Stipendtildeling 2013 - NFS

Stipendtildeling 2013

 

I søknadsåret 2012/2013 kom det inn 45 søknader på til sammen ca kr 1 00 000. Det var 22 søkere som ble tildelt til sammen kr 310 000. Fordelingen var som følger:

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 70 000 tildeles:

 

Adina Hassankhani, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet ”Plantemonografier fra Mali: Masterprosjekt som er en integrert av et EU prosjekt der arbeidet med monografier av medisinplanter er en viktig del”

Anne Moseidjord Fjellestad, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet ”Nye stoffer med effekt på immunsystemet isolert fra planter fra Mali. Feltarbeid i Uganda og Mali knyttet til bruk og tilberedning av planten”

Carina Gundersen, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 14 000 til prosjektet ”Giftinformasjonens og STAMIs rådgivning til gravide og ammende – hvilke konsekvenser har rådgivningen?”

Ida Kristine Sandholt Kragstad, Masterstudent, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 7 000 til prosjektet «Er norske pasienters holdninger til bruk av generiske legemidler avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad?»

Netta Marie Skretteberg Amble, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 6 000 til prosjektet ”Gravide kvinner med migrene – risikooppfattelse og Informasjonsbehov”

Torunn Gudmestad, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 6 000 til prosjektet ” Gravide kvinner med migrene – risikooppfattelse og informasjonsbehov”

Walaa Abuelmagd, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 7 000 til prosjektet ”Erfaringer norske allmennleger har ved forskrivning av legemidler til pasienter med innvandrerbakgrunn”

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 10 000 tildeles:

 

Jan Sobczynski, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet ”The influence of Pluronic block copolymers on solubilization and photocytotoxicity of four model photosensitizers”

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 230 000 tildeles:

 

Elisabet Størset, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 37 000 til prosjektet ”Ekstern validering av doseringsmodeller for individuell dosering av takrolimus til nyretransplanterte pasienter”

Helene Jonassen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet “Preparation and characterization of nanoparticles based on mucoadhesive polysaccharides”

Hilde-Gunn Meland, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet ”In vitro evaluering av polymerdekkede liposomers diffusjon gjennom mukosa”

Ingrid Hjetland Gjeraker, Provisorfarmasøyt, Boots apotek Arna
Kr 20 000 til prosjektet ”Hva er migrenekundens behov og ønsker for informasjon og oppfølging fra apotek?”

Ingrid Lunde, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet ”Faktorer som styrer farmakokinetiske og farmakodynamiske variasjoner i immunsuppressiv behandling.”

Karin Pettersson, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet ”Legemiddelsamtaler” i norske primærapotek. Mot best mulig praksis.”

Katerina Nezvalova-Henriksen, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet ” Effekt av paracetamol på svangerskapsforløp, svangerskapsutfall og barnets helse inntil ett og halvt års alderen.”

Lars Peter Engeset Austdal, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet ” Sikkerhetsfarmakologiske studier av legemidlers effekt på nevroner under utvikling”

May Wenche Jøraholmen, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 14 000 til prosjektet ”Forbedret behandling av genitale infeksjoner: Rollen til nanomedisin i antiviral terapi”

Milica Vukicevic, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet ”Formulation of solid dispersions for antimicrobial photodynamic therapy (aPDT)”

Robert Smith, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet ”Do cysteine proteases participate in statin-induced myotoxicity?”

Sveinung Gaarden Ingebrigtsen, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 14 000 til prosjektet ”Liposomer-i-gel legemiddelsystemer: fra benk til produktutvikling»

Victoria Jeaninne Valeron Bergh, Stipendiat, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet ” Utvikling av nanogelformuleringer til fotodynamisk behandling av resistente bakterieinfeksjoner”

Wai Lam Yip, Stipendiat,  Farmasøytisk Institutt, Universitetetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet ”Prosess analytisk teknologi (PAT) i tidlig fase av legemiddelutvikling”

scrolltop