Stipendtildeling 2012 - NFS

Stipendtildeling 2012

 

I søknadsåret 2011/2012 kom det inn 55 søknader på til sammen ca kr 1 300 000. Det var 24 søkere som ble tildelt til sammen kr 370 000. Fordelingen var som følger:

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 16 000 tildeles:

 

Bjørn Gustavsen-Krabbesund, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet ” Legemiddelsamtaler i apotek- hva ønsker legemiddelbrukeren å snakke om?”

Hanne Marie H. Sandberg, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til studieopphold for prosjektet “Use of medication during pregnancy among women in Norway and North America”

Karine Lees, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet ”Utfordringer for farmasøyters betjening av innvandrerkunder på norske apotek”

Razila Halse, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til studieopphold for prosjektet ” Legemiddelbruk i svangerskapet i Norge og Russland”

Rebekka Sæter Gitlestad, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til studieopphold for prosjektet ” Legemiddelbruk i svangerskapet – holdning, etterlevelse og informasjonsbehov”

 

 

Apotek 1 – stipendet for kompetanse og kvalitet

Tildeles farmasøyter som vil arbeide med problemstillinger knyttet til bruk av kompetanse i møte med kunden og kvalitetsutvikling i primærapotek.
Kr 60 000 tildeles:

 

Angela Lupatelli, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet ”Legemiddelbruk blant gravide kvinner med spiseforstyrrelser”

Helle Håkonsen, Postdoktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til kongressdeltakelse for prosjektet ” Legemiddelbruk blant etniske minoriteter i Norge ”

Kjersti Bakken, 1.Amanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
Kr 35 000 til prosjektet ” Utarbeidelse av en fagbok tenkt brukt som veileder i farmasøytisk rådgivning fra apotek. Fokus på alminnelige helseplager og egenomsorg.”

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 10 000 tildeles:

 

Sara Bremer, Forsker, Avd. for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Kr 10 000 til prosjektet ” Immunfarmakologi hos transplanterte: Individualisering av kalsineurinhemmerbehandling vha. farmakogenetiske analyser”

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 230 000 tildeles i år:

 

Andrè Engesland, Stipendiat, Drug Transport and DeliveryResearch Group, Universitetet i Tromsø
Kr 10 000 til kongressdeltagelse til prosjektet “En modell for permeabilitet gjennom skadet hud: Utvikling av en permeabilitetsmodell (PVPA) basert på fosfolipid-vesikler for nye anvendelsesområder”

Anh Thu Pham, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Bioaktive forbindelser fra medisinplanter fra utviklingsland”

Ann-Christin Olsen, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Hvordan oppfatter gravide og ammende risiko i svangerskapet/ammeperioden?

Camilla Hauge, Cand.pharm
Kr 30 000 til “Diploma in Humanitarian Assistance”

Elenaz Naderkhani, Stipendiat, Universitetet i Tromsø
Kr 10 000 til prosjektet ”Per oral permeabilitets testing av nye virkestoffkandidater”

Elisabet Størset, Masterstudent, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 20 000 til kongressdeltakelse og studieopphold for prosjektet “Utvikling av en farmakokinetisk populasjonsmodell for individualisert dosering av takrolimus i nyretrans-planterte pasienter”

Ida Robertsen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Konsentrasjon av cyclosporin A (CsA) i fullblod, intracellulært i T-lymfocytter og i hjertevev hos hjertetransplanterte pasienter”

Julia Hurler, Stipendiat, Drug Transport and DeliveryResearch Group, Universitetet i Tromsø
Kr 15 000 til kongressdeltagelse til prosjektet “Liposomal kitosan – nye måter for brannsår behandling”

Mattis B. Wigestrand, Stipendiat, Fakultet for Medisin, Universitetet i Oslo
Kr 30 000 til studieopphold til prosjektet ”Nytt målmolekyl for legemiddelbehandling av angstlidelse”

Monica Bostad, Stipendiat, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, OUS
Kr 15 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Fotokjemisk internalisering (PCI) av immuntoksiner målrettet mot cancerstamcelle-markører”

Paula Marie Bräunlich, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ” Strukturanalyser av substanser isolert frå aroniabær, og deres biologiske aktivitet”

Silje Bøen Torsetnes, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ” En diagnostisk relevant metode som kvantitativt kan diffrensiere mellom isoformer av sykdomsmarkører relevante for småcellet lungekreft”

Therese Klemetsrud, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til studieopphold til prosjektet ”In vitro evaluering av mukoadhesive nanopartikulære formuleringers cytotoksisitet mot bukkale celler”

Torill Andersen, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 10 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Mucus-adhesivt vaginal legemiddel system, for forbedret vaginal terapi”

Aase Raddum, Stipendiat, Senter for farmasi/Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen
Kr 10 000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Annexin A´s rolle i kreftutvikling og blodåredannelse”

 

scrolltop