Det giftige kors - NFS

Det giftige kors

 

 

Ordenen Det giftige kors, Crux venenifera, er den høyeste utmerkelse innen norsk farmasi.

Det giftige kors ble innstiftet av Farmasøytenes Idrettsforening i 1924 og ble overdratt til Norsk Farmaceutisk Selskap i 1939.

Ordenen ble første gang delt ut i 1924 og hadde tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Etter at statuttene ble endret i 1990, er det bare en grad: Ridderkors.

 

Skjema for nominasjon, klikk her

 

Før du fyller ut skjemaet for å nominere en person, så oppfordres du til å lese gjennom statuttene, se link til disse nedenfor.

Ordenen tildeles for fremragende innsats for norsk farmasi. Vedkommende må ha markert seg innen farmasien over en lengre tidsperiode og fylle minst ett av følgende kriterier:

 • Gitt et betydelig bidrag til faglig utvikling av et område innen farmasien eller nærliggende fagområder
 • Vist spesielt aktivt engasjement innen farmasøytisk foreningsvirksomhet
 • Engasjert seg spesielt for å markedsføre farmasien i samfunnet
 • Gjort en betydelig innsats for farmasien innen forskning, undervisning eller formidling

Statuttene til det Giftige Kors

 

 

Ordenen er tildelt:  

 • 2023   Thrina Loennechen
 • 2023   Svein Haavik
 • 2022   Håvard Selby Ebbestad
 • 2021   Hanne Hjorth Tønnesen
 • 2021   Karl Arne (Kalle) Wærnhus
 • 2020   Grunnet korona-pandemien ble ordenen ikke delt ut i år
 • 2019   Wenche Strømhaug
 • 2018   Kjersti Bakken
 • 2017   Kirsten K. Viktil
 • 2016   Frank Jørgensen
 • 2015   Merete Klausen
 • 2014   Ingrid Grønlie
 • 2013   Inger Lise Eriksen
 • 2012   Ingebjørg Buajordet
 • 2011   Jo Klaveness
 • 2010   Nina Refsum
 • 2010   Gunvor Solheim
 • 2009   Marit Andrew
 • 2009   Leif-Victor Oppedal
 • 2008   Anne Marie Horn
 • 2007   Ragna Kure
 • 2007   Vibeke Lem Nordahl
 • 2006   Erik Andrew
 • 2005   Kjell-Erik Andersen
 • 2004   Anne Marie Vennerød
 • 2004   Holger Moe Tørisen
 • 2003   Anne Marie Barstad
 • 2003   Rolf Klevstrand
 • 2002   Berit Smestad Paulsen
 • 2002   Aslaug Gombos
 • 2001   Kåre Øydvin
 • 2001   Angelika Kruse-Jensen
 • 2000   Bjørn Johannesen
 • 2000   Kari Hamre
 • 1999    Tor Hans Anders Waaler
 • 1999    Yngve Torud
 • 1999    Steinar Holand
 • 1999    Grethe Eide
 • 1999    Kamilla Dahlstrøm
 • 1998    Oddbjørn Solli
 • 1998    Per Flatberg
 • 1997    Rolf Bjerke Paulssen
 • 1996    Jens Kristian Wold
 • 1996    Elsa Wickstrøm
 • 1995    Unni Mørk
 • 1994    Oddvar Kjensli
 • 1993    Bjørn Jøldal
 • 1992    Mathis Gundersveen
 • 1992    Doris Fystro
 • 1991    Borghild Hagness
 • 1974    Harald Thaulow
 • 1974    Sigurd Reizer
 • 1974    Carl van der Hagen
 • 1974    Tancred Edwin
 • 1974    Hans Bang
 • 1972    Fridtjof Reimers
 • 1972    Toralf Stokke
 • 1972    Marit Lande
 • 1972    Finn Otto Gundersen
 • 1972    Elias Reite
 • 1972    Alf Trøstheim
 • 1970    Magne Moe
 • 1970    Carsten Hopstock
 • 1970    Elisabeth Svendsrud
 • 1970    Olav Bjørnson
 • 1970    Inge Johannessen
 • 1970    Trygve Lister
 • 1970    Knut Spæren
 • 1964    Einar Lande
 • 1964    Per Finholt
 • 1964    Arne Brantsæter
 • 1964    Harald Barfod
 • 1959    Ragnar Mørk
 • 1959    Arne Bull
 • 1959    Frithjof de Lemos
 • 1959    Leif A. Brendel
 • 1955    Nicolai Aagaard Sverre
 • 1955    Arnold Nordahl
 • 1955    Per Laland
 • 1955    Hans Thorsen
 • 1955    Wilhelm Wilhelmsen
 • 1955    Carl Stousland
 • 1955    Johan Totland
 • 1955    Frantz Fhilip Hopstock
 • 1955    Hagbarth Enger
 • 1955    Carl Faurholt
 • 1955    Ellen Gleditsch
 • 1949    Andreas Pedersen
 • 1949    Olaf Weider
 • 1949    Kirsten Brinchmann
 • 1949    Christian van der Lagen
 • 1949    Carl Oscar Blikstad
 • 1949    Tollef Bredal
 • 1945    Petter Jakob Tronslien
 • 1945    Bjarne Samdahl
 • 1945    Axel Jermstad
 • 1939    Lauritz Schmidt
 • 1939    Arne Ørvig
 • 1939    Eivind Christiansen
 • 1939    Erling Bredal
 • 1934    Sverre Blix
 • 1934    Fredrik Steen
 • 1934    Wilhelm Siira
 • 1934    Petter Kaggestad
 • 1934    Axel Hegland
 • 1924    Bjørn Theodor Enge
 • 1924    Hans Marius Moa
 • 1924    Trygve Feilberg
 • 1924    Eivind Døhlen
 • 1924    Petter Bernhard Christophersen
scrolltop