Stipendberetning Malin O. Syversen - NFS
 
 
stipend22_malin_bilde3
Forfatter: nfs.no Publisert: 04.03.2022

Stipendberetning Malin O. Syversen

Deltagelse på 8th Working Symposium of the Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) 9-13 February 2022, Lisbon, Portugal

 

Takket være Norsk Farmasøytisk Selskap fikk jeg mulighet til å delta på PCNE i Lisboa i Portugal. Reisefølget bestod i tillegg til meg av to masterstudenter på farmasistudiet ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo. Vi hadde også med oss digitalt «reisefølge» som bestod av veiledere og kollegaer fra Forskningsgruppen for klinisk farmasi og persontilpasset legemiddelbruk ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.

 

Tittelen for symposiet for 2022 var “Navigating research on pharmaceutical care”. Temaet var relevant for mitt arbeid med PhD. Studiedesign har stod betydning for hva vi ønsker å forske på og hvilke resultater vi ønsker å studere. Eksperter ga oss blant annet inspirerende faglige innlegg der de delte noen av sine forskningsprosjekter som omhandlet kvalitative metoder. De ga eksempler på hva som hadde fungert bra og hva som ikke hadde fungert så bra, til stor inspirasjon for min PhD. Vi deltok også i Workshops hvor vi fikk arbeide sammen med farmasøyter fra mange land om forskjellige problemstillinger knyttet til forskningsstrategier og praksis for å utvikle bedre farmasøytiske tilbud. Dette gjorde at vi fikk oversikt over hva som forskes på i andre land og hvordan de jobber for å utvikle farmasøytiske tilbud ytterligere.

 

 

Jeg fikk mulighet til å holde foredrag i sesjonen “Oral Communications” hvor jeg presenterte preliminære resultater fra studien “Effect of integrated medicines management (IMM) on the quality of drug treatment in hospitalized multimorbid patients – a randomised controlled trial”. Presentasjonen genererte interesse og gode spørsmål fra salen. Jeg viste også frem poster som presenterte preliminære resultater fra studien nevnt over.

 

 

Deltakelse på konferansen ga et faglig utbytte og nettverksbygging med deltakere fra hele Europa som kommer godt med i det videre arbeidet med min PhD. Diskusjoner og samtaler ga nyttig inspirasjon og ideer til pågående og fremtidige prosjekter. Det var veldig hyggelig (og etterlengtet) å reise på tur og å få vist frem resultater fra forskningen vi har gjort i vår forskningsgruppe i klinisk farmasi. Vi fikk også sett litt av vakre Portugal og utforsket noe av de mange opplevelsene de har å by på. Så tusen takk til Norsk Farmasøytisk Selskap for denne muligheten.

Med vennlig hilsen
Malin O. Syversen

 
scrolltop