Etikkrådet - NFS

Etikkrådet

 

Klikk her for en kort presentasjon (Powerpoint) av etikkrådet

Posteren om Etikkrådet som ble presentert under Farmasidagene 2014

Foredrag av Inger Wabø, Etikk for farmasøyter

 

 

Etikkrådets visjon er:
Alle farmasøyter er etisk reflekterte yrkesutøvere

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er det faste organet i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk. Det gjelder både i forhold til enkeltsaker og spørsmål av generell karakter. Rådet arbeider for at alle farmasøyter skal ha yrkesetiske holdninger i sin profesjonelle yrkesutøvelse. Etiske problemstillinger knyttet til farmasøyters utøvelse av sin profesjon kan meldes til Rådet. De som melder inn saker skal få en bekreftelse på mottatt henvendelse innen en uke, og saken skal være ferdig behandlet senest tre måneder etter at saken ble sendt inn.

Rådet ble etablert i 1999. Retningslinjene ble revidert i 2009 og i 2014.

 

Henvendelser kan sendes til post@nfs.no, evt. per post til:

Etikkrådet
Norsk Farmasøytisk Selskap
Postboks 5070 Majorstuen
0301 Oslo

scrolltop