Webinar 3: Farmakologi - Nytt og Nyttig; Muskel & skjelett - NFS

Webinar 3: Farmakologi – Nytt og Nyttig; Muskel & skjelett

 
26. januar
Digitalt fagmøte via Zoom

 

Webinar-serie, vår 2022:

Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) fortsetter sin populære webinar-serie, og vi er nå klare for å invitere til et webinar om muskel og skjelett! Dette vil være en faglig oppdatering med spesielt søkelys på revmatologi og osteoporose.

 

 

Nytt og nyttig: Muskel & skjelett

 

 

Tid: onsdag 26. januar, kl. 08-09

Deltagelsen er gratis for NFS sine medlemmer, men krever påmelding, se nedenfor.

Hvis du ikke er medlem i Norsk Farmasøytisk Selskap kan du allikevel melde deg på webinaret, men da koster det kr 200 å delta (betales via Vipps; kr 200 til 14296, Norsk Farmasøytisk Selskap. NB! Skriv fullt navn). Hvis du ønsker å bli medlem i NFS kan du klikke her. Det koster kr 400 i året, kr 200 for studenter/pensjonister.

1-2 dager i forkant av møtet vil alle som er påmeldt få tilsendt en lenke til deltakelsen via zoom.

 

 

AGENDA

 

Velkommen!
v/ Hege Helm, daglig leder i NFS, og ordstyrer Therese Bohne, Roche Norge, og styremedlem i NFS

Nytt og nyttig – Revmatologi
v/ Eva Borka, Klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet sykehusapotek

Nytt og nyttig – Osteoporose: Pharmacotherapy of osteoporosis (NB:foredraget vil foregå på engelsk)
v/ Henrike Bruckmüller, Associate Professor, Department of Pharmacy UiT

Spørsmål

 

 

Eva Borka er utdannet Cand.pharm. fra UiO i 1988. De siste 15 år har hun arbeidet på Diakonhjemmet sykehusapotek. Som klinisk farmasøyt på en revmatologisk avdeling har Eva ofte samtaler med pasienter om legemidler og treffer også legemiddelbrukere gjennom Lærings og mestringssenter (LMS).

 

Henrike Bruckmüller kommer fra Kiel i Nord-Tyskland. Hun var ferdig utdannet farmasøyt i 2010. Deretter tok hun en doktorgrad ved Universitetssykehuset Schleswig-Holstein i Kiel, i Institutt for eksperimentell og klinisk farmakologi, hvor hun fortsatt er ansatt som forskningsassistent. Parallelt med forskningen underviser hun i farmakologi til studenter innen farmasi, medisin og odontologi. Siden 2018 har hun i tillegg vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for farmasi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. I tillegg til forskningsarbeidet her underviser Henrike i farmakologi til farmasistudentene.

 

 

Velkommen!

 

Meld deg på her:

Kurs form
Påmelding:
reCAPTCHA
Sending
scrolltop