektør Jens Kjos-Hanssen fra GE Healthcare Lindesnes tar turen til Oslo for å fortelle oss mer om dette.

Sykehusinnkjøp HF:
Laila Pagh-Skov fra Sykehusinnkjøp HF, kommer for å fortelle om divisjonens arbeid med å innføre ­miljøkriterier i legemiddelanskaffelser, og hvordan det er mulig å bruke flere kriterier enn bare laveste pris, som er det vanligste. Laila kommer til å gå inn på produksjon av antibiotika og knytte dette opp mot deres oppdrag om å redusere antibiotikaresistens. Så vidt vi vet er Sykehusinnkjøp den første innkjøps­organisasjonen i verden som har klart å bygge inn miljøkrav i en offentlig anskaffelse!

NFS stipendfond:
I tillegg skal vi dele ut stipend fra NFS stipendfond og få høre om et par aktuelle forskningsprosjekter!

 

 

AGENDA

 • Velkommen
  v/ Unni Hjelmaas (styreleder i NFS) og Hege Helm (daglig leder)
 • GE Healthcare sin vei til bærekraft og miljø i fremtiden
  v/ Jens Kjos-Hanssen, programdirektør i GE Healthcare AS Lindesnes
 • Norges erfaringer med miljøkriterier i offentlige anskaffelser av legemidler
  v/ Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder, Sykehusinnkjøp HF
 • Tildeling av stipend fra NFS Stipendfond 2021
 • Korte foredrag fra tre av fjorårets stipendmottagere (2020):
  v/ Ngoc Nguyen Lunde (Universitetet i Oslo), Abel Mengeste (Universitetet i Oslo) og Berit Smestad Paulsen, (Universitetet i Oslo)

 

Deltagelsen er gratis for NFS sine medlemmer, andre betaler kr 200 ved å vippse beløpet til 14296 Norsk Farmasøytisk Selskap (husk å oppgi fullt navn).

 

VELKOMMEN!

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop