Stipendtildeling 2018/2019 - NFS

Stipendtildeling 2018/2019

 

I søknadsåret 2018/2019 kom det inn 22 søknader på til sammen ca kr 520 000. Det var 10 søkere som til sammen ble tildelt kr 200 000.

 

Her er 6 av de 10 som var tilstede under tildelingen
på Nyårsmøtet 8. januar 2019

 

Fordelingen var som følger:

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 200 000 tildeles:

 

Alma Mulac, PhD student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet «Innovative interventions to improve medication safety -Learning from medication reviews and medication errors»

Bich Thuy Truong, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «MinSafeStart – Beslutningsverktøy for å fremme optimal behandling av svangerskapskvalme»

Bodil Jahren Hjemås, Provisorfarmasøyt, Sykehusapoteket Lørenskog
Kr 10 000 til prosjektet «Kartlegging av legemiddelmetaboliserende enzymer hos «fem prosent gruppen» av pasienter»

Elin Ngo, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «MinSafeStart – Nytt beslutningsverktøy for å fremme bedre behandling av svangerskapskvalme»

Elisabeth Pedersen, Stipendiat, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Kr 20 000 til prosjektet «Barriers to optimal medication therapy and treatment goal achievement among persons with coronary heart disease (CHD) in the Tromsø Study»

Jenny Lund, Postdoktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 17 500 til prosjektet «Økt triasylglyserol-fettsyre substratsyklus i humane myotuber eksponert for eikosapentaensyre»

Lene Andberg, rådgivende farmasøyt, Diakonhjemmet sykehusapotek, Oslo
Kr 50 000 for å utarbeide ny utgave av lærebok/fagbok «Legemiddelhåndtering»

Mussie Ghezu Hadera, Postdoktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Neurodevelopmental toxicity of exposure to methadone during pregnancy»

Orjahan Saidshah, videreføring av masteroppgaven, NTNU/ St.Olavs hospital HF, Trondheim
Kr 15 000 til prosjektet «Endosomal uptake of Doxorubicin in cancer cells after photochemical internalization»

Tatjana Bosnjak, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Effect of drugs on cysteine proteases»

scrolltop