Stipendtildeling 2015 - NFS

Stipendtildeling 2015

 

I søknadsåret 2014/2015 kom det inn 31 søknader på til sammen kr 668 132. Det var 17 søkere som ble tildelt til sammen kr 193 000. Fordelingen var som følger:

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 40 000 tildeles:

 

Hamideh Movahedi, Masterstudent ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 10 000 til prosjektet: ” Holdning, kunnskap og praksis atferd av norske farmasøyter og apotek teknikere mot bruk av urteprodukter og kosttilskudd blant demente”

Marie Bråthen, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 7 000 til prosjektet: ” Legemiddelrelaterte problemer blant gravide og ammede – en kvalitetsstudie ved norske føde- og barselavdelinger”

Marthe Sætre Waka, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 7 000 til prosjektet: “Legemiddelrelaterte problemer blant gravide og ammede – en kvalitetsstudie ved norske føde- og barselavdelinger”

Morten Mevåg, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 16 000 til prosjektet: “Antiepileptika og pasientsikkerhet – pasientenes oppfatninger av bivirkninger, livskvalitet og etterlevelse av behandlingeng”

 

 

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi («Stiftelsen»)

Stipendmidlene deles ut innenfor Stiftelsens formål som er å fremme utviklingen innen norsk apotekfarmasi; rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis og kvalitetsutvikling i apotek.
Av kr 100 000 tildeles i år kr 43 000:

 

Esra Tamro Adnan, Masterstudent ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 11 000 til prosjektet: “Holdninger til bruken av generiske legemidler hos alvorlig syke pasienter”

Kristian Svendsen, Post doc ved Sykehusapoteket i Tromsø
Kr 10 000 til prosjektet: “Legemidler Uten Indikasjon – En studie i Primærapotek”

Kristine Heitmann, Stipendiat ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 12 000 til prosjektet: “Behandling av svangerskapskvalme – resultater fra en multinasjonal, internettbasert tverrsnittsstudie”

Walaa Abuelmagd, Doktorgradsstipendiat ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet: “Informasjonsbehov vedrørende diabetesbehandling av ikke-vestlige barn i Oslo og omegn, sett fra foreldrenes perspektiv”

 

 

 

Apoteker Erling Fagerhaugs stipendfond

Tildeles apotekarbeidende farmasøyt for studier i apotekfarmasi.
Kr 10 000 tildeles:

 

Silje Bøyum, PhD student ved Sykehusapotekene HF
Kr 10 000 til prosjektet: “Viderebehandling av legemidler til barn på sykehus”

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 100 000 tildeles:

 

Brianna Blomquist, Stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet: “Formulering, karakterisering og biologisk evaluering av bioadhesive nanopartikel-polymerfilmer for antibakteriell fotodynamisk terapi”

Giang Thanh Thi Ho, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet: “Bioactive compounds in fruits and flowers of Sambucus nigra L”

Ida Robertsen, Post doc ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet: “Fullblod- og intracellulære konsentrasjoner av everolimus i nyretransplanterte pasienter”

Julia Alopaeus, Stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet: “Utvikling og karakterisering av alderstilpassede faste doseringsformer for barn”

Julia Maria Kloos, Stipendiat ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 6 000 til prosjektet: “Naturlig transformasjon av antimikrobiell resistens i bakterier”

Marianne Lea, PhD student ved Sykehusapotekene HF
Kr 6 000 til prosjektet: “Systematisk reduksjon av feil i legemiddelbehandlingen”

Markus Baumann, Stipendiat i legemiddelkjemi, Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen
Kr 10 000 til prosjektet: “Syntese av CXCR4-antagonister”

Milada Mahic, Post doc (i permisjon fra seniorrådgiver stillingen) ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Kr 18 000 til prosjektet: “Infeksjon og immunitet ved autisme – gen og miljø interaksjon i ABC kohort (autism birth cohort) / Mors immunitet i autismen”

scrolltop