Det giftige kors - NFS

Det giftige kors

 

 

Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Det giftige kors ble innstiftet av Farmasøytenes Idrettsforening i 1924 og ble overdratt til Norsk Farmaceutisk Selskap i 1939.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

 • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
 • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
 • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
 • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling


Statuttene til det Giftige Kors

 

 

Ordenen er tildelt:  

 • 2020   Grunnet korona-pandemien ble ordenen ikke delt ut i år
 • 2019   Wenche Strømhaug
 • 2018   Kjersti Bakken
 • 2017   Kirsten K. Viktil
 • 2016   Frank Jørgensen
 • 2015   Merete Klausen
 • 2014   Ingrid Grønlie
 • 2013   Inger Lise Eriksen
 • 2012   Ingebjørg Buajordet
 • 2011   Jo Klaveness
 • 2010   Nina Refsum
 • 2010   Gunvor Solheim
 • 2009   Marit Andrew
 • 2009   Leif-Victor Oppedal
 • 2008   Anne Marie Horn
 • 2007   Ragna Kure
 • 2007   Vibeke Lem Nordahl
 • 2006   Erik Andrew
 • 2005   Kjell-Erik Andersen
 • 2004   Anne Marie Vennerød
 • 2004   Holger Moe Tørisen
 • 2003   Anne Marie Barstad
 • 2003   Rolf Klevstrand
 • 2002   Berit Smestad Paulsen
 • 2002   Aslaug Gombos
 • 2001    Kåre Øydvin
 • 2001    Angelika Kruse-Jensen
 • 2000    Bjørn Johannesen
 • 2000    Kari Hamre
 • 1999    Tor Hans Anders Waaler
 • 1999    Yngve Torud
 • 1999    Steinar Holand
 • 1999    Grethe Eide
 • 1999    Kamilla Dahlstrøm
 • 1998    Oddbjørn Solli
 • 1998    Per Flatberg
 • 1997    Rolf Bjerke Paulssen
 • 1996    Jens Christian Wold
 • 1996    Elsa Wickstrøm
 • 1995    Unni Mørk
 • 1994    Oddvar Kjensli
 • 1993    Bjørn Jøldal
 • 1992    Mathis Gundersveen
 • 1992    Doris Fystro
 • 1991    Borghild Hagness
 • 1974    Harald Thaulow
 • 1974    Sigurd Reizer
 • 1974    Carl van der Hagen
 • 1974    Tancred Edwin
 • 1974    Hans Bang
 • 1972    Fridtjof Reimers
 • 1972    Toralf Stokke
 • 1972    Marit Lande
 • 1972    Finn Otto Gundersen
 • 1972    Elias Reite
 • 1972    Alf Trøstheim
 • 1970    Magne Moe
 • 1970    Carsten Hopstock
 • 1970    Elisabeth Svendsrud
 • 1970    Olav Bjørnson
 • 1970    Inge Johannessen
 • 1970    Trygve Lister
 • 1970    Knut Spæren
 • 1964    Einar Lande
 • 1964    Per Finholt
 • 1964    Arne Brantsæter
 • 1964    Harald Barfod
 • 1959    Ragnar Mørk
 • 1959    Arne Bull
 • 1959    Frithjof de Lemos
 • 1959    Leif A. Brendel
 • 1955    Nicolai Aagaard Sverre
 • 1955    Arnold Nordahl
 • 1955    Per Laland
 • 1955    Hans Thorsen
 • 1955    Wilhelm Wilhelmsen
 • 1955    Carl Stousland
 • 1955    Johan Totland
 • 1955    Frantz Fhilip Hopstock
 • 1955    Hagbarth Enger
 • 1955    Carl Faurholt
 • 1955    Ellen Gleditsch
 • 1949    Andreas Pedersen
 • 1949    Olaf Weider
 • 1949    Kirsten Brinchmann
 • 1949    Christian van der Lagen
 • 1949    Carl Oscar Blikstad
 • 1949    Tollef Bredal
 • 1945    Petter Jakob Tronslien
 • 1945    Bjarne Samdahl
 • 1945    Axel Jermstad
 • 1939    Lauritz Schmidt
 • 1939    Arne Ørvig
 • 1939    Eivind Christiansen
 • 1939    Erling Bredal
 • 1934    Sverre Blix
 • 1934    Fredrik Steen
 • 1934    Wilhelm Siira
 • 1934    Petter Kaggestad
 • 1934    Axel Hegland
 • 1924    Bjørn Theodor Enge
 • 1924    Hans Marius Moa
 • 1924    Trygve Feilberg
 • 1924    Eivind Døhlen
 • 1924    Petter Bernhard Christophersen
scrolltop