Medlemmer av Etikkrådet - NFS

Medlemmer av Etikkrådet

 

 – gjeldende fra 2024

 

  • Tore Reinholdt, NFS sitt styre (Apotekforeningen), fra 2022
  • Marianne Klausen, legemiddelindustri (GSK), fra 2022
  • Anne Røv-Johnsen,  primærapotek  (Vitusapotek Stovner), fra 2021
  • Janne Mjelle, akademia (UiT), fra 2017
  • Frank Jørgensen, sykehusapotek (Sykehusapoteket i Bergen)
  • Rufiye Parhat , studentobservatør (Norwegian Pharmaceutical Students Association, NoPSA), fra 2024
  • Hege Helm, daglig leder i NFS, fungerer som rådets sekretær

 

 

scrolltop