Stipendtildeling 2018 - NFS

Stipendtildeling 2018

 

I søknadsåret 2017/2018 kom det inn 49 søknader på til sammen ca kr 1.4 mill. Det var 17 søkere som ble tildelt til sammen kr 315 000.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 av de 17 som ble tildelt stipend var tilstede og
ble overrakt stipendbeviset på Jule-/nyårsmøtet 9. januar 2018

 

 

Fordelingen var som følger:

 

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi («Stiftelsen»)

Stipendmidlene deles ut innenfor Stiftelsens formål som er å fremme utviklingen innen norsk apotekfarmasi; rasjonell legemiddelbruk, utvikling av apotekpraksis og kvalitetsutvikling i apotek.
Av kr 100 000 tildeles i år hele beløpet i tillegg til kr 15 000 som ble tilbakebetalt fra fjorårets tildeling:

 

Eirin Guldsten Robinson, PhD student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 10 000 til prosjektet «Health economic evaluation of interventions by pharmacists/pharmacies in primary care»

Elisabeth Pedersen, Stipendiat, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
kr 30 000 til prosjektet «Barriers to optimal medication therapy and treatment goal achievement among persons with coronary heart disease (CHD) in the Tromsø Study»

Ellen Barth Aares, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo / Folkehelseinstituttet
kr 15 000 til prosjektet «Analyse av bruken av hormonelle prevensjonsmidler i Norge 2004-2017»

Lisbeth Damlien, Klinisk farmasøyt og Ph.D. student, Diakonhjemmet Sykehusapotek
kr 15 000 til prosjektet «Improving drug safety in emergency patients – a randomized controlled trial»

Marte Brødsjø, Masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo / Folkehelseinstituttet
kr 15 000 til prosjektet «Varigheten av medikamentell behandling av ADHD»

Torunn Gudmestad Øvrebø, Stipendiat / provisorfarmasøyt, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssykehus / Vitusapotek M44 Bryne
kr 30 000 til prosjektet «Analyse av risiko for innleggelse i sykehjem og død hos personer med demens i relasjon til bruk av legemidler mot demens og andre psykotrope legemidler»

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 200 000 fordeles som følger:

 

Anna-Simone Josefine Frank, Ph.D student ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Risk of adverse perinatal outcomes and obstetric complications after gestational exposure to hypothyroidism—a study from the MBRN, the MoBa, the NorPD, the NPR and the MoBa-Etox»

Cecilie Johannessen Landmark, 1.Amanuensis / medisinsk rådgiver, program for farmasi, Høgskolen i Oslo og Akershus / Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo Universitetssykehus
kr 20 000 til prosjektet «Bruk av terapeutisk legemiddelmonitorering hos barn med epilepsi -Fokus på oppfølging, effekt og tolerabilitet med de nyeste antiepileptika hos barn ved de norske og danske epilepsisentrene»

Erlend Johannessen Egeland, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 25 000 til prosjektet «Høy takrolimus clearance – en risikofaktor etter nyretransplantasjon»

Johanne Naper Trønnes, Ph.D student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Effects of prenatal paracetamol exposure on child neurodevelopment at 5 years»

Julia Fredrika Alopaeus, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet «Utvikling og karakterisering av alderstilpassede faste doseringsformer for barn»

Nastaran Moussavi, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Isolering og identifisering av bioaktive substanser fra den afrikanske medisinplanten Zanthoxylum heitzii og studier av toksisitet på malariamyggen, Anopheles gambiae»

Ngoc Nguyen Lunde, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Regulation of legumain in atherosclerosis and type-2 diabetes»

Nils-Anders Labba, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 30 000 til prosjektet «Neurodevelopmental pharmacotoxicity and the potential protective effects of omega 3 polyunsaturated fatty acids – an innovation PhD project»

Nils Gunnar Løvsletten, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 25 000 til prosjektet «Different regulatory roles of diacylglycerol acyltransferases on lipid metabolism in human skeletal muscle cells»

Ragnhild Haugse, Stipendiat/Universitetslektor, Sjukehusapoteka Vest (80%) / Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen (20%)
Kr 25 000 til prosjektet «Innovativ mikrobobleformulering for målstyrt levering av legemiddel ved hjelp av sonoporering»

Rolf Anton Klaasen, forsker, Oslo Universitetssykehus
kr 5 000 til prosjektet «Utvikling og validering av en analysemetode for lidokain og metabolitter»

scrolltop