Apoteker-nettverk - NFS

Apoteker-nettverk

 

Se kurskalenderen for neste treff, praktisk informasjon og påmelding

 

Våren 2021 bestemte styret i Norsk Farmasøytisk Selskap å starte et nettverk for apotekere på tvers av apotekkjedene. Tanken er å samle apotekere i et lukket, kvalitetsikret forum hvor ulike problemstillinger, relatert til drift, kvalitet og ledelse i apotek, kan diskuteres.

 

                     

Formålet med nettverket er å

  • Tilby en jevnlig møteplass for apotekere, hvor ulike temaer i apotek trygt kan diskuteres uten innsyn fra andre
  • Bidra til nettverksbygging på tvers av apotekkjedene
  • Bidra til at apotekere med ulik erfaring kan møtes til kunnskaps- og erfaringsutveksling
  • Bidra til å hjelpe apotekere til å bli bedre på kvalitet og apotekdrift

 

Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Målet er å ha 3-4 treff i året. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler. Ønsker du å vite mer om nettverket kan du ta kontakt med daglig leder Hege Helm, post@nfs.no.

scrolltop