Presentasjon av mentorer, 2021/2022 - NFS

Presentasjon av mentorer, 2021/2022

 

 

Se hvem som deltar i programmet her (adept-mentor-parene)

 

 

Årets mentorer:

 

Anne Sveaass er utdannet cand.pharm fra UiO, og har en MBA fra INSEAD. Hun har mer enn 13 års erfaring fra legemiddlelindustrien og har jobbet i markeder i Norge, Europa og globalt. Anne har erfaring fra ulike kommersielle stillinger innen ledelse, salg, markedsføring, market access, kommersiell strategi og som general manager. Idag jobber hun strategisk globalt med at legemidler som utvikles og investeres bringer meningsfull innovasjon for pasient, helsepersonell, og myndigheter/betalere. Anne var selv adept i det første året mentorprogrammet ble tilbudt, nemlig i 2010/2011.

 

 

Benedikte Thunes Akre er utdannet Bioingeniør og cand.pharm med erfaring akademia, sykehus og farmasøytisk industri innen preklinisk og klinisk forskning, sykehusfarmasi, regulatory, safety, markedsføring, medisinsk rådgivning, både i Norge, Europa og globalt. I dag jobber Benedikte som Medisinsk Direktør for Norden og Baltikum, innenfor Onkologi og hematology.

 

 

Bente Hayes, utdannet cand.pharm fra Universitet i Oslo i 1993, og har tilleggsutdanning innen helseledelse, helseøkonomi og kvalitet fra Universitetet i Bergen. Hun gjennomførte Nasjonalt Topplederprogram for ledere i helseforetakene i 2015.  Bente har over 20 års ledererfaring fra ulike stillinger i Sykehusapotekene HF, apotek, legemiddelgrossist og farmasøytiske tjenester. I dag er Bente konstituert administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Bente har også vært nestleder i NFF, og er nå varamedlem til styret ved Farmasøytisk Institutt ved UiO.

 

 

Bjørg Abotnes er cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun har variert erfaring fra apotek/sykehusapotek, tilvirkning, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning ved både Legemiddelverket og Helsedirektoratet, og har de siste årene arbeidet i farmasøytisk industri. Hennes nåværende stilling er Quality & Compliance Manager i Novo Nordisk Norway AS.

 

 

Evy Stavik er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1998. Hun har siden dette jobbet i farmasøytisk industri i GE Healthcare AS med utvikling av kontrastmidler og legemidler innen molekylær billeddiagnostikk. Etter 8 år som forsker innen farmasøytisk utvikling, har hun de siste 15 årene hatt hovedfokus på personalansvar og ledelse innen samme område. Hun har opparbeidet seg kompetanse innen utvikling av nye legemidler. Hun har også lang erfaring fra prosjektledelse, arbeid på tvers av kulturer og endringsledelse. Hun har gjennomgått ulike lederutviklingsprogrammer innen GE. Hun er i dag global leder for Preklinisk utvikling, R&D, som omfatter fagområdene syntetisk, analytisk og radioaktiv kjemi, samt farmasøytisk utvikling og biologi.

 

 

Ken Tesaker er cand.pharm fra Universitet i Oslo og har MBA i strategisk ledelse fra NHH. Han har over 20 års erfaring fra drift, salg og forretningsutvikling i farmasibransjen, og leder i dag konsulenthuset Teriak. Ken har fulgt utviklingen i apotek- og grossistsektoren i Norge i perioden fra 1994 og frem til i dag. Han har erfaring fra apotek, apotekkjededrift, legemiddelgrossist, konsulentvirksomhet og helseforetak.

 

 


Foto: Studio 1 fotografene (utsnitt)

Kristine Heitmann er utdannet farmasøyt (MScPharm) fra Universitetet i Bergen i 2009, og har en PhD i samfunnsfarmasi fra samme sted fra 2016. I forkant av stipendiatperioden jobbet hun en kort periode på primærapotek, og har siden 2016 vært ansatt på RELIS Vest. Kristine interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende, og har i sin stilling på RELIS et særlig fokus på tjenesten Trygg Mammamedisin.

 

 

Line Gropen er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1993 og har lang fartstid fra farmasøytisk industri innen ulike områder både fra innovative så vel som generiske firmaer. Line har vært innom forskning og utvikling, konkurrent og markedsanalyse, markedsføring, regulatorisk arbeid og kvalitetssikring. Hun har også mer enn 15 år med erfaring fra personalansvar og ledelse. De siste 10 årene har Line jobbet i Roche hvor hun har ledet Regulatorisk og kvalitetssikring hos Roche Norge. I dag jobber Line ved hovedkontoret i Basel i et internasjonalt prosjekt med utrulling av et nytt Regulatory Information Management system.

 

 

Rebwar Saleh ble utdannet master i farmasi ved UiT Norges arktiske universitet 2013. Han har tidligere jobbet i primærapotek, farmasiutdannelsen, rekruttering av farmasøyter til apotek, farmasøytisk rådgivning i sykehjem og legemiddelgrossist som farmasøytisk faglig ansvarlig. I dag er han ansatt hos Sykehusapotekene Oslo hvor han jobber som klinisk farmasøyt ved avd. Barneintensiv og nyfødtintensiv, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

 

 

Ørjan Leiknes Apeland er utdannet master i farmasi ved universitetet i Oslo. Han har gjennom sin forholdsvis korte karriere vært innom mange ulike deler av legemiddelindustrien. Han startet sin karriere i Norsk medisinsk syklotronsenter med jobb innen kvalitetskontroll og kvalitetssikring av PET-radiofarmaka. Han ble senere QP på samme sted. Den siste rollen hans på Syklotronsenteret var som produksjonsleder med ansvar for produksjon, salg og markedsføring. Ørjan har vært aktiv i flere organisasjoner siden studietiden, og er i dag styreleder i Farmasøyter Uten Grenser og styremedlem i Norsk Farmasøytisk Selskap. I 2020 begynte Ørjan som daglig leder ved Ås produksjonslab, en liten legemiddelfabrikk som produserer apotektilvirkede legemidler på vegne av Serviceproduksjon.

 

Aase Raddum er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Bergen 2008, og tok PhD ved samme institusjon i 2013 ved institutt for Biomedisin. Raddum har erfaring både fra akademia, primærapotek og sykehusapotek. Hun var leder for Sjukehusapoteket i Ålesund avd. Volda sjukehus i 4 år, hvor hun startet tjenesten klinisk farmasi ved Volda sykehus. I dag jobber hun dels som Apoteker ved Drotningsvik apotek, og dels som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2/Senter for farmasi, UiB med emneansvar for klinisk farmasi og foreleser i galenisk farmasi. I tillegg er hun tilknyttet prosjektet “FREMFARM – å utdanne farmasøyter klare til å møte morgendagens utfordringer” som forsker, med fokus på innovasjon og kommunikasjon.

scrolltop