Stipendutlysning 2023 - NFS

Stipendutlysning 2023

 

Stipendmottageren må være medlem av Norsk Farmasøytisk Selskap for å kunne søke – meld deg inn ved å klikke her.

Søknad om stipend for 2023 sendes inn ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden. Du får en epost med bekreftelse på mottatt søknad når du har sendt inn. Felter med * er obligatoriske. Du kan laste opp prosjektbeskrivelse (helst ikke mer enn en A4 side) hvis du ønsker det.

 

Norsk Farmasøytisk Selskap lyser ut følgende stipend:

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend: kr 200 000
– til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.

  • Søknadsfristen er 1. oktober.
  • Tildelingen bekjentgjøres i månedsskifte oktober/november, og deles ut under Farmasidagene 9.-10. november.
  • Den som tildeles stipend plikter å benytte dette innen 1 år fra utdelingsdagen, samt sende skriftlig innberetning til styret i Norsk Farmasøytisk Selskaps Stipendfond innen 1 ½ år fra utdelingsdagen.
  • Styret i NFS forbeholder seg retten til å ta avgjørelsen om trykking av innsendte stipendberetninger.

 

 

Søknadsskjema NFS Stipendfond
Kortfattet prosjektsammendrag
Det kan søkes om støtte til følgende i forbindelse med prosjektet (søkes det om støtte til flere av alternativene, må søker sette opp en prioriteringsrekkefølge)


Studieopphold/videregående kurs
Faglig møte/kongress
(De som skal presentere prioriteres)
Drift

Maximum file size: 268.44MB

scrolltop