Presentasjon av mentorer, 2020/2021 - NFS

Presentasjon av mentorer, 2020/2021

 

 

Se hvem som deltar i programmet her (adept-mentor-parene)

 

 

Årets mentorer:

 

Benedikte Thunes Akre er utdannet Bioingeniør og cand.pharm med erfaring akademia, sykehus og farmasøtisk industri innen preklinisk og klinisk forskning, sykehusfarmasi, regulatory, safety, markedsføring, medisinsk rådgivning, både i Norge, Europa og globalt. I dag jobber Benedikte som Medisinsk Direktør for Norden og Baltikum, innenfor Onkologi og hematology.

 

 

Bjørg Abotnes er cand.pharm. fra Universitetet i Oslo i 1999. Hun har variert erfaring fra apotek/sykehusapotek, tilvirkning, konsulentvirksomhet, offentlig forvaltning ved både Legemiddelverket og Helsedirektoratet, og har de siste årene arbeidet i farmasøytisk industri. Hennes nåværende stilling er Quality & Compliance Manager i Novo Nordisk Norway AS.

 

 

Christine Frigaard er utdannet cand.pharm fra UiO i 1996 og har Diploma of Clinical Pharmacy fra School of Pharmacy i London, England.  Etter studiene jobbet Christine noen år som klinisk sykehusfarmasøyt i England før hun kom tilbake til Norge og jobbet på hovedkontoret til Apotek 1 i perioden 2000 – 2010. I Apotek 1 jobbet hun med selskapets farmasifaglige aktiviteter og opplæring av ansatte, herunder utvikling av faglig informasjon til forbrukere på apotek1.no. Siden 2010 har hun ledet etableringen av Apokus, apotekenes bransjefelles kompetanse- og utviklingssenter. Apokus’ opplæringsvirksomhet omfatter utvikling av e-læringskurs og andre opplæringsprogrammer for å videreutvikle apotekansattes kompetanse som legemiddelrådgivere. Utvikling av apotektjenestene Medisinstart og Inhalasjonsveiledning med tilhørende forskningsstudier for å undersøke tjenestenes nytteverdi er blant prosjektene Apokus har jobbet med .

 

 

Dag Jordbru er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1999, med tilleggsutdanning i ledelse og kvalitetsstyring fra BI og NMBU. Han har over 20 års erfaring fra offentlig legemiddelforvaltning, hvorav 19 år i Statens legemiddelverk. I Legemiddelverket har Dag vært legemiddelinspektør, seksjonsjef for bivirkningsovervåking, avdelingsdirektør for Informasjonsavdelingen og er nå områdedirektør for Riktig legemiddelbruk. Dag har i tillegg vært leder av NFF-O, styremedlem i NFS og er nå styremedlem i Legemiddelhåndboka.

 

 

Frank Jørgensen

 

 

Håvard Selby Ebbestad er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1983 og har master i ledelse og organisasjon fra McGill University i Montreal i 2000.  Han var adm.dir. i Zeneca 1995 – 1999, Pharmacia 1999 – 2003 og Pfizer 2003 – 2009, før han siden 2010 har vært daglig leder for Fürst Medisinsk Laboratorium. Fürst er Nordens største medisinske laboratorium, med om lag 400 ansatte. Håvard var styreleder i Legemiddelindustrien (LMI) 2007 – 2009 og styreleder for Norsk Farmasøytisk Selskap 2017 – 2020. Han har tidligere vært redaktør for Veneficus og president i Farmasøytenes Idrettsforening, og har vært mentor for NFS en rekke ganger.

 

 

Karianne Johansen er utdannet cand.pharm med en dr. grad i farmasi og en Master of Management grad fra BI. Har erfaring fra forskning, utvikling, regulatorisk godkjenning og markedstilgang til legemidler og vaksiner. Har tidligere arbeidet i Legemiddelindustrien (LMI), EFPIA, Kunnskapssenteret og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten og CEPI (Coallition for Epidemic Preperadness Innovation). Hun har siden 2016 arbeidet på Folkehelseinstituttet for Områdeledelsen til Smittevern, miljø og helse og er nå Avdelingsdirektør for Smittevernregistre. Avdelingen forvalter og utvikler smittevernregistre med drifts- og dataansvar for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste assosierte infeksjoner (NOIS) og Register for virusresistens (RAVN). Avdelingen er også dataansvarlig for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM.

 

 

Ken Tesaker er cand.pharm fra Universitet i Oslo og har MBA i strategisk ledelse fra NHH. Han har over 20 års erfaring fra drift, salg og forretningsutvikling i farmasibransjen, og leder i dag konsulenthuset Teriak. Ken har fulgt utviklingen i apotek- og grossistsektoren i Norge i perioden fra 1994 og frem til i dag. Han har erfaring fra apotek, apotekkjededrift, legemiddelgrossist, konsulentvirksomhet og helseforetak.

 

 

Kristine Romøren er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1997, med en Dr. Scient i galenisk farmasi fra samme sted i 2003. Etter noen år som forsker på Norges Veterinærhøyskole, gikk Kristine over til industrien og GE Healthcare i 2007. Hun har erfaring fra tidlig fase utvikling til kommersialisering av produkter, og har de siste syv årene hatt ulike lederstillinger i supply chain. I dag leder hun den globale PET supply chain organisasjonen i GE Healthcare, med rundt tretti ansatte over hele verden.

 

 

Line Gropen er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1993 og har lang fartstid fra farmasøytisk industri innen ulike områder både fra innovative så vel som generiske firmaer. Line har vært innom forskning og utvikling, konkurrent og markedsanalyse, markedsføring, regulatorisk arbeid og kvalitetssikring. Hun har også mer enn 15 år med erfaring fra personalansvar og ledelse. Hennes nåværende stilling er som leder for regulatorisk, kvalitet og pharmacovigilance hos Roche Norge AS.

 

 

Line Storesund Rondan er cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1998. Hun har over 20 års erfaring fra internasjonal legemiddelindustri (AstraZeneca og GSK). Her har hun hatt mange forskjellige roller og ansvarsområder, både innen medisinsk avdeling (medisinsk informasjon, regulatorisk arbeid, bivirkningsrapportering, medisinsk rådgivning), salg og markedsføring, markedstilgang og kommunikasjon. Hun har jobbet innen flere fagområder, bl.a. vaksiner, global helse, psykiatri, epilepsi, hiv, lungemedisin og kreft. Line har deltatt i debatter og holdt/skrevet innlegg, og hun sitter nå som observatør i styret til «Global Helse Norge» som representant for næringslivet. Hun har de siste fem årene vært avdelingsleder for samfunnskontakt og helseøkonomi i GSK. Her er hun en del av lederteamet i GSK og ansvarlig for markedstilgang, myndighetskontakt og intern og ekstern kommunikasjon.

 

 

Nina Refsum er sykehusfarmasøyt i sitt hjerte. Etter eksamen og praksis i klinisk farmasi i USA og Canada på 80-tallet, har hun hatt ulike stillinger som sykehusfarmasøyt i Tromsø og senere vært sykehusapoteker ved Rikshospitalet i 15 år. De siste 6 årene av sitt yrkesaktive liv jobbet hun i Direktoratet for e-helse med utvikling og innføring av nasjonal kjernejournal til sykehus, legevakter og fastleger. Det var en stor personlig glede å kunne informere de kliniske farmasøytene om bruk av kjernejournal bl.a til legemiddelanamnese. Nina har også vært prosjektleder for oppstart av farmasiutdanningen ved Universitetet i Tromsø og legemiddelinspektør i Statens helsetilsyn, og hun har publisert vitenskapelige artikler i norske og internasjonale tidsskrift. Fra juli 2017 ble hun pensjonist, og var mentor for NFS i 2017-2018 og 2019-2021.

 

 

Odd Arne Bratbergsengen er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo med erfaring fra lederstillinger innen salg, markedsføring og market access i Norge, Norden og globalt. Han startet karrieren i legemiddelindustrien i GlaxoSmithKline i Norge, først som helseøkonom og deretter som ansvarlig for market access avdelingen. De siste 10 årene har han jobbet for Novartis, blant annet som global market access direktør ved hovedkontoret i Basel, salg- og markedsføringssjef onkologi i Norge, salgssjef onkologi i Norden og daglig leder for onkologienheten i Norge. I dag jobber Odd Arne som kommersiell direktør for Novartis Norden med ansvar for onkologi og hematologi.

 

 

Oddveig Helland er utdannet cand.pharm fra UiO i 1995. Etter en periode i sykehusapotek, gikk Oddveig til Folkehelseinstituttet hvor hun i 8 år jobbet med vaksineforsyning og rådgivning til helsepersonell om vaksiner og vaksinasjon, etterfulgt av 5 år i avdeling for biofarmasøytisk produksjon som QC-sjef og QP. Siden 2009 har hun vært ansatt som farmasøytisk direktør og QP i Photocure, med ansvar for kontraktproduksjon av legemidler til markedet og kliniske studier.

 

 

Ole Kristian Hjelstuen er administrerende direktør i Inven2 og Professor II ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Han har tidligere vært leder av GE Healtcare’s globale CMC utviklingsorganisasjon og globale formuleringsaktiviteter. Hans første jobber var på Institutt for energiteknikk og i spin-out selskapet Isopharma. Ole Kristian er cand.pharm fra UiO og var i studiedagene redaktør i Veneficus.

 

 

 

Ravinder Singh er Master i Farmasi fra Universitetet i Oslo i 2007. Han har videre en doktorgrad basert på et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet med fokus på utvikling av kreftlegemidler, og en Executive Master i Health Policy fra London School of Economics. Ravinder har i størstedelen av sin profesjonelle karriere operert som assisterende direktør og medisinsk rådgiver for legemiddelselskapet MSD. I denne lederposisjonen har han vært medisinsk og strategisk ansvarlig for legemidler benyttet til behandling av immunsykdommer, HIV, hepatitt C og kreftsykdommer. Han har vært ansvarlig for alt fra lansering av flere nye innovative legemidler, til å være prosjektleder for store nasjonale forskningsprosjekter, samt å bygge et internasjonalt faglig nettverk eksternt og internt i organisasjonen han er ansatt. Fra 2020 starter Ravinder i ny jobb for Eli Lilly og skal være deres ansvarlig for medisinsk strategi innen onkologi. Ravinder var adept i NFS Mentorprogram 2011/2012, og er den første av programmets adepter som ble mentor! Dette er hans andre periode som mentor.

 

 

Stine Hiller Eidnes er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 2007, og har en MBA fra Universitetet i Nord fra 2016. Har jobbet som apoteker i over 10 år, og har erfaring fra primærapotek, nettapotek og sentralapotek, samt kjededrift og grossistvirksomhet. I dag jobber hun som kvalitetssjef i Nomvec (Norwegian Medicines Verification Company). Her har hun ansvar for blant annet at systemet som gjør norske aktører i stand til å etterleve Forfalskningsdirektivet, testes, valideres og godkjennes i henhold til GxP-krav, og at norske aktører tilkobles og bruker systemet i henhold til direktivet. Nomvec er en non profit-organisasjon nedsatt av legemiddelindustrien, og mandatet vårt innebærer også tett samarbeid med norske apotek, grossister og industri, samt med kolleger i de ulike Medicines Verification Organisations (MVOer) i Europa.

scrolltop