Etikkrådet - NFS

Etikkrådet

 

Etikkrådets visjon er:
Alle farmasøyter er etisk reflekterte yrkesutøvere

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er det faste organet i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk. Det gjelder både i forhold til enkeltsaker og spørsmål av generell karakter. Rådet arbeider for at alle farmasøyter skal ha yrkesetiske holdninger i sin profesjonelle yrkesutøvelse. Etiske problemstillinger knyttet til farmasøyters utøvelse av sin profesjon kan meldes til Rådet. De som melder inn saker skal få en bekreftelse på mottatt henvendelse innen en uke, og saken skal være ferdig behandlet senest tre måneder etter at saken ble sendt inn.

Rådet ble etablert i 1999. Retningslinjene ble revidert i 2009 og i 2014.

 

Henvendelser og caser kan sendes til post@nfs.no. 

 

 

 

Apokus – film om de etiske retningslinjene for farmasøyter

Apokus har som del av Introduksjonsprogrammet til norsk apotekpraksis, laget en kort introduksjonsfilm om de etiske retningslinjene for farmasøyter. Målgruppen for opplæringsprogrammet, og dermed også for filmen, er farmasøyter som har studert i andre land enn Norge, men innholdet er like relevant uavhengig om man er utdannet her eller der. Dette en god påminnelse til oss farmasøyter om at retningslinjene finnes!
Filmen er fritt tilgjengelig og kan see ved å klikke her.

 

Norsk Farmaceutisk Tidsskift (NFT) – Etikkrådet har en spalte i tidsskriftet, og jobber for å få noe publisert i hvert nummer.

Klikk her for å se hva som er blitt publisert til nå

 

Ellers kan vi tilby:

Klikk her for en kort presentasjon (Powerpoint) av Etikkrådet

Posteren om Etikkrådet som ble presentert under Farmasidagene 2014

Foredrag av Inger Wabø, Etikk for farmasøyter

scrolltop