OM OSS - NFS

OM OSS

Norsk Farmasøytisk Selskap ble grunnlagt i 1924 av en gruppe entusiastiske og faginteresserte farmasøyter i apotek og ved Universitetet i Oslo.

 

Selskapet skal fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk, og fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer.

Norsk Farmasøytisk Selskap skal være et samlingspunkt for ulike interesser og et forum for meningsutveksling innenfor farmasien i Norge, og er uavhengig både politisk og faglig.

Norsk Farmasøytisk Selskap arbeider for fremme av norsk farmasi blant annet på følgende områder:

  • Arrangerer hvert år Farmasidagene, den største kongressen for farmasøyter i Norge
  • Forvalter Etikkrådet og etiske retningslinjer for farmasøyter i Norge
  • Deler ut stipend til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap
  • Tilbyr en rekke kurs etter behov
  • Drifter en rekke nettverk
  • Drifter et mentorprogram for unge nyutdannede farmasøyter
  • Utnevner Crux Venenifera (Det giftige kors), den høyeste utmerkelse i norsk farmasi
  • Representerer Norge i FIP (International Pharmaceutical Federation)

Selskapet fungerer som sekretariat for Farmasøyter uten grenser, Norge (FUG, Norge) og Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF). I hovedsak handler dette om å ta i mot post og videresende til rette vedkommende.

 

Logoen til NFS viser et kvinnehode – dette er Athene, en gudinne i gresk mytologi. Les gjerne om Athene i Det store norske leksikon her.

scrolltop