Stipendtildeling 2020 - NFS

Stipendtildeling 2020

 

I søknadsåret 2020 kom det inn 16 søknader på til sammen ca kr 669 599. Det var 10 søkere som til sammen ble tildelt kr 180 500. Stipendene skulle offisielt ha blitt tildelt under Farmasidagene, men året 2020 ble «annerledes-året» og den offisielle tildelingen ble foretatt under Nyårsmøtet 12. januar (digitalt).

2020 har for oss alle vært et unntaksår på grunn av pandemien, og de gjeldene reiserestriksjonene har gjort at det har vært få søknader til deltagelse på kongresser og lignende. Til gjengjeld har det vært flere søknader til drift. NFS Stipendstyre deler vanligvis ikke ut støtte til drift, men har allikevel i år valgt å støtte enkelte av driftsøknadene som har oppfylt kravene, med en fast sum på 20 000,-. Vi håper å se flere søknader til deltagelse på kongresser og lignende ved neste års stipendutlysning.

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 180 500 tildeles:

 

Abel Mengeste, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Studere molekylære mekanismer bak de gunstige effektene av trening»

Berit Smestad Paulsen, Professor emirata, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Trykking av Professor Frederik Holsts drogekatalog fra 1865»

Gezime Seferi, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Undersøke sammenhengen mellom forstyrret insulin- og insulin liknende vekstfaktor 1 (IGF-1) signalering og Alzheimers sykdom (AD)”

Jeanette Schultz Johansen, Stipendiat, UiT Norges arktiske universitet – Institutt for farmasi
Kr 20 000 til prosjektet «Undersøke om en ny tverrfaglig samarbeidsstruktur mellom farmasøyt, sykepleier, sykehuslege og fastlege kan redusere antall ikke planlagte sykehusbesøk/legevakts besøk (primære endepunkt)”

Kar-Erik Bø, Stipendiat, UiT Norges arktiske universitet – Institutt for farmasi
Kr 15 000 til prosjektet «On-site pharmacist for in-home patients. A novel approach to improve medication management in home care services»

Lisbeth Damlien Nymoen, PhD student og klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet Sykehusapotek AS
Kr 15 000 til prosjektet «Øke pasientsikkerheten under innleggelse i akuttmottak, ved å belyse kritiske utfordringer knyttet til legemiddelrelaterte oppgaver gjennom tre delprosjekter»

Miroslav Bobrik, Stipendiat, UiT Norges arktiske universitet – Institutt for farmasi
Kr 18 000 til prosjektet «To establish cold temperature genome editing tools for Atlantic salmon specifically to develop novel atlantic salmon cell lines using geneome editing»

Mohsen Askar, Stipendiat, UiT Norges arktiske universitet – Institutt for farmasi
Kr 20 000 til prosjektet » Vurdere sammenhengen mellom forskjellige medisineringsmønstre hos eldre, og risikoen for sykehusinnleggelse, ved hjelp av forskjellige maskinlæringsalgoritmer»

Ngoc Nguyen Lunde, Postdoc, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Studere betydningen av legumain, og samspillet mellom legumain og andre aktører, i beinremodelling»

Randi Hamre Svendsen, Provisorfarmasøyt, Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet
kr 12 500 til prosjektet «Bedre administrasjon av legemidler til barn»

scrolltop