Forside
 

FARMASØYTER ER VIKTGE!

Farmasøyter er viktige for å utvikle gode og fremtidsrettede helsetjenester. Organiseringen av Helse-Norge er i endring, og mye skjer - raskt. NFS arbeider for bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse. Vi skaper arenaer for debatt, nettverksbygging og kompetanseheving

For å få til dette trenger vi ditt engasjement .

bli medlem i dag!
 
 
Publisert:19.02.19
 
Publisert:18.12.17
 
Publisert:25.08.17
 
Publisert:05.04.17
 
Publisert:13.02.17
 
Publisert:13.01.17
 
Publisert:17.12.16
 
Publisert:21.11.16
Oppdatert:30.11.16
 
Publisert:25.08.16
 
Publisert:29.06.16
 
Publisert:16.02.16
 
Publisert:12.12.15
 
Publisert:22.01.15
 
Publisert:05.11.12
 
 
 
GDP-kurs II, Thon Hotel Opera
 
GDP-kurs I, Thon Hotel Opera
 
To samlinger, Diakonhjemmet, konferanserommet, Diakonveien 14, Oslo
 
Lær kunsten å holde lynforedrag
 
GDP-kurs III, Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
Thon Hotel Opera
 
 
 
 
Norsk Farmasøytisk Selskap /
The Norwegian Pharmaceutical Society
Postboks 5070 Majorstuen
0301 OSLO

Org.nr 984 589 344

Telefon: (+47) 21 62 02 23 /
(+47) 902 91 259
   
E-post: post@nfs.no