Presentasjon av mentorer, 2023/2024 - NFS

Presentasjon av mentorer, 2023/2024

 

 

Se hvem som deltar i programmet her (adept-mentor-parene)

 

 

Årets mentorer:

 

Audun Nilsen er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo i 2014. Etter endt studium startet han sin karriere i apotek, men veien ledet raskt til farmasøytisk industri hos Sanofi. Der jobbet han i ulike stillinger innen salg, markedsføring, og forretningsutvikling. Hans drivende interesse for dataprogrammering og kunstig intelligens har motivert ham til å ta informatikkrelaterte fag ved Universitetet i Oslo. I 2022 gikk han over til prosjektledelse og forretningsutvikling hos Inven2. Parallelt med dette er Audun medgründer av et nystartet selskap som sikter mot å takle utfordringer knyttet til legemiddelmangel ved hjelp av innovative programvareløsninger.

 

 

Bente Hayes, utdannet cand. pharm fra Universitet i Oslo i 1993, og har tilleggsutdanning innen helseledelse, helseøkonomi og kvalitet fra Universitetet i Bergen. Bente gjennomførte Nasjonalt Topplederprogram for ledere i helseforetakene i 2015.  Bente har over 20 års ledererfaring fra ulike stillinger i Sykehusapotekene HF, apotek, legemiddelgrossist og farmasøytiske tjenester. I dag er Bente administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Bente har også vært nestleder i NFF, er varamedlem til styret ved Farmasøytisk Institutt ved UiO, og sitter i styret til Diakonhjemmet Sykehusapotek

 

 

Hege Marie Ormstad er utdannet Cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1996. Hun har jobbet som forsker hos Isopharma og GE Healthcare fra 1996 til 2011, med utvikling av radioaktive legemidler, både for SPECT og PET. Fra 2011 til 2023 har hun jobbet som QP (qualified person) og med kvalitetssikring hos en avdeling på Institutt for Energiteknikk, som er en kontraktsprodusent for radioaktive legemidler. Denne avdelingen er fra mars 2023 skilt ut i et eget selskap, Agilera AS. Nå er Hege Marie ansatt hos GE Healthcare i Oslo hvor hun nylig har blitt kvalifisert som QP og jobber med batchrelease og kvalitetssikringsoppgaver.

 

 

Håvard Selby Ebbestad er utdannet Cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1983, og har master i ledelse og organisasjon fra McGill University i Montreal i 2000. Han var adm. direktør i Zeneca 1995 – 1999, Pharmacia 1999 – 2003 og Pfizer 2003 – 2009, før han siden 2010 har vært daglig leder for Fürst Medisinsk Laboratorium. Fürst er Nordens største medisinske laboratorium, med om lag 500 ansatte. Håvard var styreleder i Legemiddelindustrien (LMI) 2007 – 2009 og styreleder for Norsk Farmasøytisk Selskap 2017 – 2020. Han har tidligere vært redaktør for Veneficus og er president i Farmasøytenes Idrettsforening . Han er videre styreleder for hhv. Sens og Svelvik Produkter (vekstbedrifter). Håvard ble tildelt Det Giftige Kors i 2022.

 

 

Katrine Bøvre er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1988. Katrine har arbeidet 8 år som provisor ved ulike apotek, og har siden 2004 vært ansatt ved Sykehusapoteket Ahus, Nordbyhagen, avd. Farmasøytiske Tjenester. Siden 2011 har hun vært avdelingsleder. Hun jobber bl.a. med revisjoner av legemiddelhåndtering, forbedringsarbeid, legemiddelstatistikk og legemiddelgjennomganger. Sykehusapoteket har hatt flere forskningsprosjekter bl.a. innenfor etterlevelse og holdninger til legemiddelbruk og farmakogenetikk hvor Katrine er involvert. Katrine har sittet i styret i Norske Sykehusfarmasøyters Forening samt i Oslo- og Akershuskrets av NFF, og sitter i stipendstyret til Norsk Farmasøytisk Selskap.

 

 

Kristine Romøren er utdannet Cand. Pharm fra UiO 1997, med en Dr. Scient i galenisk farmasi fra samme sted i 2003. Etter noen år som forsker på Norges Veterinærhøyskole, gikk Kristine over til industien og GE Healthcare i 2007. Hun har erfaring fra tidlig fase utvikling til kommersialisering av PET radiofarmaka, og har de siste elleve årene hatt ulike lederstillinger i supply chain. I dag leder hun den globale PET supply chain organisasjonen i GE Healthcare, med rundt tretti ansatte i USA, Europa og Japan.

 

 

Linn Løkken Jacobsen

 

 

Marianne Borge er utdannet Cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1987. Marianne arbeidet først ett år med utredningsarbeid på Statens legemiddelkontroll før hun begynte i Sandoz, senere Novartis. De første årene i industrien jobbet hun med klinisk utprøving og en kortere periode med markedsføring som produktsjef.  Videre ble det regulatorisk arbeid og noe medisinsk informasjon. Marianne ledet Drug Regulatory Affairs nasjonalt, og i en periode nordisk, inntil hun sluttet i Novartis og begynte på Statens legemiddelverk i 2011. Der har hun ledet Enhet for produktinformasjon der kjernevirksomheten er utstedelse av markedsføringstillatelser, godkjenning av endringer og fornyelser, inkludert kvalitetssikring av preparatomtaler, pakningsvedlegg og merking. I tiden som industriansatt deltok Marianne bl.a. i Felleskatalogens redaksjonsutvalg og Regulatorisk utvalg i LMI.

 

 

Quynh Le er utdannet Cand.Pharm fra Danmarks Farmaceutiske Universitet i 2003, og har blant annet økonomi og ledelse fra BI, Lead auditor, Norwegian QP fra NFS og MBA i strategisk ledelse fra NHH. Quynh har vært apoteker, og adm.dir i Eurofins Havlandet forskningslaboratorium fram til 2021. Hun har siden ultimo 2021 ledet Nasjonalt legemiddelberedskapslager, og har Bergen og Florø som arbeidssted. Nasjonalt legemiddelberedskapslager var et oppdrag, gitt fra regjeringen i 2020. I tillegg er hun universitetslektor og underviser i Galenisk farmasi på Universitet i Bergen (UIB). Quynh har tidligere jobbet med prosjekter innenfor falske legemidler og legemiddeldistribusjon i 3.land. Hun har også tidligere vært styremedlem i NFF-P, FEVU og var Norge sin representant i European Industrial Pharmacist Group (EIPG).

 

 

Rita Hvalbye er utdannet master i farmasi fra UIO og har tatt enkeltemner i helseøkonomi, samt strategi og ledelse. Hun har ti års erfaring fra offentlig forvaltning, primært fra Legemiddelverket hvor hun har jobbet i ulike roller knyttet til metodevurdering og refusjon, avbrutt av et opphold i Helse- og omsorgsdepartementet. Hun har representert Norge i nordisk og internasjonalt samarbeid innen horizon scanning, og deltatt som styremedlem i arbeidsgruppe for erfaringsutveksling på legemiddelområdet under Nordisk ministerråd (WGEMA), samt i Nordisk Lægemiddelforum (NLF). I dag jobber Rita som enhetsleder med oppfølgingsansvar for legemidler som er aktuelle for finansiering på blå resept. Hun har selv vært adept i mentorprogrammet i 2017/18.

 

 

 

scrolltop