Stipendtildeling 2022 - NFS

Stipendtildeling 2022

 

 

NFS Stipendfond baserer seg på overskudd av driftsmidler i Selskapet. Da Farmasidagene måtte legges om til digitale kongresser i 2020 og 2021 grunnet pandemien, førte det til store underskudd for Selskapet. Til tross for dette ønsket styret å opprettholde stipendtildelingen, men da basert på oppsparte midler. Summen har de senere årene vært satt til kr 200 000, men i 2021 og 2022 ble den derfor redusert til kr 100 000.

I søknadsåret 2022 kom det inn 16 søknader på til sammen ca kr 448 450. Det var 7 søkere som til sammen ble tildelt kr 130 000. Potten var opprinnelig på kr 100 000, men det var tilbakebetalt ubrukte stipendmidler fra 2019 og 2020, så stipendstyret valgte å dele ut disse på nytt. Stipendene deles offisielt ut under årets Farmasidager, 11. november.

 

 

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

  • til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
    Basert på årets utlyste sum, samt retningslinjer for stipendtildeling (blant annet prioritering av PhD studenter) har stipendstyret enstemmig kommet frem til følgende innstilling:

 

Ahmed Amer, PhD Student, Oslo Met
kr 20 000 til prosjektet «Nanoparticulate drug carriers for delivery of cutting-edge antimicrobials to biofilm»

Ana Cuk, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
kr 15 000 til prosjektet «Utvikling av et in-situ geldannende system med potensial i behandling av kroniske smerter»

Mohsen Askar, Stipendiat, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
kr 20 000 til prosjektet «Predikering av somatiske sykehusinnleggelse hos voksne i Norge ved bruk av maskinlæring»

Nastaran Moussavi, Provisorfarmasøyt, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
kr 15 000 til prosjektet «Immunomodulating polyphenols from Sideritis scardica»

Ole Martin Drevland, Provisorfarmasøyt, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
kr 20 000 til prosjektet «The pharmacokinetics of mycophenolic acid and its glucuronide metabolite in renal transplant recipients – optimization of drug therapy based on considerations of host-microbiome interplay»

Rønnaug Larsen, Stipendiat, Oslo Met
kr 20 000 til prosjektet «The effect of a digital patient intervention on self-reported adherence to medications»

Tine Johnsgård, Farmasøyt/Ph.D-stipendiat, Sykehusapotek Nord
kr 20 000 til prosjektet «Implementing clinical pharmacists as a part of the emergency department interdisciplinary team»

 

 

 

 

 

 

scrolltop