Medlemmer av Stipendstyret - NFS

Medlemmer av Stipendstyret

 

 

 

Gry Stensrud
Cand.pharm. fra UIO 1994. Dr. scient fra UIO 2000 innen galenisk farmasi. Arbeidet på Nycomed Amersham/GE Healthcare fra 2000-2006 innenfor forskning &utvikling og kvalitetssikring.  Var fra 2006-2021 ansatt på Photocure og en del av ledergruppa. I Photocure var ansvaret forskning og utvikling av nye produkter, både legemiddel og medisinsk teknisk utstyr samt  produksjon og distribusjonen av Photocure´s kommersielle produkt, Hexvix®, som benyttes i diagnose av blærekreft. Jobber nå i Lytix Biopharma som Chief Technical Officer og er en del av ledergruppa.
Sittet i Stipendstyret fra 2017.

 

 

 

Janne Smedberg
Cand. Pharm. fra UiO 2005 og Ph.d. fra Uppsala Universitet i 2009 innen samfunnsfarmasi. Var en del av forskergruppen PharmaSafe ved UiO som postdoktor fra 2013-2015. Har erfaring fra både primærapotek og sykehusapotek, både som farmasøyt og apoteker. Jobber nå som seniorrådgiver i fagavdelingen i Apotekforeningen.

 

 

 

 

 

Katrine Bøvre
Cand.pharm. fra UiO 1988. Arbeidet 8 år som provisor ved ulike apotek. Ansatt ved Sykehusapoteket Lørenskog, avd. Farmasøytiske Tjenester, siden 2004, avd.leder fra 2011. Arbeider med revisjoner, legemiddelstatistikk, legemiddelgjennomganger, legemiddelsamstemming og implementering av elektronisk kurve. Sykehusapoteket har flere forskningsprosjekter bl.a. innenfor etterlevelse og holdninger til legemiddelbruk og legemiddelsamstemming hvor hun er involvert.
Sittet i Stipendstyret siden 2018.

 

 

 

 

Reidun Lisbet Skeide Kjome
Cand.pharm. fra Danmarks Farmaceutiske Højskole fra 2002, ph.d. fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2010. Har arbeidet på Avdeling for farmasøytisk rådgivning ved Sykehusapotekene Vest, og ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer. Er nå  førsteamanuensis i samfunnsfarmasi på institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, og leder ved Senter for farmasi ved UiB. Har arbeidsplass i Alrek helseklynge. Har forsket på apotektjenester, diabetes og tverrprofesjonelt samarbeid, og er ekstra opptatt av utdanningskvalitet og hvordan utdanne farmasøyter.

 

 

 

Arton Baftiu (sekretær)
Master i farmasi fra UiO i 2011 og PhD. fra OsloMet i 2018 innen farmakoepidemiologi og klinisk farmakogi. Har jobbet ved Statens legemiddelverk både ved regulatorisk avdeling og ved avdeling for legemiddelovervårking i 4 år. Jobber nå som medisinsk rådgiver innen nevrovitenskap hos Janssen-Cilag. Er styremedlem i NFS siden 2016, og sitter nå også i Stipendstyret.

scrolltop