Stipendtildeling 2017 - NFS

Stipendtildeling 2017

 

I søknadsåret 2016/2017 kom det inn 30 søknader på til sammen kr 936 348. Det var 19 søkere som ble tildelt til sammen kr 302 000. Fordelingen var som følger:

 

 

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi («Stiftelsen»)

Stipendmidlene deles ut innenfor Stiftelsens formål som er å fremme utviklingen innen norsk apotekfarmasi; rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis og kvalitetsutvikling i apotek.
Av kr 100 000 tildeles i år kr 92 000:

 

Anne Gerd Granås, Førsteamanuensis, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Medication and patient safety»

Beate Garcia, Førsteamanuensis, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Kr 22 000 til prosjektet «Home medication reviews – involving community pharmacists»

Frank Kvame Ntiamoah, Farmasøyt, Apotek 1 Råholt
Kr 10 000 til prosjektet «Bruk av legemidler mot osteoporose – Tromsøundersøkelsen 2007-08»

Katrine Bøvre, Avdelingsleder Farmasøytiske Tjenester, Sykehusapoteket Lørenskog
Kr 15 000 til prosjektet «Etterlevelse av, kunnskap om og holdninger til fosfatbindere hos dialysepasient»

Lisbeth Damlien Nymoen, Klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet Sykehusapotek
Kr 15 000 til prosjektet «Drug safety in emergency patients –a randomized controlled trial investigating the effect of medication reconciliation and review on readmission rate»

Silje Engdal Ørnes, Farmasøyt, Sykehusapoteket Lørenskog
Kr 15 000 til prosjektet «Legemiddelsamstemming ved intensiv»

 

 

Apoteker Erling Fagerhaugs stipendfond

Tildeles apotekarbeidende farmasøyt for studier i apotekfarmasi.
kr 10 000 tildeles:

 

Katrine Bøvre, Avdelingsleder Farmasøytiske Tjenester, Sykehusapoteket Lørenskog
Kr 10 000 til prosjektet «Etterlevelse av, kunnskap om og holdninger til fosfatbindere hos dialysepasient»

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 200 000 tildeles:

 

Anna-Simone Josefine Frank, Ph.D student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Cluster Analysis on the use of medication among pregnant women with hypothyroidism disorders in Norway: A linkage study of the Mother and Child Cohort Study and the Norwegian Prescription Database»

Arton Baftiu, Ph.D student / farmasøyt, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) / Vitus apotek, Volvat
Kr 10 000 til prosjektet «Clinical pharmacology of antiepileptic drugs – Patient and population aspects of drug utilization and treatment»

Ingunn Tho, Professor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Biopharmaceutical characterization of mucosal drug delivery systems»

Kristine Hole, Farmasøyt, Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus
Kr 20 000 til prosjektet «Impact of CYP3A5 genotype on CYP3A phenotype marker 4beta-hydroxycholesterol in end-stage renal disease before and after kidney transplantation»

Kristine Skoglund Ask, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet «Dried Blood Spots combined with Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction»

Maren Haugen Lima, Masterstudent / reseptarfarmasøyt, NTNU / Lovisenberg Sykehusapotek
Kr 10 000 til prosjektet «Antiepileptika og pasientsikkerhet – pasientenes oppfatninger av bivirkninger, psykiske symptomer, etterlevelse av behandlingen og livskvalitet»

Maren Levernæs, Stipendiat. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Exploration of the antigen-antibody interaction using immunocapture-based bottom-up LC-MS for diagnostic purposes »

Ngoc Nguyen Lunde, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Regulation of legumain in atherosclerosis and type-2 diabetes»

Robert Løvsletten Smith, Post.doc, forsker, Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus
Kr 20 000 til prosjektet «Schizophrenia Genetics – identifying variants associated with clozapine toxicity»

Tatjana Bosnjak, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Regulation and functional studies of cysteine proteases during bone remodelling»

Tore Haslemo, Farmasøyt, Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus
Kr 20 000 til prosjektet «Betydningen av CYP2D6-genvarianter som koder for redusert enzymaktivitet»

Øystein Karlstad, Forsker, Folkehelseinstituttet
Kr 15 000 til et forskningsopphold ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston USA

scrolltop