Medlemmer av Stipendstyret - NFS

Medlemmer av Stipendstyret

 

Espen Molden
Cand. pharm fra UiO, 1997. Dr. scient fra UiO, 2003, innen fagområde farmakologi/farmakokinetikk. Har etter doktorgrad arbeidet med forskning og undervisning, inkludert videre- og etterutdanning. Var prosjektansvarlig for utarbeidelse av erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi (UiO), som ble opprettet 2009. Forskningsaktivitet omfatter individuell variasjon i legemiddelrespons og praktisk tiltak for å optimalisere behandlingen til den enkelte pasient. Nåværende stillinger: Forskningsleder ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, og professor II (20 %) ved Farmasøytisk institutt, UiO.
Sittet i Stipendstyret siden 2014.

 

 

Gry Stensrud
Cand.pharm. fra UIO 1994. Dr. scient fra UIO 2000 innen galenisk farmasi. Arbeidet på Nycomed Amersham/GE Healthcare fra 2000-2006 innenfor forskning &utvikling og kvalitetssikring. Har siden 2006 vært ansatt på Photocure og sitter i ledergruppa. Har i dag ansvaret for forskning og utvikling av nye produkter, både legemiddel og medisinsk teknisk utstyr. I tillegg ansvaret for produksjonen og distribusjonen av Photocure´s kommersielle produkt, Hexvix®, som benyttes i diagnose av blærekreft.
Sittet i Stipendstyret fra 2017.

 

 

 

Katrine Bøvre
Cand.pharm. fra UiO 1988. Arbeidet 8 år som provisor ved ulike apotek. Ansatt ved Sykehusapoteket Lørenskog, avd. Farmasøytiske Tjenester, siden 2004, avd.leder fra 2011. Arbeider med revisjoner, legemiddelstatistikk, legemiddelgjennomganger, legemiddelsamstemming og implementering av elektronisk kurve. Sykehusapoteket har flere forskningsprosjekter bl.a. innenfor etterlevelse og holdninger til legemiddelbruk og legemiddelsamstemming hvor hun er involvert.
Sittet i Stipendstyret siden 2018.

 

 

 

Marianne Hiorth
Cand.pharm fra UiO 1999. Dr.scient fra UiO 2005 innen galenisk farmasi. Jobber på farmasøytisk institutt som professor på avdeling for farmasi. Leder av forskningsgruppen SiteDel og leder av forskningsprosjektet NanoTeeth støttet av Norges Forskningsråd. Forskningsaktivitet omhandler formulering av nye administrasjonssystemer for legemidler med hovedfokus på nanopartikulære bærersystemer. Målet med forskningen er å forbedre verdens orale helse med særlig fokus på tannrelaterte problemer som hull i tennene og tørr munn.
Sittet i Stipendstyret siden 2016.

 

 

 

Øyvind Holte (sekretær)
Cand.pharm fra UiO 1999. Dr.scient fra UiO 2006 innen galenisk farmasi. Har siden jobbet på legemiddelverket med godkjenning av søknader for legemidler (nye markedsføringstillatelser, endringer til markedsførte legemidler og kliniske utprøvninger). Varamedlem til styret i NFS siden 2015.
Sittet i Stipendstyret siden 2016.

scrolltop