Diabetes og metabolsk syndrom – nettkurs i regi av Farmasøytisk institutt, UiO - NFS

Diabetes og metabolsk syndrom – nettkurs i regi av Farmasøytisk institutt, UiO

 
16. september
15. april
Nettkurs

Målet med emnet er at norske farmasøyter skal få utvidet og oppdatert kunnskap om diabetes og sykdomskomplekset metabolsk syndrom, inkludert årsaker og behandling.

 

Hva lærer du?

Emnet består av 6 leksjoner. I emnet blir det lagt vekt på å belyse sykdomsmekanismer og behandling ved de ulike sykdommer/tilstander som inngår i begrepet metabolsk syndrom, i tillegg vil type 1-diabetes gjennomgås. Aktuell farmakoterapi vil vektlegges, inkludert livsstilsintervensjon.

Kurset vil omfatte følgende områder:

·       Diabetes type 1 og type 2, sykdomsutvikling og komplikasjoner

·       Behandling av hyperglykemi ved diabetes

·       Patofysiologi ved metabolsk syndrom: insulinresistens, sammenhengen mellom type 2-diabetes og overvekt/fedme

·       Inflammasjon og metabolsk syndrom, lipidforstyrrelser og aterosklerose

·       Hemostaseforstyrrelser og hypertensjon

·       Legemiddelvalg og interaksjonsproblematikk

 

Se annonsen til kurset her

All informasjon inkl. påmelding finner du her

 

Undervisning

Undervisningen starter medio september 2019 og går frem til medio april 2020.

Emnet er rent nettbasert og gjør bruk av læringsplattformen Canvas.
Kurset baserer seg på selvstudium med innsending og godkjenning av obligatoriske oppgaver. Det vil bli laget flervalgstester til hver av leksjonene. Emnet er basert på aktuell faglitteratur (jfr. pensum). Det er lagt opp til utstrakt bruk av internettressurser i oppgaveløsningen og det vil også være faglige diskusjoner i eget diskusjonsrom i Canvas.

 

Målgruppe

Farmasøyter med bachelor eller master i farmasi.

 

Pensum

Pensum vil være tilgjengelig for deltagerne ved hjelp av en nettbasert tjeneste for læring og undervisning kalt Canvas. Litteraturen hentes fra Nasjonale faglige retningslinjer og publiserte artikler.

 

Eksamen

Hjemmeeksamen, 4 timer, som vurderes bestått/ikke bestått. Eksamen er valgfri, men må gjennomføres for å få uttelling i studiepoeng.

Påmeldingsfrist: 1. september

 

Fakta

Studiepoeng: 10

Emnekode: FRM2730V

 

scrolltop