Stipendtildeling 2016 - NFS

Stipendtildeling 2016

 

I søknadsåret 2015/2016 kom det inn 21 søknader på til sammen kr 703 435. Det var 16 søkere som ble tildelt til sammen kr 209 100. Fordelingen var som følger:

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 16 000 tildeles:

 

Andrea Haugan Kvalvik, Masterstudent ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 10 000 til prosjektet: «Utlevering av antibiotika til dyr i perioden 01.01.04 – 30.06.15»

Faiza Noreen Mushtaq, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 3 000 til prosjektet: «Norsk-pakistanske diabetespasienters forhold til legemiddelbruk»

Sabrin Kasim, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 3 000 til prosjektet: «En fokusgruppestudie av ikke-vestlige diabetespasienters syn på ulike former for legemiddelinformasjon»

 

 

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi («Stiftelsen»)

Stipendmidlene deles ut innenfor Stiftelsens formål som er å fremme utviklingen innen norsk apotekfarmasi; rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis og kvalitetsutvikling i apotek. Av kr 100 000 tildeles i år kr 58 000:

 

Alma Mulac, Masterstudent ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 7 000 til prosjektet: «Kliniske farmasøyters erfaringer med tverrprofesjonelt samarbeid»

Line Kaasa Johansen, Masterstudent ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet: «Ukjent kunde – studie»

Sinan Kucukcelik og Yasin Ahmed, Masterstudenter ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 31 000 til prosjektet: «Legemiddelbruk i sykehjem»

Silje Skreosen, Masterstudenter ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 10 000 til prosjektet: «Utlevering av systemisk antibiotika til barn i aldersgruppen 0-5 år i Norge og Emilia-Romagna»

 

 

Apoteker Erling Fagerhaugs stipendfond

Tildeles apotekarbeidende farmasøyt for studier i apotekfarmasi, kr 20 000 tildeles:

 

Beate Hennie Garcia, Førsteamanuensis ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 20 000 til et forskningsopphold ved ”The department of pharmacy and health system science” på Northeastern University i Boston, Massachusetts, USA

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Av kr 200 000 tildeles i år kr 115 100:

 

Angela Lupattelli, PhD ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet: «Ulikhet i bruk av psykofarmaka i svangerskapet mot depresjon: resultater fra en multinasjonal, nettbasert studie»

Arton Baftiu, Stipendiat ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag, program for farmasi,
Høyskolen i Oslo og Akershus
Kr 12 500 til prosjektet: «Clinical pharmacology of antiepileptic drugs – Patient and population aspects of drug utilization and treatment»

Bich Thuy Ha Truong, Stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet: «Legemiddelrelaterte problemer (LRP) blant gravide og ammende – effekten av farmasøytisk intervensjon»

Gerd Marie Eskerud Harris, Stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet: «Sikkerhet av migrenemedisiner i svangerskapet»

Johanne Naper Trønnes, Stipendiat ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet: «Sikkerhet av medisiner i svangerskapet – med fokus på smertestillende medisiner»

Katerina Nezvalova-Henriksen, Post doc ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet: «Impact of birth order, time between pregnancies, and maternal depression on pregnancy outcome among siblings exposed and unexposed to antidepressants in utero»

Kristi Henjum, PhD student ved Avdeling for farmakologi, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
Kr 21 600 til prosjektet: «Exploring abilities of myeloid cells to clear toxic debris in Alzheimer’s disease brain»

Kristine Heitmann, Stipendiat ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 16 000 til prosjektet: «Behandling av svangerskapskvalme – en tverrsnittsstudie med 712 norske kvinner»

scrolltop