Presentasjon av mentorer, 2017/2018 - NFS

Presentasjon av mentorer, 2017/2018

 

Bente Hayes

Bente Hayes er 49 år, gift og har 1+2 barn. Utdannet cand. pharm fra Universitet i Oslo i 1993, og har tilleggsutdanning innen helseledelse, helseøkonomi og kvalitet fra Universitetet i Bergen. Bente gjennomførte Nasjonalt Topplederprogram for ledere i helseforetakene i 2015.  Bente har over 20 års ledererfaring fra ulike stillinger i Sykehusapotekene HF, apotek, legemiddelgrossist og farmasøytiske tjenester. I dag er Bente Innkjøpsdirektør legemidler i Sykehusinnkjøp HF.

 

Elisabeth Bryn

Elisabeth Bryn er cand.pharm fra UiO, 1991 og kandidat i helseadministrasjon fra UiO, 2000. Hun har over 15 års erfaring i ulike lederroller ved Legemiddelverket og er i dag enhetsleder ved Legemiddeltilgang. Utvikling og endring innen blåresept, metodevurdering og prisregulering har vært sentrale ansvarsområder i løpet av disse årene. Elisabeth har også flere års erfaring som avdelingsleder ved farmasøytisk avdeling SiA. I tillegg har hun også vært QP i Nycomed Pharma og fikk med seg erfaring med en stor nedbemanningsprosess.

 

Eva Kvål

Eva Kvål er 52 år, gift, har 3 voksne barn og er bosatt i Stjørdal. Hun er utdannet reseptarfarmasøyt fra Oslo i 1987 og provisorfarmasøyt fra Universitetet i Tromsø i 2000. Fra 1987 til 1996 jobbet hun som reseptarfarmasøyt i apotek. Fra 2000 har hun hatt forskjellige typer jobber i sykehusapotek og private apotek. Eva var apoteker ved Apotek 1 Stjørdal og kvalitetsrådgiver ved apotekkjedens hovedkontor. Ved Apotek 1 Stjørdal var hun med å starte og bygge opp apoteket. Fra sykehusapotek har Eva erfaring som medarbeider, mellomleder, sykehusapoteker og stabsdirektør. Hennes nåværende jobb er fagdirektør ved Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, hvor hovedansvarsområde er å legge til rette for at Sykehusapotekene i Midt-Norge leverer faglig gode tjenester og legemidler av god kvalitet til sykehusene i området. Eva deltar i mange fora og prosjekter i Helse Midt-Norge RHF. Hun har videreutdanning i prosjektledelse fra BI og gjennomførte Nasjonalt Topplederprogram for ledere i helseforetakene i 2011. Eva var mentor første gang i 2014.

 

Grete Hogstad

Grete Hogstad er cand.pharm fra Universitet i Oslo og bedriftsøkonom fra BI, og jobber nå i Photocure som Vice President Strategic Marketing. Hun har mer enn 30 års erfaring fra industrien, startet i forskning og utvikling, og fortsatte med salg- og markedsføring, har arbeidet med alle typer legemidler, og har jobbet både med lokalt norsk fokus og med internasjonalt fokus. Etablerte generikaforeningen i Norge.

 

Kjell-Erik Nordby

Kjell-Erik Nordby har tilbragt hele karrieren i farmasøytisk industri etter eksamen fra farmasøytisk institutt i 1981 med hovedfag i galenisk farmasi. Han jobbet i Alpharma (tidligere «Apotekernes Laboratorium for Spesialpreparater») i mer enn 20 år i ulike roller og ledende stillinger, både innenfor R&D, forretningsutvikling, internasjonal markedsføring og som salg og markedsføring- ansvarlig for selskapets generika forretning i Nord Europa. Kjell-Erik har en internasjonal degree i markedsføring og en Master of Business Administration  (MBA) fra 2002 i tillegg til cand.pharm utdannelsen. Videre tilbragte han i underkant av to år i Photocure med ansvar for strategi og forretningsutvikling etter karrieren i Alpharma. Fra 2009 var han CEO i Weifa og senere CEO i Vistin Pharma etter splitten av Weifa i juni 2015. Vistin Pharma er et av få selskaper som fremdeles har hele verdikjeden i Norge. Kjell-Erik har også sittet som representant i Næringspolitisk utvalg i LMI, i Representantskapet i Norsk Industri og i NHO i flere år.

 

Lene Bergsvand

Lene Bergsvand er cand.pharm fra UiO i 1990, og har lang og bred erfaring fra farmasøytisk industri blant annet innen klinisk forskning, sikkerhetsovervåking, medisink rådgivning, kvalitetssikring og regulatorisk arbeid. Lene har også vært med å bygge opp et konsulent firma, hvor hun jobbet både operativ, og hadde overordnet strategisk ansvar. Lene har vært leder med personalansvar innenfor de ovennevte fagområder. Hennes nåværende stilling er leder for regulatorisk- og kvalitetssikringsavdelingen hos AbbVie AS.

 

Malin Davidsson

Malin Davidsson har master i farmasi fra Uppsala (2000). Etter å ha jobbet med regulatory i MSD Sverige jobbet hun med å bl.a. utvikle klinisk farmasi som tjeneste på Sykehusapoteket ved Akademiska sykehuset i Uppsala og Lovisenberg sykehusapotek. I 2009 tok hun oppgaven som avdelingsleder for tjenesteavdelingen først i Stor-Oslo, så i Sykehusapotekene Oslo. Malin har ansvar for drift og utvikling av avdelingen med 25 fantastiske medarbeidere. I tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus utvikler avdelingen farmasøytiske tjenester som f eks klinisk farmasi og rådgivning. Malin sitter i ledergruppen til Norges største og mest komplekse Sykehusapotek – med ca 300 medarbeidere.

 

Nina Refsum

Nina Refsum er sykehusfarmasøyt i sitt hjerte. Etter eksamen og praksis i klinisk farmasi i USA og Canada på 80-tallet, har hun tatt ulike stillinger som sykehusfarmasøyt i Tromsø og senere vært sykehusapoteker ved Rikshospitalet i 15 år. De siste 6 årene har hun jobbet i Direktoratet for e-helse med utvikling og innføring av nasjonal kjernejournal. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som inneholder viktig helseinformasjon om pasientene, deriblant liste over hvilke legemidler pasienten har hentet på apoteket. Det har vært en stor personlig glede å kunne informere de kliniske farmasøytene om bruk av kjernejournal til legemiddelanamnese. Nina har også vært prosjektleder for farmasiutdanningen ved Universitetet i Tromsø og legemiddelinspektør i Statens helsetilsyn, og hun har publisert vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrift. Fra 1. juli er hun pensjonist og har god anledning til å være mentor.

 

Odd Arne Bratbergsengen

Odd Arne Bratbergsengen har master i farmasi fra UIO (2004). Han jobbet på Lovisenberg sykehusapotek og Norsk Medisinaldepot ved siden av studiene, og startet i GlaxoSmithkline AS, Norge med en gang han var ferdig (2004-2010). Her jobbet Odd Arne som helseøkonom, Market access manager og Head of market access. I 2010 byttet han til Novartis Pharma AG, Basel (2010-2014) hvor han jobbet som Global market access direktør innen fagfeltet kardiologi. I 2014 og frem til i dag jobber han i Novartis Norge AS. Her startet han som salg- og markedsjef, onkologi Norge, og ble etter hvert salgssjef for onkologi Norden – en stilling som han fremdeles innehar. Odd Arne var mentor i NFS Mentorprogram for første gang i 2016.

 

Per Olav Kormeset

Per Olav Kormeset er 54 år, gift (med en farmasøyt), ingen barn. Han er can.pharm fra UiO i 1988. Per Olav har 20 års erfaring fra legemiddelindustrien i ulike stilinger, to år fra sykehusapotek og 6 år i offentlig forvaltning som leder for Giftinformasjon. Han har også en lederutdanning via Master in Management fra BI, og har lang ledererfaring. Av faglige interesser kan nevnes legemiddelpolitikk, samfunnsfarmasi og farmakologi, og av private interesser – friluftsliv, sport, trim og trening samt god mat og godt drikke.

 

Tove Karlsrud

Tove Karlsrud er 52 år, gift og har to voksne barn. Utdannet Cand.Pharm fra UiO i 1989 og med en PhD innen farmakologi fra samme sted 1997. Tove har nær 20 års ledererfaring fra ulike stillinger i Statens Legemiddelverk og Novartis, med ansvarsområde både i og utenfor Norge. I dag er Tove Medical Education Strategy Head i Novartis med arbeidsområde Norden, UK og Irland. Har i flere år vært medlem av LMIs Forsknings- og Utviklingsutvalg, i Rådet for Legemiddelinformasjon og er i dag LMIs utnevnte medlem i Ankenemnden. Tove var med ved oppstarten av mentorprogrammet og har vært mentor her de fleste av årene siden.

 

Unni Hjelmaas

Unni Hjelmaas er cand.pharm fra UiO i 1987. Hun har lang ledelseserfaring fra internasjonale og norske stillinger i Roche Norge i perioden 1990-2012, hvor hun var ansvarlig for internasjonal strategi, life cycle management og alliance management for et onkologiprodukt (Neupogen) på hovedkontoret til Roche 1993 -1997. I perioden 2003 – 2012 var Unni administrerende Direktør for Roche Norge. Hun var ansvarlig for produktlanseringer og markedsadgang, samt planlegging og gjennomføring av kliniske studier (fase II-IV), og markedsføring og salg innenfor de fleste trapiområder (onkologi/hematologi, virologi, infeksjon, reumatologi, hjerte/kar, metabolske sykdommer, transplantasjon og osteoporose). Fra 2012 – 2016 var Unni CEO for oppstartselskapet Lytix Biopharma som har fokus på immunbehandling av kreft. Siden april 2016 jobber hun som uavhengig biotech/pharma konsulent hvor hun per i dag har oppdrag som acting CEO i Bionor Pharma – et firma som har fokus på immunbehandling av HIV 2016 – 2017. Unni har videre vært styreleder, nestleder og styremedlem i Legemiddelindustrien (LMI) i perioden 2003 – 2017, styremedlem i Oslo Cancer Cluster og Legemiddelansvarsforeningen (LAF).

scrolltop