Presentasjon av mentorer, 2022/2023 - NFS

Presentasjon av mentorer, 2022/2023

 

 

Se hvem som deltar i programmet her (adept-mentor-parene)

 

 

Årets mentorer:

 

Anne Sveaass er utdannet cand.pharm fra UiO, og har en MBA fra INSEAD. Hun har mer enn 13 års erfaring fra legemiddlelindustrien og har jobbet i markeder i Norge, Europa og globalt. Anne har erfaring fra ulike kommersielle stillinger innen ledelse, salg, markedsføring, market access, kommersiell strategi og som general manager. Idag jobber hun strategisk globalt med at legemidler som utvikles og investeres bringer meningsfull innovasjon for pasient, helsepersonell, og myndigheter/betalere. Anne var selv adept i det første året mentorprogrammet ble tilbudt, nemlig i 2010/2011

 

 

Bente Hayes, utdannet cand. pharm fra Universitet i Oslo i 1993, og har tilleggsutdanning innen helseledelse, helseøkonomi og kvalitet fra Universitetet i Bergen. Bente gjennomførte Nasjonalt Topplederprogram for ledere i helseforetakene i 2015.  Bente har over 20 års ledererfaring fra ulike stillinger i Sykehusapotekene HF, apotek, legemiddelgrossist og farmasøytiske tjenester. I dag er Bente administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Bente har også vært nestleder i NFF, er varamedlem til styret ved Farmasøytisk Institutt ved UiO, og sitter i styret til Diakonhjemmet Sykehusapotek.

 

 

Grete Hogstad, utdannet cand.pharm. fra UiO i 1982 og bedriftsøkonom fra BI i 1986. Hun startet karrieren i forskning og utvikling, fortsatte i salg og markedsføring, etter hvert strategi og forretningsutvikling. Hun etablerte generikaforeningen i Norge. Hun har jobbet nasjonalt, regionalt og globalt og har mer enn 30 års erfaring i ledende stillinger både i store etablerte selskaper og små biotek. Hun er i dag ansvarlig for strategisk markedsføring og forretningsutvikling i Photocure.

 

 

 

 

Kirsti Nyhus er utdannet cand.pharm fra UiO i 1997, og har en grad i Strategic Health Economics fra SSE. Hun har 25 års erfaring fra legemiddlelindustrien og konsulentbransjen. Kirsti har hatt en rekke ulike stillinger i medisinsk avdeling, regulatory, commercial, market access og external affairs. I dag jobber hun som Market Access og External Affairs Director med ansvar for Skandinavia, samtidig som hun er daglig leder for AbbVie i Norge.

 

 

 

Lars-Petter Strand er cand.pharm fra Universitetet i Oslo, 2002. Han har 20 års erfaring fra internasjonal legemiddelindustrien med en rekke ulike stillinger i Eli Lilly & Company og Novartis. Hans hovedfokus har ligget innen medisinsk avdeling, med ulike stillinger innen medical affairs, medisinsk informasjon og regulatorisk avdeling, men har også jobbet som markedssjef og med prosjektledelse. Han har også vært aktiv i offentlig-private initiativer, deriblant etableringen av CONNECT, et nasjonalt konsortium for presisjonsmedisin, der han nå sitter i styret. Etter flere år med tekniske roller har han de siste 10-12 årene besatt diverse lokale og nordiske lederroller, senest som medisinsk sjef og country manager i Novartis Oncology, og det siste året som medisinsk direktør, onkologi for Lilly i Nord-Europa.

 

 

 

Lene Bergsvand er cand.pharm fra UiO i 1990, og har lang og bred erfaring fra farmasøytisk industri blant annet innen klinisk forskning, sikkerhetsovervåking, medisink rådgivning, kvalitetssikring og regulatorisk arbeid. Lene har også vært med å bygge opp et konsulent firma, hvor hun jobbet både operativ, og hadde overordnet strategisk ansvar. Lene har vært leder med personalansvar innenfor de ovennevnte fagområder, og i dag er hun regulatorisk ansvarlig for Skandinaiva hos AbbVie.

 

 

 

Line Gropen er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1993 og har lang fartstid fra farmasøytisk industri innen ulike områder både fra innovative så vel som generiske firmaer. Line har vært innom forskning og utvikling, konkurrent og markedsanalyse, markedsføring, regulatorisk arbeid og kvalitetssikring. Hun har også mer enn 15 år med erfaring fra personalansvar og ledelse. De siste 10 årene har Line jobbet i Roche hvor hun har ledet Regulatorisk og kvalitetssikring hos Roche Norge. I dag jobber Line ved hovedkontoret i Basel i et internasjonalt prosjekt med utrulling av et nytt Regulatory Information Management system.

 

 

 

Line Storesund Rondan er cand.pharm fra UiO i 1998. Hun har over 23 års erfaring fra farmasøytisk industri i ulike roller, bl.a. innen medisinsk informasjon, regulatorisk arbeid, bivirkningshåndtering, salg, markedsføring, markedsanalyse, markedstilgang/helseøkonomi, samfunnskontakt og kommunikasjon. Line har siden 2015 hatt ulike lederroller, og har i den forbindelse tatt flere kurs innen ledelse og kommunikasjon. I dag er hun leder for myndighetskontakt og kommunikasjon i GSK.

 

 

Linn Løkken Jacobsen

 

 

 

Pål Rydstrøm er utdannet cand.pharm fra UiO i 1981 og har i tillegg gjennomført bedriftsøkonomistudiet på BI. Han har erfaring fra legemiddelindustrien i perioden 1982 til 2017. Hovedsakelig i Norge, men i perioder også lokalisert i Norden og Europa. Erfaring dekker ulike kommersielle stillinger innen ledelse, markedsføring, strategiutvikling og forhandlinger med apotekkjeder og anbud inn mot sykehus. I dag jobber han i Sykehusinnkjøp med blant annet ansvar for konkurranseutsetting av ulike terapiområder i Norge. I tillegg deltar han i et nordisk forum som arbeider med felles nordiske anskaffelser. Erfaringer fra både legemiddelindustrien og rollen som innkjøper for spesialisthelsetjenesten oppleves som nyttig. Gjennom dialog sikre mer og bedre pasientbehandling gjennom gode innkjøp av legemidler.

 

 

 

Sissel Lønning Andresen er cand.pharm fra UiO i 1998. Hun har over 23 års erfaring fra farmasøytisk industri i ulike roller, bl.a. innen regulatorisk arbeid, salg, markedsføring, strategi og budsjettplanlegging, markedstilgang/helseøkonomi, samfunnskontakt og kommunikasjon. Sissel har siden 2008 hatt ulike lederroller, og hun har vært daglig leder i Pfizer siden 2013. Sissel sitter i styret i Legemiddelindustriforeningen og i styret for Legemiddelansvarsforeningen. Hun har tidligere vært mentor internt i Pfizer og i regi av American chamber of commerce sitt mentorprogram.

 

 

 

Åge Nærdal er cand. pharm. fra UiO 1980 og har 42 års erfaring fra legemiddelbransjen. Han startet med to år i Farmasøytisk Forsøksavdeling hos Nyegaard & Co, og var apotekfarmasøyt ved Løveapoteket i Arendal i fem år før han ble legemiddelkonsulent og etter hvert produktsjef i Organon, markedssjef i Glaxo, European Migraine Team Leader i GlaxoWellcome, markedsdirektør i GlaxoSmithKline og i 2002 administrerende direktør i GSK. I 2015 sluttet han i GSK og etablerte Pharmamentor AS, og har siden drevet konsulentvirksomhet i bransjen. Oppdragsgivere har vært First House, Arctic Bioscience, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations med flere. I 2019 ble han CEO i Norvax, som skulle etablere vaksineproduksjon  i Norge, men dette selskapet ble aldri finansiert. Våren 2020 stiftet han InsuLife sammen med to andre, og har siden sommeren 2021 arbeidet 100% som CEO i InsuLife. Styremedlem i Inanod AS og styremedlem i Appsens.

scrolltop