Mandat for stipendstyret - NFS

Mandat for stipendstyret

 

Stipendstyret for farmasøyter i Norge er det faste organet i behandling av søknader og utdeling av Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond. I henhold til statuttene for Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendstyre (vedtatt 6. mai 1924 med senere endringer, senest 23. august 2016) står stipendstyret fritt med hensyn på anvendelse av midlene innenfor rammen av oppsatte mål, dvs. å gi økonomisk støtte til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap.

 

1. Oppgaver

Stipendstyret

  • tar imot stipendsøknader
  • vurderer hver søknad i henhold til retningslinjene, samt innstiller og prioriterer hvem som får stipend
  • informerer NFS om stipendsøkerne som har blitt tildelt stipend og summen

 

2. Sammensetning, oppnevning, konstituering

Styret består av fem medlemmer med minst en representant fra henholdsvis

  • Akademia
  • Apotek/sykehusapotek
  • Farmasøytisk industri

Stipendstyrets sekretær utpekes av NFS, men har ikke stemmerett.

 

3. Saksbehandling, prosedyrer

Saksbehandling av stipendsøknader gjøres i henhold til retningslinjene for stipendtildeling fra Norsk Farmasøytisk Selskap. Stipendene deles ut en gang i året med søknadsfrist 1. oktober. Søknadsskjema blir lagt ut på hjemmesiden til Norsk Farmasøytisk Selskap.

 

4. Endring av mandat og retningslinjer for Styret

Endring av mandat og retningslinjer for Stipendstyret gjøres av styret i NFS.

 

 

scrolltop