Publiserte artikler i NFT - NFS

Publiserte artikler i NFT

 

Her kan du klikke deg direkte inn på Farmatid.no hvor alle artiklene også er samlet

 

 

2023

Etikkrådet bør være en veiviserRebwar Saleh, Lovisenberg Sykehusapotek
publisert 13.11.23

 

 

Et spørsmål om ressursbruk og prioriteringerThai Thanh Nguyen, Sykehusapoteket i Trondheim
Publisert 29.8.23

 

Farmasøyter diskuterer ofte etikk uten å vite om det – NFT i samtale med Hilde Frøyland
Publisert 25.5.23

 

Etikk handler om rettferdighet og faglig integritetIngrid Bettum, Statens legemiddelverk
Publisert 30.4.23

 

Fagkveldene må opprettholdesWiphawee Bunmeepom, 5. års farmasistudent ved UiT Norges arktiske universitet
Publisert 27.2.23

 

2022

Etiske prinsipper bør drøftes mer på arbeidsplassenBirgitte Zahl-Holmstad, Sykehusapoteket i Bodø
Publisert 21.12.22

Etikkrådet må vere synleg innan farmasienHåvard Kirkevold, Sykehusapotekene Oslo
Publisert 17.10.22

Nye medlemmer i Etikkrådet Monica Eitran, Sykehusapotekene HF,  og Johan Mikkelborg Moss, Statens legemiddelverk
Publisert 29.6.22

Viktig å dele etiske problemstillinger – Mia Nilsen, universitetslektor på farmasistudiet ved UiT Norges arktiske universitet.
Publisert 13.5.22

Vi må bli flinkere til å bruke Etikkrådet Karianne Kjos Ødegård, apoteker ved Jessheim ­ Apotek
Publisert 19.4.22

Vil lære mer om saker Etikkrådet behandler og bistår i Camilla Brox, sykehusekspedisjonen på Sjukehusapoteket i Bergen
Publisert 7.4.22

Viktig med tydelig yrkesetikk  Steinar Vik, farmasøyt og legemiddeløkonomisk rådgiver ved fagavdelingen til Sjukehusapoteka Vest HF i Bergen
Publisert 27.1.22

 

2021

Trygge og lett tilgjengelige arenaer for etisk refleksjon etterlyses Ann Helen Jakobsen, UiT Norges arktiske universitet
Publisert 8.11.21

Faglig forsvarlighet – melding til myndigheter ved fare for pasientens liv og helse – Samtale med Urd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening
Publisert 5.11.21

Det er mye læring i refleksjonAnne Røv-Johnsen, apoteker ved Vitusapotek Stovner
Publisert 5.10.21

Etikkdiskusjoner må inneholde alle perspektivMarianne Klausen farmasøyt og leder for Avdeling for markedstilgang og myndighetskontakt i GlaxoSmithKline
Publisert 5.10.21

Bruker etikk som kompass i arbeidshverdagenEllen Østmoe Bergh, Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten
Publisert 30.8.21

Løft etiske problemstillinger som kliniske farmasøyter står iRandi Nyhammer-Taklo, farmasøyt og ­avdelingsleder i avdeling for farmasøytiske tjenester og publikum ved Sjukehusapoteket i Førde
Publisert 30.6.21

Tar daglig etiske vurderingerRadoslaw Kowalski apoteker på Vitusapotek Nesodden
Publisert 7.4.21

Etikk må læres  gjennom hele livetAnn Mari Holsæter, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Publisert 7.4.21

Dialog er viktigUrd Andestad, leder i Norges Farmaceutiske Forening
Publisert 6.4.21

Kollegialitet – det femte av de fem etiske ­prinsippene beskrevet i Etiske ­retningslinjer for farmasøyter
Publisert 22.2.21

Tillit – det fjerde av de fem etiske ­prinsippene beskrevet i Etiske ­retningslinjer for farmasøyter
Publisert 22.1.21

 

2020

Faglig integritet – det tredje av de fem etiske ­prinsippene beskrevet i Etiske ­retningslinjer for farmasøyter
Publisert 3.12.20

Respekt for individet – det andre av de fem etiske ­prinsippene beskrevet i Etiske ­retningslinjer for farmasøyter
Publisert 19.10.20

Fremme av helse – det første av de fem etiske ­prinsippene beskrevet i Etiske ­retningslinjer for farmasøyter
Publisert 19.10.20

Etikkrådet – tilbake i NFT
Publisert 8.9.20

Omtale av Etikkrådet i Lederen, av Hanne Nessing
Publisert 22.6.20

Etikkrådets nye ledere ønsker flere samtaler om etikk
Publisert 5.5.20

 

 

Tidligere publiseringer:

Etikkrådet ønsker mer diskusjon om etikk
Publisert 27.12.19

Etisk dilemma eller vanskelig situasjon
Publisert 22.11.16

Utfordret til etisk bevissthet
Publisert 16.12.13

Etikkrådet er i sving
Publisert 16.11.09

Nytt liv for Etikkrådet
Publisert 21.09.09

 

scrolltop