Stipendtildeling 2019 - NFS

Stipendtildeling 2019

 

I søknadsåret 2019 kom det inn 18 søknader på til sammen ca kr 402 950. Det var 10 søkere som til sammen ble tildelt kr 200 000. Det var første gang at stipendene ble delt ut under Farmasidagene. 

 


Øyvind Holte, sekretær i Stipendstyret og styremedlem i NFS, sto for utdelingen

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 200 000 tildeles:

 

Anne Sverdrup Efjestad, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
Kr 20 000 til prosjektet «Acetylcholinesterase inhibitors in dementia; comedications, treatment length and gender differences»

Eric Ofosu Kissi, Postdoc, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «3D printing of drugs for personalised medical treatment»

Gezime Seferi, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «HCAR1 i cerebral insulinresistens og Alzheimer’s Sykdom»

Kristi Henjum, Postdoc, Geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Kr 25 000 til prosjektet «Towards a better understanding of the pathophysiological processes underlying delirium “acute confusion”»

Kristine Hole, Sykehusfarmasøyt, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus
Kr 20 000 til prosjektet «Rate of complete nonadherence among antidepressive drugs»

Marianne Lea, Postdoc, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «OPERA-studien, Oslo Pharmacist Intervention Study – Effect on Readmissions»

Markus Herberg Hovd, Provisorfarmasøyt, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 25 000 til prosjektet «Fysiologibasert farmakokinetisk modellering

Reidun Lisbet Skeide Kjome, Senterleder/førsteamanuensis, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 25 000 til prosjektet «PEPER – Partnership to enhance Pharmacy Education and Research»

Stine Eidhammer Rognan, Stipendiat, Sykehusapotekene Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Legemiddelkommunikasjon på sykehus – pasientperspektivet»

Tore Haslemo, Farmasøyt, Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus og Farmasiutdanningen, Oslomet Storbyuniversitetet
Kr 20 000 til prosjektet «Betydning av CYP2D6-genotype for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av escitalopram hos pasienter med ulik CYP2C19-genotype»

 

           

scrolltop