Medlemmer av Etikkrådet - NFS

Medlemmer av Etikkrådet

 

 – gjeldende fra 2022

 

 • Viyan Tarin, Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS, fra 2020), leder av Etikkrådet (fra 2022)
  (Vara: Tore Reinholdt, fra 2022)
 • Hilde Frøyland, Norges Farmaceutisk Forening (NFF, fra 2012), faglig leder av Etikkrådet (fra 2020)
  (Vara: Mona Tootoonchi, fra 2017)
 • Anne Elise Monclair, Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF, fra 2016)
  (Vara: Monica Eitran, fra 2022)
 • Marianne Klausen, Forening av industriansatte farmasøyter i Norge (FIFN, fra 2022)
  (Vara: mangler)
 • Anne Røv-Johnsen, representant for primærapotek (fra 2021)
  (Vara: Anne-Grete Reikvam)
 • Marit Waaseth, Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanningen (Profesjonsrådet, fra 2017)
  (Vara: Janne Mjelle, fra 2017)
 • Johan Mikkelborg Moss, representant for det offentlige (SLV, fra 2022)
  (Vara: Lavin Kadir, Antibiotikasenteret)
 • Aleksandra Janiga, observatør fra Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA, fra 2022)
  (Vara: mangler)
 • Hege Helm, daglig leder i NFS, fungerer som rådets sekretær.

 

Rådet har tilknytning til en yrkesetiker som bistår Etikkrådet i de sakene de ønsker bistand i.

scrolltop