Medlemmer av Etikkrådet - NFS

Medlemmer av Etikkrådet

 

 – gjeldende fra 2018

 

 • Viyan Tarin, Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS, fra 2020), leder av Etikkrådet (fra 2022)
  (Vara: Kirsten Hjelle, fra 2020)
 • Hilde Frøyland, Norges Farmaceutisk Forening (NFF, fra 2012), faglig leder av Etikkrådet (fra 2020)
  (Vara: Mona Tootoonchi, fra 2018)
 • Jan Egil Røe, Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF, fra 2010)
  (Vara: Anne Elise Monclair, fra 2016)
 • Camilla Wibetoe, Forening av industriansatte farmasøyter i Norge (FIFN, fra 2018)
  (Vara: Marianne Klausen, fra 2022)
 • Anne Røv Johnsen, representant for primærapotek (fra 2021)
  (Vara: Xuan Nguyen, fra 2016)
 • Marit Waaseth, Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanningen (Profesjonsrådet, fra 2017)
  (Vara: Janne Mjelle, fra 2017)
 • Miral Alabbasi, observatør fra Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA, fra 2021)
  (Vara: Marta Regine Skår, fra 2021)
 • Hege Helm, daglig leder i NFS, fungerer som rådets sekretær.

 

Rådet har tilknytning til en yrkesetiker som bistår Etikkrådet i de sakene de ønsker bistand i.

scrolltop