Presentasjon av mentorer, 2019/2020 - NFS

Presentasjon av mentorer, 2019/2020

 

Se hvem som deltar i programmet her (adept-mentor-parene)

 

 

Årets mentorer:

 

Benedikte Thunes Akre er utdannet Bioingeniør og cand.pharm med erfaring akademia, sykehus og farmasøtisk industri innen preklinisk og klinisk forskning, sykehusfarmasi, regulatory, safety, markedsføring, medisinsk rådgivning, både i Norge, Europa og globalt. I dag jobber Benedikte som Medisinsk Direktør for Norden og Baltikum, innenfor Onkologi og hematology.

 

 

 

 

Grim Gadeholt er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1983. Han har lang og bred erfaring fra apotek, sykehusapotek, bistandsarbeid samt produksjon og distribusjon av legemidler til oppdrettsfisk. Grim har vært apoteker i en årrekke etter apotekreformen i 2001, startet opp 2 nye apotek, og arbeidet som Kvalifisert Person og Farmasøytisk Faglig Ansvarlig for produksjon og distribusjon av legemidler til oppdrettsfisk.  Grims nåværende stilling er avdelingsleder for resepturleieproduksjon galenisk avdeling på Sykehusapoteket i Oslo, Ullevål.

 

 


Kjell-Erik Nordby har tilbragt hele karrieren i farmasøytisk industri etter eksamen fra farmasøytisk institutt i 1981 med hovedfag i galenisk farmasi. Han jobbet i Alpharma (tidligere «Apotekernes Laboratorium for Spesialpreparater») i mer enn 20 år i ulike roller og ledende stillinger, både innenfor R&D, forretningsutvikling, internasjonal markedsføring og som salg og markedsføring- ansvarlig for selskapets generika forretning i Nord Europa. Kjell-Erik har en internasjonal degree i markedsføring og en Master of Business Administration  (MBA) fra 2002 i tillegg til cand.pharm utdannelsen. Videre tilbragte han i underkant av to år i Photocure med ansvar for strategi og forretningsutvikling etter karrieren i Alpharma. Fra 2009 var han CEO i Weifa og senere CEO i Vistin Pharma etter splitten av Weifa i juni 2015. Vistin Pharma er et av få selskaper som fremdeles har hele verdikjeden i Norge. Kjell-Erik har også sittet som representant i Næringspolitisk utvalg i LMI, i Representantskapet i Norsk Industri og i NHO i flere år.

 

 

Kristine Romøren er utdannet cand.pharm fra UiO 1997, med en Dr. Scient i galenisk farmasi fra samme sted i 2003. Etter noen år som forsker på Norges Veterinærhøyskole, gikk Kristine over til industrien og GE Healthcare i 2007. Hun har erfaring fra tidlig fase utvikling til kommersialisering av produkter, og har de siste syv årene hatt ulike lederstillinger i supply chain. I dag leder hun den globale PET supply chain organisasjonen i GE Healthcare, med rundt tretti ansatte over hele verden.

 

 

Lena Nymo Helli er cand.pharm / MSc in Pharmacy fra Universitetet i Oslo/Universitetet i Kiel, 1994. Hun har i tillegg et år av MBA-programmet på BI i Økonomi for beslutningstakere fra 2014. Hun har 25 års erfaring fra internasjonal legemiddelindustri. Her har hun hatt mange forskjellige roller og ansvarsområder, både innen medisinsk avdeling, inklusive klinisk forskning, regulatorisk arbeid og bivirkningsrapportering, og roller innen salg, markedsføring og markedstilgang. Hun har lang ledelseserfaring, senest som daglig leder for den norske filialen i AbbVie. I denne rollen har hun også vært svært engasjert i å bygge helseindustri i Norge. Hun har deltatt i debatter og holdt innlegg, og hun har sittet i styret i Legemiddelindustriforeningen og American Chamber of Commerce. Fra 2015 til 2017 bodde og jobbet Lena to år i Tyskland som Business direktør for AbbVie med ansvar for det største produktet og markedet utenfor USA og et team på 230 personer.

 

 

Lene Bergsvand er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1990, og har lang og bred erfaring fra farmasøytisk industri blant annet innen klinisk forskning, sikkerhetsovervåking, medisink rådgivning, kvalitetssikring og regulatorisk arbeid. Lene har også vært med å bygge opp et konsulent firma, hvor hun jobbet både operativ, og hadde overordnet strategisk ansvar. Lene har vært leder med personalansvar innenfor de ovennevte fagområder. Hennes nåværende stilling er leder for regulatorisk- og kvalitetssikringsavdelingen hos AbbVie AS.

 

 

Line Gropen er cand.pharm fraUniversitetet i Oslo i 1993 og har lang fartstid fra farmasøytisk industri innen ulike områder både fra innovative så vel som generiske firmaer. Line har vært innom forskning og utvikling, konkurrent og markedsanalyse, markedsføring, regulatorisk arbeid og kvalitetssikring. Hun har også mer enn 15 år med erfaring fra personalansvar og ledelse. Hennes nåværende stilling er som leder for regulatorisk, kvalitet og pharmacovigilance hos Roche Norge AS.

 

 

Nina Refsum er sykehusfarmasøyt i sitt hjerte. Etter eksamen og praksis i klinisk farmasi i USA og Canada på 80-tallet, har hun hatt ulike stillinger som sykehusfarmasøyt i Tromsø og senere vært sykehusapoteker ved Rikshospitalet i 15 år. De siste 6 årene av sitt yrkesaktive liv jobbet hun i Direktoratet for e-helse med utvikling og innføring av nasjonal kjernejournal til sykehus, legevakter og fastleger. Det var en stor personlig glede å kunne informere de kliniske farmasøytene om bruk av kjernejournal bl.a til legemiddelanamnese. Nina har også vært prosjektleder for oppstart av farmasiutdanningen ved Universitetet i Tromsø og legemiddelinspektør i Statens helsetilsyn, og hun har publisert vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrift. Fra juli 2017 ble hun pensjonist og var mentor 2017-18.

 

 

Per Olav Kormeset er 57 år, cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1988. Per Olav har 20 års erfaring fra legemiddelindustrien i ulike roller, to år fra sykehusapotek og 7 år i offentlig forvaltning. Han har også en lederutdanning via Master of Management fra BI, og har lang ledererfaring. Per Olav er Director i Teriak AS, et selskap som tilbyr konsulenttjenester til hele legemiddelsektoren.

 

 

Ravinder Singh er Master i Farmasi fra Universitetet i Oslo (kull 2007). Han har videre en doktorgrad basert på et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet med fokus på utvikling av kreftlegemidler, og en Executive Master i Health Policy fra London School of Economics. Ravinder har i størstedelen av sin profesjonelle karriere operert som assisterende direktør og medisinsk rådgiver for legemiddelselskapet MSD. I denne lederposisjonen har han vært medisinsk og strategisk ansvarlig for legemidler benyttet til behandling av immunsykdommer, HIV, hepatitt C og kreftsykdommer. Han har vært ansvarlig for alt fra lansering av flere nye innovative legemidler, til å være prosjektleder for store nasjonale forskningsprosjekter, samt å bygge et internasjonalt faglig nettverk eksternt og internt i organisasjonen han er ansatt. Ravinder var adept i NFS Mentorprogram 2011/2012, og er den første av programmets adepter som nå blir mentor!

 

 

Tone Veiteberg er utdannet reseptar og cand. pharm  med lang erfaring innen farmasøytisk industri,  i norske datterselskaper av globale selskaper og i et norsk oppstartfirma, samt i bransjeforeningen LMI. Hun har bl. a. jobbet innen klinisk forskning, som kvalifisert person (QP) og hatt operativt ansvar for kvalitetssikring og myndighetskontakt. Tone leder i dag regulatorisk- og kvalitetssikringsavdelingen i Medistim, et norskbasert selskap som utvikler, produserer og distribuerer medisinsk utstyr til ca. 70 land over hele verden

 

 

Unni Hjelmaas er cand.pharm fra Universitetet i Oslo, 1987. Hun har bred erfaring fra legemiddelindustrien. Hun har jobbet 22 år i Roche, blant annet på hovedkontoret i Sveits og som administrerende direktør i Norge. Unni har også jobbet 6 år for Biotech-selskaper, 4 av disse som CEO for Lytix Biopharma. Hun har sittet 14 år i styret i Legemiddelindustrien, og var styreleder 4 av disse årene.  Videre har hun sittet i styret for Oslo Cancer Cluster og Legemiddelansvarsforsikringsordningen. Siden januar 2018 har hun vært leder for enhet Riktig bruk på Legemiddelverket. Unni har vært mentor i NFS mentorprogram flere ganger.

scrolltop