Stipendtildeling 2014 - NFS

Stipendtildeling 2014

 

I søknadsåret 2013/2014 kom det inn 40 søknader på til sammen kr 900 000. Det var 20 søkere som ble tildelt til sammen kr 260 000. Fordelingen var som følger:

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 40 000 tildeles:

 

Khadijah Qurrat-ul Ain Mahmood, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 8 000 til prosjektet «Behov for legemiddelinformasjon blant eldre pakistanske kvinner i Oslo og omegn»

Netta Marie Skretteberg Amble, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 8 000 til prosjektet » Migrene og medisiner hos gravide og ammende kvinner (MIMEGA-studien). Ser på informasjonsbehov, risikooppfatning og holdninger vedrørende medisiner hos disse kvinnene»

Najmeh Taghizadeh, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 8 000 til prosjektet «Behov for legemiddelinformasjon blant yngre pakistanske kvinner i Oslo og omegn»

Nastaran Moussavi, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 8 000 til prosjektet «Olon-treet, en plante fra Kongo med effekt på malariamygg»

Torunn Gudmestad, Masterstudent ved Farmasøytisk institutt, Uiniversitetet i Oslo
Kr 8 000 til prosjektet » Migrene og medisiner hos gravide og ammende kvinner (MIMEGA-studien). Ser på informasjonsbehov, risikooppfatning og
holdninger vedrørende medisiner hos disse kvinnene.»

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 10 000 tildeles:

 

Ragnhild Haugse, Provisorfarmasøyt ved Sjukehusapoteket i Bergen,
Kr 10 000 til prosjektet «Forskningsprosjekt i utprøvande kreftbehandling – Betra terapi og målrettet behandling av akutt myeloid leukemi (AML)»

 

 

Apoteker Erling Fagerhaugs stipendfond

Tildeles apotekarbeidende farmasøyt for studier i apotekfarmasi
Kr 10 000 tildeles:

 

Silje Milankovic, Provisorfarmasøyt ved Vitusapotek Gullgruven (Sjukehusapoteket i Bergen fra 1.2.2014)
Kr 10 000 til prosjektet «Farmasøyters informasjonsrolle, holdninger og tanker rundt sin rolle i svangerskapsomsorgen»

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 200 000 tildeles:

 

André Engesland, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 15 000 til prosjektet «Artificial in vitro model mimicking burned skin»

Angela Lupattelli, PhD student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr. 15 000 til prosjektet «Risiko for svangerskapsforgiftning og høyt blodtrykk etter bruk av antidepressiva under svangerskapet»

Arton Baftiu, Forsker/saksbehandler ved Statens legemiddelverk
Kr 9 000 til prosjektet «Undersøkelse av tilgjengelighet av antiepileptika i Europa»

Cecilie Rosting, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 12 500 til prosjektet «Dried matrix spots (DMS) – En enkel metode for prøvetaking og prøveoppbevaring i LC-MS-basert proteinanalyse»

Elenaz Naderkhani, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 15 000 til prosjektet «Permeabilitetsbestemmelse av tungtløselige virkestoff»

Janne Olsen Frenvik, PhD student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, Algeta ASA
Kr 20 000 til prosjektet «Utvikling av farmasøytisk formuleringsteknologi for i.v. administrasjon av Thorium-227-antistoff α-emittere»

Janne Smedberg, Postdoktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Hvorfor fortsetter kvinner å røyke i svangerskapet? – en studie blant 15 europeiske land»

Karin Svensberg, PhD-student/stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 14 000 til prosjektet » Samfunnets forventninger til apotekfarmasøyten i de nordiske landene»

Lillan Mo Andreassen, Stipendiat, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 7 000 til prosjektet «Ein deskriptiv studie av pasientar med diabetes i pleiehjem – prevalens, komorbiditet, legemiddelbehandling og bruk av helseressursar»

Marianne Arnemo, Doktorgradsstipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Karakterisering av medfødte immun responser ved vaksinering av fisk»

Reidun Lisbet Skeide Kjome, Postdoktor, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 17 500 til prosjektet «TVEPS-Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten»

Sara Bremer, Forsker og provisorfarmasøyt ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Kr 20 000 til prosjektet «Genotypestyrt dosering av beinmargsutslettende kjemoterapi før stamcelletransplantasjon»

Toril Andersen, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 20 000 til prosjektet «Utvikling av et mucoadhesivt legemiddelsystem, for forbedret lokal vaginal terapi»

scrolltop