Farmasøyter er viktige for å utvikle gode og fremtidsrettede helsetjenester. NFS arbeider for bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse. Vi skaper arenaer for debatt, nettverksbygging og kompetanseheving. For å få til dette trenger vi ditt engasjement.